[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: [PATCH] Update of Swedish translation

From: Joel Rosdahl <joel_at_rosdahl.net>
Date: 2004-05-04 08:29:58 CEST

"Peter N. Lundblad" <lundblad@softhome.net> writes:

> On Sat, 1 May 2004, Joel Rosdahl wrote:
>
>> I have reviewed the Swedish translation and have some suggestions to
>> contribute.
>> [...]
>
> Thanks for this patch. Below are some comments (in Swedish) about
> language specifics. Things not commented on are OK with me.
> [...]
>
> @@ -214,7 +214,7 @@
>
> #: clients/cmdline/main.c:66
> msgid "force validity of log message source"
> -msgstr "acceptera alltid loggmeddelandet källa"
> +msgstr "acceptera alltid loggmeddelandets källa"
>
> Stämmer inte. Det är hjälpen till --force-log. Förslag: "acceptera
> alltid det angivna loggmeddelandet" (efter koll i boken).

Låter bra.

> [...]
> @@ -2350,7 +2352,7 @@
>
> #: libsvn_ra_dav/props.c:924
> msgid "'DAV:version-name' was not present on the baseline resource"
> -msgstr ""
> +msgstr "\"DAV:baseline-collection\" finns inte på baseline-resursen"
>
> baseline-collect -> version-name

Ah. Klipp-och-klistra-fel.

> [...]
> @@ -2634,19 +2636,19 @@
> #: libsvn_wc/adm_ops.c:1144
> #, c-format
> msgid "Error '%s' for '%s'"
> -msgstr "Fel när \"%s\" för \"%s\""
> +msgstr "Misslyckades \"%s\" för \"%s\""
>
> Den är inte lättöversatt, för här bygger de ihop strängar. Tänker
> fixa det senare i källkoden. Det hänger ihop med nedanstående
> fragment.

Ja, precis. Det var därför jag föreslog ändringen.

> [...]
> Om vi skriver "misslyckades med att "%s" för "%s"", så är det nog OK
> så länge.

Visst, det går också bra.

> [...]
> @@ -2937,7 +2940,7 @@
> #: libsvn_wc/log.c:493 libsvn_wc/log.c:524
> #, c-format
> msgid "Error getting 'affected time' on '%s'"
> -msgstr ""
> +msgstr "Fel vid hämtning av \"påverkad tid\" från \"%s\""
>
> Denna och några till är jag osäker på. Får nog gräva djupare. Det är
> väl knappast tiden som är påverkad, vilket jag tycker att det låter
> som.

Förslag: "Fel vid hämtning av senaste modifieringstid för \"%s\"".

        Mvh,
        Joel

-- 
Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
Key BB845E97; fingerprint 9F4B D780 6EF4 5700 778D  8B22 0064 F9FF BB84 5E97
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Tue May 4 07:30:18 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.