[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Slovenian GUI translation update

From: Matjaz <mc1607slo_at_gmail.com>
Date: 2007-07-01 21:49:33 CEST

Slovenian GUI translation update

Matjaz

#
# Slovenian translation of TortoiseSVN
# Copyright (C) 2006 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Authors:
# Goran Kavrecic <goran.kavrecic@indea.si>, 2005.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2006.
# Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>, 2007
#
# Working Copy, WC Delovna Kopija, DK
# Base Osnova
# Update(s) Posodobitev
# Checkout Prevzem
# Revision Revizija
# Diff Razlika
# Unified Diff Poenotena razlika
# Merge Spajanje
# Branch Veja
# Tag Oznaka
# Issue Zadeva
# Patch Popravek
# Blame Okrivi
# Revert Povrnitev
# Whitespaces Presledki
# Repository Skladi┼í─e
# Main Trunk Glavno deblo
# Hook Akcija
# Log Message Dnevniški zapis
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN 1.3.3\n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-28 14:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-01 21:47+0100\n"
"Last-Translator: Matjaz Cepon <matjaz.cepon@gmail.com>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"

# ID:10,#:
# ID:126,#:
# ID:126,
#: ID:10
#: ID:126
msgid " "
msgstr " "

# ID:188,
#: ID:188
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

# ID:357,
#: ID:357
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "Prenesenih %.2f megabajtov"

# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3868
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 vsebuje nepri─akovan predmet."

# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3868
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 vsebuje nepravilno shemo."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "%1 contains an invalid path."
msgstr "%1 vsebuje neveljavno pot."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "%1 could not be created because the directory is full."
msgstr "%1 ni mogo─e ustvariti, ker je mapa polna."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "%1 could not be opened because there are too many open files."
msgstr "%1 ni mogo─e odpreti, ker je preve─ odprtih datotek."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "%1 could not be removed because it is the current directory."
msgstr "%1 ni mogo─e izbrisati, ker je trenutna mapa."

# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3868
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 je v nepravilnem zapisu."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 ni mogo─e najti."

# ID:3860,#:
# ID:3860,
#: ID:3860
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"┼Żelite nadaljevati s skripto?"

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Please verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Te datoteke ni mogo─e najti.\n"
"Preverite, da sta podana pravilna pot in ime."

# ID:357,
#: ID:357
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "Prenesenih %I64d bajtov"

# ID:357,
#: ID:357
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "Prenesenih %I64d kilobajtov"

# ID:169,
#: ID:169
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d izbranih datotek, skupaj %d datotek"

# ID:226,
#: ID:226
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld minut and %ld sekund"

# ID:7,
#: ID:7
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld of %ld"

# Control-ID:65535,
#: ID:563
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "Poti %ld"

# ID:226,
#: ID:226
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - revizija: %d"

# ID:151,
#: ID:151
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : oddaljena datoteka"

# ID:151,
#: ID:151
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : delovna osnova"

# ID:151,
#: ID:151
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : delovna kopija"

# ID:357,
#: ID:226
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s v %s"

# ID:357,
#: ID:357
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, pri %s"

# ID:145,
#: ID:145
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Izvoz (%d) od %s"

# ID:145,
#: ID:145
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Izvoz %s"

# ID:76,
#: ID:145
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Ga ┼żelite kljub temu odstraniti?"

# ID:145,
# ID:69,
#: ID:69
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"je mapa, ne datoteka!\n"
"TortoiseMerge ne razlikuje map."

#: MenuEntry
msgid "&?"
msgstr "&?"

#: MenuEntry
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&O TortoiseMerge ..."

# Control-ID:1098,
#: ID:8
#: Control-ID:1098
#: Control-ID:1310
msgid "&Add..."
msgstr "Dod&aj ..."

# Control-ID:1090,#:
# Control-ID:1093,
#: Control-ID:1090
#: Control-ID:1093
msgid "&Advanced..."
msgstr "N&apredno ..."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1013
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Uporabi poenoteno razliko"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Samodejno zapiranje:"

# Control-ID:1015,
#: Control-ID:1015
msgid "&Backup original file"
msgstr "Naredi &varnostno kopijo izvorne datoteke"

# Control-ID:1128,
#: Control-ID:1128
msgid "&Berkeley database (BDB)"
msgstr "Zbirka podatkov &Berkeley (BDB)"

# Control-ID:1067,
#: ID:114
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Okrivi spremembe"

#: MenuEntry
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Okrivi prejšnjo revizijo"

#: ID:114
#: ID:322
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Okrivi revizije"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "&Blame..."
msgstr "&Okrivi ..."

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1058,
#: ID:138
msgid "&Browse repository"
msgstr "Pre&brskaj skladi┼í─e"

# Control-ID:1013,
# ID:138,
# Control-ID:1011,
#: Control-ID:1011
msgid "&Browse..."
msgstr "&Prebrskaj ..."

# Control-ID:1051,
#: Control-ID:1051
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

# Control-ID:2,#:
# Control-ID:2,
#: Control-ID:2
msgid "&Cancel"
msgstr "&Prekli─i"

# ID:8,
#: ID:8
msgid "&Clean up"
msgstr "&Po─isti"

#: MenuEntry
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Prikaz starosti vrstic z barvami"

# ID:8,
#: ID:8
msgid "&Commit..."
msgstr "&Objavi ..."

#: ID:101
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Primerjaj URL"

#: MenuEntry
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Primerjaj razli─ici"

# Control-ID:1019,
#: Control-ID:1019
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Primerjaj presledke"

# ID:73,
#: Control-ID:1239
msgid "&Configure"
msgstr "&Nastavi"

# Control-ID:1227,
#: Control-ID:1227
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "&Pove┼żi se s skladi┼í─em ob zagonu"

# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "Pri razlikovanju glede na BASE &pretvori datoteke"

#: MenuEntry
msgid "&Copy"
msgstr "&Kopiraj"

# ID:114,
#: MenuEntry
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Kopiraj sporo─ilo o napaki na odlo┼żi┼í─e"

# ID:114,
#: MenuEntry
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "Kopiraj na odlo┼żi┼í─e"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Kopiraj v ..."

