[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: [PATCH] Update of Swedish translation

From: Tobias Ringström <tobias_at_ringstrom.mine.nu>
Date: 2004-05-03 13:58:41 CEST

Joel Rosdahl wrote:

> Good evening,
>
> I have reviewed the Swedish translation and have some suggestions to
> contribute.

Splendid! (The rest of this email is in Swedish since it's not relevant
unless you understand Swedish anyway.)

Jag ser att du ändrat översättningen av "commit" från "gör commit" till
"checka in". Den gamla översättningen är kanske inte lika korrekt
svenska, men det är å andra sidan väldigt tydligt vad som menas, och
"checka in" är väl inte ett direkt ursvenskt uttyck heller. Jag har
själv ingen stark åsikt om vilken översättning som är bäst. Vad tycker
ni andra?

/Tobias

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Mon May 3 14:00:12 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.