[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: [PATCH] Update of Swedish translation

From: Joel Rosdahl <joel_at_rosdahl.net>
Date: 2004-05-03 14:23:57 CEST

Tobias Ringstrm <tobias@ringstrom.mine.nu> writes:

> Joel Rosdahl wrote:
>
>> I have reviewed the Swedish translation and have some suggestions
>> to contribute.
>
> Splendid! (The rest of this email is in Swedish since it's not
> relevant unless you understand Swedish anyway.)
>
> Jag ser att du ndrat versttningen av "commit" frn "gr commit"
> till "checka in". Den gamla versttningen r kanske inte lika
> korrekt svenska, men det r andra sidan vldigt tydligt vad som
> menas, och "checka in" r vl inte ett direkt ursvenskt uttyck
> heller. Jag har sjlv ingen stark sikt om vilken versttning som
> r bst. [...]

"Checka in" r fr mig sedan lnge vedertagen datorsvenska. Jmfr med
att checka in p ett hotell eller en flygplats.

        Mvh,
        Joel

-- 
Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
Key BB845E97; fingerprint 9F4B D780 6EF4 5700 778D  8B22 0064 F9FF BB84 5E97
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Mon May 3 14:24:20 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.