# Control-ID:1097,
#: Control-ID:1097
msgid "&Custom"
msgstr "Po &meri ..."

# ID:11,
#: Control-ID:1269
#: Control-ID:1096
msgid "&Default"
msgstr "&Privzeto"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "&Delete"
msgstr "I&zbriši"

# ID:17,
#: ID:17
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "I&zbriši (ohrani krajevno)"

# ID:11,
#: ID:101
msgid "&Delete..."
msgstr "I&zbriši ..."

# ID:12,
#: ID:12
msgid "&Diff"
msgstr "Razlikuj (&diff)"

# ID:17,
#: ID:17
msgid "&Diff with URL"
msgstr "Razlikuj z URL (&diff)"

# ID:101,
# Control-ID:1179,
#: Control-ID:1179
msgid "&Dry run"
msgstr "&Izvedi poskusno"

# Control-ID:1031,#:
#: Control-ID:1031
#: MenuEntry
msgid "&Edit"
msgstr "&Uredi"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Uredi spore"

# Control-ID:1099,
#: Control-ID:1099
#: Control-ID:1282
msgid "&Edit..."
msgstr "&Uredi ..."

# Control-ID:1023,
#: Control-ID:1023
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Omogo─i stre┼żnik prehoda"

# Control-ID:1213,
#: Control-ID:1213
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Vnesite razlog, zakaj ste zaklenili datoteke."

# Control-ID:1023,
#: MenuEntry
msgid "&Exit"
msgstr "I&zhod"

# ID:79,
#: ID:323
msgid "&Export selection to..."
msgstr "Izvozi ozna─eno besedilo ..."

# Control-ID:1092,#:
# Control-ID:1095,#:
# Control-ID:1097,
#: Control-ID:1092
#: Control-ID:1094
#: Control-ID:1095
msgid "&External"
msgstr "&Zunanje"

# MenuEntry#:
#: MenuEntry
msgid "&File"
msgstr "&Datoteka"

# MenuEntry#:
#: MenuEntry
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

#: MenuEntry
msgid "&Find"
msgstr "&Najdi"

#: MenuEntry
msgid "&Find..."
msgstr "&Poi┼í─i..."

#: MenuEntry
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "Stla─i slike v okno"

# Control-ID:1050,
#: Control-ID:1050
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Fiksni pogoni"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Pisava za dnevniški zapis:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Font:"
msgstr "&Pisava:"

# Control-ID:65535,
#: ID:501
#: Control-ID:65535
msgid "&From URL:"
msgstr "&Iz URL:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1259
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&Iz delovne kopije na URL:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&From revision"
msgstr "&Iz razli─ice"

#: MenuEntry
msgid "&Go To Line..."
msgstr "Pojdi na vrstico..."

# Control-ID:1032,#:
# Control-ID:1115,#:
# Control-ID:1019,#:
# Control-ID:1019,
#: Control-ID:1115
#: Control-ID:1032
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "Revizija &HEAD"

# Control-ID:1032,#:
# Control-ID:1115,#:
# Control-ID:1019,#:
# Control-ID:1019,
#: Control-ID:1032
#: Control-ID:1019
#: Control-ID:1034
msgid "&HEAD revision"
msgstr "Revizija &HEAD"

# Control-ID:1182,
#: Control-ID:1182
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "Revizija &HEAD v skladi┼í─u"

# MenuEntry#:
# Control-ID:57670,#:
#: Control-ID:57670
#: MenuEntry
msgid "&Help"
msgstr "&Pomo─"

#: MenuEntry
msgid "&Help Topics"
msgstr "&Teme pomo─i"

# ID:3842,#:
# ID:3842,
#: ID:3842
msgid "&Hide"
msgstr "&Skrij"

# Control-ID:1170,
#: Control-ID:1170
msgid "&Icon Set:"
msgstr "Nabor&ikon:"

# ID:15,
#: ID:15
#, c-format
msgid "&Ignore %d items"
msgstr "&Prezri %d elementov"

# Control-ID:1067,
#: Control-ID:1021
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "Prezri razlike &presledkov"

#: MenuEntry
msgid "&Image Info"
msgstr "Podatki o sliki"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "&Import..."
msgstr "&Uvozi ..."

# Control-ID:1016,
#: Control-ID:1016
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Sko─i na prvo razliko pri nalaganju"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Language:"
msgstr "&Jezik:"

# Control-ID:1065,
#: Control-ID:1065
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "Omeji iskanje na spremenjene vrstice"

#: MenuEntry
msgid "&Link images together"
msgstr "Pove┼żi slike"

# Control-ID:1172,
#: Control-ID:1172
msgid "&List View"
msgstr "&Seznamski pogled"

# Control-ID:1098,
#: Control-ID:1309
msgid "&Load..."
msgstr "&Nalo┼żi ..."

# Control-ID:1,#:
#: Control-ID:1
msgid "&Merge"
msgstr "&Spoji"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "&Merge..."
msgstr "&Spoji ..."

