[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: [PATCH] Update of Swedish translation

From: Peter N. Lundblad <lundblad_at_softhome.net>
Date: 2004-05-03 22:53:37 CEST

On Sat, 1 May 2004, Joel Rosdahl wrote:

> Good evening,
>
> I have reviewed the Swedish translation and have some suggestions to
> contribute.
>
> ======================================================================
> Updated Swedish translation.
>
> * subversion/po/sv.po: Fixed spelling errors. Added missing
> translations. Made some strings less Swenglish.
> ======================================================================
>
>

Thanks for this patch. Below are some comments (in Swedish) about language
specifics. Things not commented on are OK with me.

Regards,
//Peter

Har inte kommenterat commit -> checka in överallt. Tror vi går på det om
ingen skriker.

@@ -214,7 +214,7 @@

 #: clients/cmdline/main.c:66
 msgid "force validity of log message source"
-msgstr "acceptera alltid loggmeddelandet källa"
+msgstr "acceptera alltid loggmeddelandets källa"

Stämmer inte. Det är hjälpen till --force-log. Förslag:
"acceptera alltid det angivna loggmeddelandet" (efter koll i boken).

@@ -223,7 +223,7 @@

 #: clients/cmdline/main.c:69
 msgid "specify commit message ARG"
-msgstr "ange commit-meddelande ARG"
+msgstr "ange loggmeddelande ARG"

Bra. Det är ju det det är, även om de är inkonsekventa i förlagan.

@@ -953,13 +952,13 @@
 " Rev, LastChangedRevision - Senaste revisionen där objektet ändrades.\n"
 " Id - Ett sammandrag av de 4 föregående "
 "nyckelorden.\n"
-" svn:executable - Om den finns, görs filen exekverbar. Denhär egenskapen "
-"kan\n"
-" inte sättas på en katalog. Ett försök att göra det som inte är "
-"rekursivt\n"
-" kommer att misslyckas, men om den sätts rekursivt, sätts egenskapen\n"
-" för katalogens barn.\n"
-" svn:eol-style - NÅgot av \"native\", \"CR\", \"LF\" eller \"CRLF\".\n"
+" svn:executable - Om den finns, görs filen exekverbar. Den här "
+"egenskapen\n"
+" kan inte sättas på en katalog. Ett icke-rekursivt försök kommer att\n"
+" misslyckas, men om den sätts rekursivt sätts egenskapen för "
+"katalogens\n"
+" barn.\n"
+" svn:eol-style - Något av \"native\", \"CR\", \"LF\" eller \"CRLF\".\n"

denhär -> den här? Tja, det är väl mest en smaksak, men om ni andra
gillar det bättre, så böjer jag mig utan vidare...

@@ -1554,23 +1556,23 @@

 #: include/svn_error_codes.h:215
 msgid "Framing error in pipe protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Fönsterfel i rörprotokoll"

LIte obegripligt. Hade hoppat över det eftersom det inte används i koden.
Men det kan ju få finnas tills de tar bort felet om de gör det någon gång.

@@ -2350,7 +2352,7 @@

 #: libsvn_ra_dav/props.c:924
 msgid "'DAV:version-name' was not present on the baseline resource"
-msgstr ""
+msgstr "\"DAV:baseline-collection\" finns inte på baseline-resursen"

baseline-collect -> version-name

 #: libsvn_ra_dav/props.c:1077
 msgid "At least one property change failed; repository is unchanged"
@@ -2414,13 +2416,13 @@

 #: libsvn_ra_dav/session.c:837
 msgid "Module for accessing a repository via WebDAV (DeltaV) protocol."
-msgstr "Modul för åtkomst av databas via protokollet WebDAV (DetlaV)."
+msgstr "Modul för åtkomst av databas via protokollet WebDAV (DeltaV)."

 #: libsvn_ra_dav/session.c:864
 #, c-format
 msgid "Unsupported RA plugin ABI version (%d) for ra_dav."
 msgstr ""
-"ABI-versionen för insticksmodulen för databasåtkomst (%d) för ra_dav stöds ej"
+"ABI-versionen för insticksmodulen för databasåtkomst (%d) för ra_dav stöds ej."

 #: libsvn_ra_dav/util.c:270
 msgid "authorization failed"
@@ -2490,7 +2492,7 @@
 #: libsvn_subr/opt.c:602
 #, c-format
 msgid "Error resolving case of '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte ta reda på skiftläge för \"%s\""

 #: libsvn_subr/opt.c:680
 #, c-format
@@ -2616,8 +2618,8 @@
 "Can't replace '%s' with a node of a differing type; commit the deletion, "
 "update the parent, and then add '%s'"
 msgstr ""
-"Kan inte ersätta \"%s\" med en nod av en annan typ; gör commit för "
-"raderingen, uppdatera föräldern och lägg sedan till \"%s\""
+"Kan inte ersätta \"%s\" med en nod av en annan typ; checka in raderingen, "
+"uppdatera föräldern och lägg sedan till \"%s\""

 #: libsvn_wc/adm_ops.c:944
 #, c-format
@@ -2634,19 +2636,19 @@
 #: libsvn_wc/adm_ops.c:1144
 #, c-format
 msgid "Error '%s' for '%s'"
-msgstr "Fel när \"%s\" för \"%s\""
+msgstr "Misslyckades \"%s\" för \"%s\""

Den är inte lättöversatt, för här bygger de ihop strängar. Tänker fixa det
senare i källkoden. Det hänger ihop med nedanstående fragment.
Om vi skriver "misslyckades med att "%s" för "%s"", så är det nog OK så länge.

 #: libsvn_wc/adm_ops.c:1196 libsvn_wc/adm_ops.c:1199 libsvn_wc/adm_ops.c:1231
 msgid "restoring props"
-msgstr "återskapar egenskaper"
+msgstr "återskapa egenskaper"

 #: libsvn_wc/adm_ops.c:1207
 msgid "removing props"
-msgstr "tar bort egenskaper"
+msgstr "ta bort egenskaper"

 #: libsvn_wc/adm_ops.c:1271
 msgid "restoring text"
-msgstr "återskapar text"
+msgstr "återskapa text"

 #: libsvn_wc/adm_ops.c:1371
 #, c-format

OK.

@@ -2937,7 +2940,7 @@
 #: libsvn_wc/log.c:493 libsvn_wc/log.c:524
 #, c-format
 msgid "Error getting 'affected time' on '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid hämtning av \"påverkad tid\" från \"%s\""

Denna och några till är jag osäker på. Får nog gräva djupare. Det är väl
knappast tiden som är påverkad, vilket jag tycker att det låter som.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Mon May 3 22:44:57 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.