[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: [PATCH] Update of Swedish translation

From: Peter N. Lundblad <lundblad_at_softhome.net>
Date: 2004-05-03 21:57:50 CEST

[Discussion about "chekca in" vs. "commita" in Swedish. Kept on the list
in casse any other Swedish (or Slovenian:-) speaker has some opinion.)

On Mon, 3 May 2004, Joel Rosdahl wrote:

> "Checka in" är för mig sedan länge vedertagen datorsvenska. Jämför med
> att checka in på ett hotell eller en flygplats.
>
Ja, det är alltid trevligt att checka in på hotell, så jag lutar nog åt
det. Problemet är att det blir motsatspar till "checka ut", vilket väl är
anledningen till att man valde "commit" på engelska. Å andra sidan är det
betydligt smidigare än omskrivningar med "gör commit", "har gjort commit"
etc. ("committa" diskuterar jag inte ens:-) Har för mig att jag såg att
TortoiseSVN använder checka in, men har inte svnekst språk tillgängligt
för den just nu.

//Peter

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Mon May 3 21:48:58 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.