# Control-ID:1012,
#: Control-ID:1012
msgid "&Merging"
msgstr "&Spajanje"

# Control-ID:1129,
#: Control-ID:1129
msgid "&Native filesystem (FSFS)"
msgstr "&Domorodni datote─ni sistem (FSFS)"

#: MenuEntry
msgid "&Navigate"
msgstr "&Navigiraj"

# Control-ID:1049,
#: Control-ID:1049
msgid "&Network drives"
msgstr "&Omre┼żni diski"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&New "
msgstr "&Novo"

# Control-ID:1208,
#: ID:115
#: Control-ID:1208
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Naslednjih %ld"

#: MenuEntry
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Naslednja razlika"

# Control-ID:1,#:
# Control-ID:1,
#: Control-ID:1
msgid "&OK"
msgstr "V &redu"

# ID:101,#:
# ID:113,
#: MenuEntry
msgid "&Open"
msgstr "&Odpri"

#: MenuEntry
msgid "&Open Ctrl-O"
msgstr "&Odpri Ctrl-O"

#: MenuEntry
msgid "&Overlap images"
msgstr "Prekrij slike"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Password:"
msgstr "&Geslo:"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "&Paste"
msgstr "&Prilepi"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Port:"
msgstr "&Vrata:"

#: MenuEntry
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Prejšnja razlika"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: Control-ID:11021
msgid "&Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."

# Control-ID:1246,#:
# Control-ID:1246,
#: Control-ID:1246
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Zadnja sporo─ila"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "&Redo"
msgstr "&Ponovi"

# Control-ID:1013,#:
# Control-ID:1100,
#: Control-ID:1100
#: Control-ID:1285
msgid "&Remove"
msgstr "&Odstrani"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "&Rename"
msgstr "&Preimenuj"

# Control-ID:1316,
#: Control-ID:1316
msgid "&Reopen commit dialog after a commit failed"
msgstr "Odpri okno objave po neuspešni objavi"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "&Repo-browser"
msgstr "Skladi┼í─ni &brskalnik"

# ID:113,
#: ID:113
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Povrni spremembe te revizije"

# Control-ID:1033,#:
# Control-ID:1116,#:
# Control-ID:1033,
#: Control-ID:1033
#: Control-ID:1116
#: Control-ID:1035
msgid "&Revision"
msgstr "&Revizija"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&SSH client:"
msgstr "Odjemalec &SSH:"

#: MenuEntry
msgid "&Save Ctrl-S"
msgstr "&Shrani Ctrl-S"

# Control-ID:1023,
#: Control-ID:1023
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Shrani avtentikacijo"

# ID:272,
#: MenuEntry
msgid "&Save graph as..."
msgstr "Shrani graf kot ..."

# ID:169,
#: ID:322
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "Shrani seznam izbranih datotek v..."

# ID:313,
#: Control-ID:1308
msgid "&Save..."
msgstr "&Shrani ..."

# ID:9,#:
# ID:107,
#: ID:9
msgid "&Settings"
msgstr "&Nastavitve"

# Control-ID:1185,
#: Control-ID:1185
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Dolo─ena revizija v skladi┼í─u"

#: MenuEntry
msgid "&Status Bar"
msgstr "Vrstica &stanja"

# Control-ID:1211,
#: Control-ID:1211
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Ukradi zaklepe"

# Control-ID:1130,
#: Control-ID:1130
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Ustavi ob kopiranju/preimenovanju"

# Control-ID:1173,
#: Control-ID:1173
msgid "&Symbol View"
msgstr "&Simbolni pogled"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&Tab size:"
msgstr "Velikost &tabulatorja:"

# Control-ID:1222,
#: Control-ID:1222
msgid "&Timeout in seconds to stop the autocompletion parsing"
msgstr "&─Œasovni rok za ustavitev raz─lenjevanja samodokon─anja (v sekundah)"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&To Revision"
msgstr "&V revizijo"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "&To URL:"
msgstr "&Na URL:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1305
msgid "&To URL: "
msgstr "&Na URL:"

#: MenuEntry
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Orodna vrstica"

# ID:7,#:
# ID:3585,#:
# Dlg-ID:130,
#: Control-ID:1091
#: Control-ID:1093
#: Control-ID:1094
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:9
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1058,
#: Control-ID:1376
#: Control-ID:1058
#: Control-ID:65535
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL skladi┼í─a:"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1076,
#: Control-ID:1076
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "&Undo"
msgstr "&Prekli─i"

#: MenuEntry
msgid "&Undo\tCtrl+Z"
msgstr "&Prekli─i\tCtrl-Z"

#: MenuEntry
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Poenotene razlike"

# Control-ID:1061,
#: Control-ID:1061
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Neznani pogoni"

# ID:8,#:
# Dlg-ID:152,
#: ID:8
msgid "&Update"
msgstr "&Posodobi"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "&Update item to revision"
msgstr "&Posodobi element na revizijo"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Posodobi na revizijo ..."

# Control-ID:1184,
#: Control-ID:1184
msgid "&Use autocompletion of filepaths and keywords"
msgstr "&Uporabi samodokon─anje poti datotek in klju─nih besed"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1005,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
#: Control-ID:1005
msgid "&Username:"
msgstr "&Uporabniško ime:"

# MenuEntry#:
#: MenuEntry
msgid "&View"
msgstr "&Pogled"

#: MenuEntry
msgid "&Whitespaces"
msgstr "Pre&sledki"

# Control-ID:1066,
#: Control-ID:1066
msgid "&Whole word"
msgstr "Cela beseda"

# Control-ID:1183,
#: Control-ID:1183
msgid "&Working copy"
msgstr "&Delovna kopija"

# ID:17,#:
# ID:564,
#: ID:17
#: ID:564
msgid "(binary value)"
msgstr "(dvojiška vrednost)"

# ID:208,
#: ID:208
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(ve─ izbranih ciljev)"

# ID:213,
#: ID:213
msgid "(no changelist)"
msgstr "(ni seznama sprememb)"

# ID:314,
#: ID:314
msgid "(not found)"
msgstr "(ni najdeno)"

# ID:208,
#: ID:208
msgid "(property change only)"
msgstr "(samo sprememba lastnosti)"

# ID:188,
#: ID:188
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

# ID:188,
#: ID:188
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

# Control-ID:1035,#:
# Control-ID:1036,#:
# Control-ID:1187,#:
# Control-ID:1104,#:
# Control-ID:1021,#:
# Control-ID:1022,#:
# Control-ID:1089,
#: Control-ID:1035
#: Control-ID:1036
#: Control-ID:1187
#: Control-ID:1104
#: Control-ID:1021
#: Control-ID:1022
#: Control-ID:1089
#: Control-ID:1362
#: Control-ID:1324
#: Control-ID:1333
#: Control-ID:1002
#: Control-ID:1003
msgid "..."
msgstr "..."

# ID:151,
#: ID:151
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Revizija %d"

# ID:151,
#: ID:151
msgid ": working base"
msgstr ": delovna osnova"

# ID:151,
#: ID:151
msgid ": working copy"
msgstr ": delovna kopija"

# ID:145,
#: ID:145
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> je razširitev za lupino.\n"
"To pomeni, da se vklju─i v aplikacijo Windows explorer.\n"
"Za uporabo <b>TortoiseSVN</b>, prosimo, odprite Raziskovalca in desno-kliknite na katero koli mapo,\n"
"s ─imer se odpre kontekstni meni, kjer najdete vse ukaze <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"In <u>preberite priro─nik!</u>"

# ID:209,
#: ID:209
msgid "<new changelist>"
msgstr "<nov seznam sprememb>"

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "A hardware I/O error was reported while accessing %1."
msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do strojne V/I napake."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "A locking violation occurred while accessing %1."
msgstr "Prišlo je do kršitve zaklepanja pri dostopanju do %1."

# ID:201,
#: ID:201
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Na voljo je novej┼ía razli─Źica. Pojdite na http://tortoisesvn.tigris.org in nalo┼żite trenutno razli─Źico! Kliknite _tukaj_ za dostop do na┼íe spletne strani."

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\n"
"If you add an \"*\" char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Vrsti─ni seznam poti, za katere deluje prepis ikon.\n"
"─Œe dodate na konec poti znak \"*\", potem so zajete tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti."

# ID:194,
#: ID:194
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\n"
"If you add an \"*\" char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Vrsti─ni seznam poti, za katere se prekrivne ikone ne prika┼żejo.\n"
"─Œe dodate znak \"*\" na konec poti, potem so izklju─ene tudi vse datoteke in podmape znotraj te poti.\n"
"Prazen seznam omogo─a prekrivanje na vseh poteh."

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Potrebno sredstvo ni bilo na voljo."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "A sharing violation occurred while accessing %1."
msgstr "Prišlo je do kršitve souporabe pri dostopanju do %1."

# ID:79,
#: ID:79
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Ogledovalni program za datoteke razlik GNU (diff oz. datoteke popravkov).\n"
"─Œe ga nimate, uporabite Bele┼żko (NotePad)."

# ID:9,
#: ID:9
msgid "A&bout"
msgstr "&O programu"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "A&dd folder..."
msgstr "&Dodaj mapo ..."

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Abort"
msgstr "Prekini"

# Dlg-ID:136,
#: Dlg-ID:136
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "O TortoiseMerge"

# Dlg-ID:129,
#: Dlg-ID:129
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "O TortoiseSVN"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "Accept once"
msgstr "Sprejmi enkrat"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "Accept permanently"
msgstr "Sprejmi trajno"

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Dostop do %1 je zavrnjen."

# ID:77,
#: ID:77
#: ID:319
msgid "Action"
msgstr "Dejanje"

# ID:77,
#: ID:117
msgid "Actions"
msgstr "Dejanja"

# ID:3826,
#: ID:3826
msgid "Activate Task List"
msgstr "Vklju─i seznam nalog"

# ID:209,#:
# Dlg-ID:155,
#: ID:209
#: Dlg-ID:155
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "Add &file..."
msgstr "Dodaj &datoteko ..."

# ID:376,
#: ID:376
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Dodaj '%s' v slovar"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Dodaj (kot zamenjavo) ..."

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:77
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Dodaj - TortoiseSVN"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: ID:563
msgid "Add Properties"
msgstr "Dodaj lastnosti"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Dodaj program za razlikovanje glede za kon─nico"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Dodaj program za spajanje glede za kon─nico"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Dodaj na seznam &prezrtih"

# Control-ID:1098,
#: Control-ID:1279
msgid "Add..."
msgstr "Dod&aj ..."

# Dlg-ID:171,
#: Dlg-ID:171
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Uredi/dodaj program za razlikovanje/spajanje za kon─nico"

# ID:73,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:73
#: ID:264
#: Control-ID:65535
msgid "Added"
msgstr "Dodano"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Datoteka dodana oddaljeno"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Mapa dodana oddaljeno"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Added items remotely"
msgstr "Elementi dodani oddaljeno"

# ID:73,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Added node"
msgstr "Dodano vozli┼í─e"

# ID:145,
#: ID:145
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Vzorec(i) datotek\n"
"%s\n"
"dodan(i) na seznam prezrtih."

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Adding"
msgstr "Dodajanje"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Doda datoteke v nadzor razli─ic Subversion"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Doda izbrane datoteke ali masko imena datotek na seznam prezrtih"

# ID:2049,
#: ID:2049
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Prilagajanje nastavitev\n"
"Nastavitve"

# Dlg-ID:170,
#: Dlg-ID:170
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Napredne nastavitve razlikovanja/spajanja"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Napredne nastavitve razlikovanja"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Napredne nastavitve spajanja"

# ID:3841,#:
# ID:3841,
#: ID:3841
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Vse datoteke (*.*)"

# ID:157,#:
# ID:157,
#: ID:157
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Vse datoteke (*.*)|*.*||"

# ID:3867,#:
# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3867
#: ID:3868
#, c-format
msgid "An attempt was made to access %1 past its end."
msgstr "Prišlo je do poskusa dostopa v %1 prek meja datoteke."

# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3868
#, c-format
msgid "An attempt was made to read from the writing %1."
msgstr "Prišlo je do poskusa branja med pisanjem %1."

# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3868
#, c-format
msgid "An attempt was made to write to the reading %1."
msgstr "Prišlo je do poskusa pisanja med branjem %1."

# ID:78,
#: ID:78
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\n"
"for comparing different revisions of files\n"
"<hr=100%>\n"
"You can specify the following parameters to the path:\n"
"%base\tthe base file\n"
"%mine\tthe modified file"
msgstr ""
"Zunanji program za razlikovanje,\n"
"uporabljen za primerjanje razli─nih revizij datotek.\n"
"<hr=100%>\n"
"Navedete lahko naslednje parametre poti:\n"
"%base\tosnovna datoteka\n"
"%mine\tspremenjena datoteka"

# ID:79,
#: ID:79
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\n"
"to resolve conflicted files.\n"
"<hr=100%>\n"
"You can specify the following parameters to the path:\n"
"%merged\tthe conflicted file, where to save\n"
"%theirs\t\tthe file as it is in the repository\n"
"%mine\t\tyour own file, with your changes\n"
"%base\t\tthe original file without your changes"
msgstr ""
"Zunanji program za spajanje, uporabljen\n"
"za razreševanje sporov med datotekami.\n"
"<hr=100%>\n"
"Dolo─ite lahko naslednje parametre poti:\n"
"%merged\tsporna datoteka, kam jo shraniti\n"
"%theirs\t\tdatoteka, kakr┼ína je v skladi┼í─u\n"
"%mine\t\tvaša datoteka, z vašimi spremembami\n"
"%base\t\tizvirna datoteka brez vaših sprememb"

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "An invalid argument was encountered."
msgstr "Najden neveljaven argument"

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "An invalid file handle was associated with %1."
msgstr "Z %1 je povezanana neveljavna ro─ica datoteke."

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
#, c-format
msgid "An unexpected error occurred while reading %1."
msgstr "Pri branju %1 je pri┼ílo do nepri─akovane napake."

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
#, c-format
msgid "An unexpected error occurred while writing %1."
msgstr "Pri pisanju %1 je prišlo do neznane napake."

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Prišlo je do neznane napake."

# ID:3867,#:
# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3867
#: ID:3868
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Pri dostopu do %1 je prišlo do neznane napake."

# ID:63,
#: ID:63
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "V vrstici %d je neznana vrsta vrstice!"

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "An unsupported operation was attempted."
msgstr "Poskus nepodprte operacije."

# ID:269,
#: ID:269
msgid "Analyze revision data..."
msgstr "Analiziraj podatke revizije ..."

# ID:14,
#: ID:14
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Uporabi poenoteno datoteko razlik na delovni kopiji"

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\n"
"bugtraq: and tsvn: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Uporabi vse lastnosti rekurzivno po vseh datotekah/mapah.\n"
"Lastnosti bugtraq: in tsvn: se uporabijo samo za mape."

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Apply &patch..."
msgstr "Uporabi &popravek ..."

# Control-ID:1294,
#: Control-ID:1294
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Uporabi lastnost rekurzivno"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Uporabi poenoteno razliko"

# ID:145,
#: ID:145
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Ste prepri─ani, da ┼żelite sporne datoteke ozna─iti kot dokon─ne?"

# ID:79,
#: ID:79
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Ste prepri─ani, da ┼żelite povrniti %d elementov? Izgubili boste <b>vse</b> spremembe od zadnje posodobitve naprej!"

#: MenuEntry
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "Poravnaj navpi─no"

#: MenuEntry
msgid "Arranged by &path"
msgstr "Urejeno po &poti"

#: ID:2050
msgid "Arranges the nodes sorted by path"
msgstr "Razporedi vozli┼í─a, razvr┼í─ena po poti"

# ID:264,
#: ID:264
#, c-format
msgid "Assigned to changelist \"%s\""
msgstr "Dodano seznamu sprememb \"%s\""

# ID:77,
#: ID:77
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "Na reviziji: %d"

# Control-ID:1023,
#: Dlg-ID:131
#: Dlg-ID:160
msgid "Authentication"
msgstr "Avtentikacija"

# Control-ID:1023,
#: Control-ID:1278
msgid "Authentication data"
msgstr "Podatki avtentikacije"

# ID:76,
#: ID:76
#: ID:207
#: ID:19
msgid "Author"
msgstr "Avtor"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Author: Stefan Kueng"
msgstr "Avtor: Stefan Kueng"

# ID:116,
#: ID:116
msgid "Authors"
msgstr "Avtorji"

# Control-ID:1265,
#: Control-ID:1265
msgid "Authors case insensitive"
msgstr "Za avtorje ni razlikovanja velikih/malih ─rk"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Authors:"
msgstr "Avtorji:"

# ID:101,
#: ID:99
msgid "Auto Rename"
msgstr "Samodejno preimenuj"

# ID:222,
#: ID:222
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Samodejno zapri pri lokalnih operacijah"

# ID:222,
#: ID:222
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Samodejno zapri, ─e ni konfliktov"

# ID:222,
#: ID:222
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Samodejno zapri, ─e ni napak"

# ID:222,
#: ID:222
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Samodejno zapri, ─e ni zdru┼żitev, dodajanj ali brisanj"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"Autocomplete suggests words (usually class or member names)\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Samozaklju─evanje predlaga besede (ponavadi imena razredov ali ─lanov)\n"
"iz datotek, ki ste jih spremenili, ko vnašate dnevniški zapis."

# ID:438,#:
# ID:438,
#: ID:438
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"

# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Samodejno preverjaj za &novej┼íe razli─ice vsak teden"

# Control-ID:1157,
#: Control-ID:1157
msgid "Average"
msgstr "Povpre─je"

# Control-ID:1001,
#: Control-ID:1001
msgid "B&rowse..."
msgstr "Preb&rskaj ..."

# ID:246,
#: ID:246
msgid "Bar Graph"
msgstr "Stolpi─ni graf"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Base file:"
msgstr "Osnovna datoteka:"

# ID:13,
#: ID:114
#: Dlg-ID:162
msgid "Blame"
msgstr "Okrivi"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:132
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Okrivi - TortoiseSVN"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Okrivi avtorja za vsako vrstico datoteke"

# Control-ID:1003,
#: Control-ID:1003
msgid "Br&owse..."
msgstr "Prebrs&kaj ..."

# ID:115,
#: ID:115
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Veja / oznaka uspešno ustvarjena!"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Veja/&oznaka ..."

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Break loc&k"
msgstr "Prelomi za&klep"

# Control-ID:1009,
#: Control-ID:1009
msgid "Bro&wse..."
msgstr "Pre&brskaj ..."

# Control-ID:1007,
#: Control-ID:1007
msgid "Brows&e..."
msgstr "Pr&ebrskaj ..."

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Prebrskaj in poi┼í─i zunanji program za razlikovanje"

# Control-ID:1069,
#: Control-ID:1069
msgid "Browse..."
msgstr "Prebrskaj ..."

# Control-ID:1119,#:
# Control-ID:1119,
#: Control-ID:1119
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "&ID hro┼í─a / ┼át. zadeve:"

# ID:116,
#: ID:116
msgid "Bug-ID"
msgstr "ID hro┼í─a"

# Control-ID:1119,#:
# Control-ID:1119,
#: Control-ID:1119
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "ID hro┼í─a / ┼át. zadeve:"

# Control-ID:1215,
#: Control-ID:1215
msgid "C&heck now"
msgstr "&Preveri zdaj"

# ID:77,
#: ID:77
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Ustva&ri oznako/vejo iz revizije"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "C&reate folder..."
msgstr "Ustva&ri mapo ..."

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

# ID:113,
#: Control-ID:1126
msgid "Cache log messages"
msgstr "Predpomnenje dnevniških zapisov"

# ID:197,
#: ID:197
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Shrani dnevniške zapise v predpomnilnik za hitrejši prenos zapisov"

# ID:82,
#: ID:82
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Ni mogo─e kopirati \n"
"%s\n"
"v\n"
"%s"

# ID:73,#:
# Control-ID:2,#:
# Control-ID:2,
#: ID:73
#: ID:99
#: ID:563
#: Control-ID:2
msgid "Cancel"
msgstr "Prekli─i"

# ID:132,
#: ID:132
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Preklic krivde TortoiseSVN ..."

# ID:270,
#: ID:270
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Preklic operacije ..."

# ID:68,
#: ID:68
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Razlike ni mogo─e prikazati zaradi nedoslednih novih vrstic v datoteki."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Kaskadni kontekstni meni"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Certifikat je potekel ali pa še ni veljaven"

# ID:82,
#: ID:82
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Veljavnost certifikata je potekla. Veljaven do: %s"

# ID:82,
#: ID:82
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Certifikat še ni veljaven. Veljaven od: %s"

# ID:157,
#: ID:157
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Certifikati|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Vse|*.*||"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Change the window position"
msgstr "Spremeni polo┼żaj okna"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Change the window size"
msgstr "Spremeni velikost okna"

# ID:163,
#: Dlg-ID:199
msgid "Changed Files"
msgstr "Spremenjene datoteke"

# ID:324,
#: ID:324
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Spremenjene datoteke med %s, %s in %s, %s"

# ID:163,
#: ID:163
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Spremenjene datoteke: %d"

# Control-ID:1242,
#: Control-ID:1242
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Opravljene spremembe (dvokliknite za podrobnosti):"

# ID:8,
#: ID:8
msgid "Chec&kout..."
msgstr "Pre&vzem ..."

# ID:3887,#:
# ID:3887,
#: ID:3887
msgid "Check"
msgstr "Aktiviraj"

# Control-ID:1031,
#: Dlg-ID:174
msgid "Check For Updates"
msgstr "Preveri za posodobitve"

# Control-ID:1031,
#: Control-ID:1031
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Preveri posodobitve ..."

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Preveri &spremembe"

# ID:13,
#: Control-ID:65535
msgid "Check for modifications"
msgstr "Preveri spremembe"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Prevzemi delovno kopijo iz skladi┼í─a"

# Control-ID:1132,
#: Control-ID:1132
msgid "Check repository"
msgstr "Preveri skladi┼í─e"

# ID:95,
#: ID:95
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Ozna─ite datoteke, ki ji ┼żelite\n"
"izbrisati pred uvozom."

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Preverite pot in/ali URL, ki ste ju vnesli"

# ID:194,
#: ID:194
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Ozna─ite tiste menijske vnose, ki bi jih radi videli v podmeniju namesto na vrhu kontekstnega menija"

# ID:80,
#: ID:80
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Ozna─ite, ─e ┼żelite v dnevni┼íkih zapisih uporabljati manj ob┼íiren zapis datuma in ─asa"

# ID:270,
#: ID:270
msgid "Checking for forward copies"
msgstr "Preverjanje posredovanih kopij"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Preverjanje obstoja novej┼íe razli─ice TortoiseSVN ..."

# ID:8,
#: Dlg-ID:133
#: Control-ID:65535
msgid "Checkout"
msgstr "Prevzemi"

# Control-ID:1074,
#: Control-ID:1074
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "&Mapa prevzema:"

# Dlg-ID:129,
#: ID:77
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Prevzemi - TortoiseSVN"

# ID:8,
#: Control-ID:1377
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Globina prevzema"

# ID:229,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Prevzem iz %s, revizija %s, %s, %s"

# ID:145,
#: ID:146
msgid "Cleaning up."
msgstr "─Œi┼í─enje."

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Cleanup has finished"
msgstr "─Œi┼í─enje dokon─ano"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Po─isti prekinjene operacije, zaklenjene datoteke, ..."

# Control-ID:1059,
#: Control-ID:1273
#: Control-ID:1275
#: Control-ID:1281
#: Control-ID:1276
#: Control-ID:1279
msgid "Clear"
msgstr "Po─isti"

# ID:196,
#: ID:196
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Po─isti %ld URL(jev), shranjenih za %ld delovnih kopij"

# ID:196,
#: ID:196
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Po─isti %ld dnevni┼íkih zapisov, shranjenih za %ld delovnih kopij"

# ID:196,
#: ID:196
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Po─isti %ld parov uporabni┼íkih imen/gesel, %ld potrdil ssl in %ld uporabni┼íkih imen"

# ID:197,
#: ID:197
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Po─isti zapise predpomnilnik iz skladi┼í─ %ld"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"Clears the stored authentication.\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Po─isti shranjeno avtentikacijo.\n"
"Za vsa skladi┼í─a boste morali znova vnesti svoje uporabni┼íko ime in geslo."

# ID:196,
#: ID:196
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Po─isti shranjene velikosti in polo┼żaje %ld pogovornih oken"

# ID:170,
#: ID:170
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Kliknite sem za izbor pred kratkim natipkanega sporo─ila"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Kliknite \"Napredno\" za dolo─itev dodatnih programov za razlikovanje glede na kon─nico datoteke"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Kliknite \"Napredno\" za dolo─itev dodatnih programov za spajanje glede na kon─nico datoteke"

# ID:257,
#: ID:257
msgid "Clipboard"
msgstr "Odlo┼żi┼í─e"

# ID:222,
#: ID:222
msgid "Close manually"
msgstr "Zapri ro─no"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Zapre aktivno okno in ponudi shranjevanje dokumentov"

# Control-ID:1068,
#: Control-ID:1068
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "Obarvaj spremembe v &vrstici"

# Dlg-ID:138,
#: Control-ID:65535
#: Dlg-ID:138
msgid "Colors"
msgstr "Barve"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:220
msgid "Command"
msgstr "Ukaz"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:198
msgid "Command Line"
msgstr "Ukazna vrstica"

# Control-ID:1336,
#: Control-ID:1336
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Ukazna vrstica za izvajanje:"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Command failed."
msgstr "Ukaz ni uspel."

# Control-ID:1083,
#: ID:209
#: Dlg-ID:135
#: Control-ID:1083
msgid "Commit"
msgstr "Objavi"

# Dlg-ID:129,
#: ID:77
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Objavi - TortoiseSVN"

# Control-ID:1110,
#: Control-ID:1262
msgid "Commit threshold:"
msgstr "Prag objave:"

# Control-ID:1110,
#: Control-ID:1110
msgid "Commit to:"
msgstr "Objavi v:"

# ID:244,
#: ID:244
msgid "Commits by author"
msgstr "Objave po avtorjih"

# ID:244,
#: ID:244
msgid "Commits by date"
msgstr "Objave po dnevih"

# Control-ID:1135,
#: Control-ID:1135
msgid "Commits each week:"
msgstr "Objave vsak teden:"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Objavi va┼íe spremembe v skladi┼í─u"

#: MenuEntry
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Primerjaj revizije &HEAD"

# ID:76,
#: ID:114
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Primerjaj in &okrivi z delovno osnovo (BASE)"

# ID:76,
#: ID:114
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Primerjaj in &okrivi z prej┼íno razli─ico"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "Primerjaj z &delovno kopijo"

# ID:138,
#: ID:138
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Primerjaj z &osnovo"

#: ID:114
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "&Primerjaj s prej┼íno razli─ico"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Primerja datoteko z zadnje objavljeno revizijo, tako da poka┼że spremembe, ki ste jih opravili"

# ID:13,
#: ID:17
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Primerja izbrano datoteko z datoteko v skladi┼í─u"

# ID:80,
#: ID:120
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Primerjanje %s z %s"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Completed"
msgstr "Dokon─ano"

# Dlg-ID:236,
#: Dlg-ID:236
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Nastavi skripte akcij"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Nastavi program za primerjanje razli─nih revizij datotek."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Nastavi program za primerjanje razli─nih revizij lastnosti."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Nastavi program za razreševanje spornih datotek."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Nastavi ogledovalnik za datoteke razlik GNU (diff, datoteke s popravki)."

# ID:263,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:263
#: Control-ID:65535
msgid "Conflicted"
msgstr "V sporu"

# ID:188,
#: ID:188
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Spori: %d"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Continue"
msgstr "Nadaljuj"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Cop&y"
msgstr "&Kopiraj"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Copied"
msgstr "Kopirano"

# ID:76,
#: ID:208
msgid "Copied from URL"
msgstr "Kopirano iz poti"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Copied remotely"
msgstr "Oddaljeno kopirano"

# ID:127,
#: ID:127
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Kopiraj %ld elementov v\r\n"
"%s"

# ID:103,
#: ID:103
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Kopiraj %s"

# ID:226,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Kopiranje %s v %s, revizija: %s"

# ID:82,
#: ID:126
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Kopiraj %s\r\n"
"v %s"

# Dlg-ID:142,
#: Dlg-ID:142
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Kopiraj (vejo / oznako)"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:78
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Kopiraj - TortoiseSVN"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Kopiraj URL na odlo┼żi┼í─e"

# ID:114,
#: ID:209
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Kopiraj vse podatke na odlo┼żi┼í─e"

# ID:16,
#: ID:104
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Kopiraj in preimenuj razlikovane datoteke sem"

# ID:114,
#: ID:101
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Kopiraj sporo─ilo o napaki na odlo┼żi┼í─e"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Copy from path"
msgstr "Kopiraj iz poti"

# ID:103,
#: ID:103
msgid "Copy items to here"
msgstr "Kopiraj elemente sem"

# ID:114,
#: ID:209
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Kopiraj poti na odlo┼żi┼í─e"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Kopiraj izbor in ga postavi na odlo┼żi┼í─e\n"
"Kopiraj"

# ID:114,
#: ID:114
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopiraj na odlo┼żi┼í─e"

# ID:103,
#: ID:103
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Kopiraj v delovno kopijo"

# ID:103,
#: ID:101
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Kopiraj v delovno kopijo ..."

# ID:97,
#: ID:98
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Kopiraj: novo ime za %s"

# ID:80,
#: ID:80
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Kopiranje %s"

# ID:80,
#: ID:80
msgid "Copying..."
msgstr "Kopiranje ..."

# ID:188,
#: ID:188
msgid "Corrections"
msgstr "Popravki"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "%s ni mogo─e dodati na seznam prezrtih!"

# ID:201,
#: ID:201
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Ni mogo─e preveriti za novej┼ío razli─ico!"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Datotek ni mogo─e kopirati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

# ID:81,
#: ID:81
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Stanja ni mogo─e preveriti!"

# ID:69,
#: ID:69
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Datoteke\n"
"%s\n"
"ni mogo─e odpreti."

# ID:82,
#: ID:82
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "%s ni mogo─e odstraniti s seznama prezrtih"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"URL datoteke ni mogo─e pridobiti!\n"
"%s"

# ID:66,
#: ID:66
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Revizije %s datoteke %s ni mogo─e pridobiti.\n"
"Popravki niso mo┼żni!"

# ID:64,
#: ID:64
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Datoteke %s ni mogo─e shraniti!"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Ogledovalnika razlik ni mogo─e zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Zunanjega programa za razlikovanje ni mogo─e zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Zunanjega programa za spajanje ni mogo─e zagnati!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Could not start print job."
msgstr "Tiskalni┼íkega opravila ni mogo─e zagnati."

# ID:81,
#: ID:81
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Niti ni mogo─e za─eti!"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Create &patch..."
msgstr "Ustvari &popravek ..."

# ID:13,
#: Dlg-ID:243
msgid "Create Changelist"
msgstr "Ustvari seznam sprememb"

# ID:13,
#: Dlg-ID:208
msgid "Create Patch"
msgstr "Ustvari popravek"

# ID:8,
#: Dlg-ID:178
msgid "Create Repository"
msgstr "Ustvari skladi┼í─e"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Ustvari kopijo v skladi┼í─u iz:"

# Control-ID:1074,
#: ID:126
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Ustvari novo mapo:\r\n"
"%s"

# ID:8,
#: ID:8
msgid "Create repositor&y here..."
msgstr "Ustvari skla&di┼í─e tukaj ..."

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Oddaljeno ustvarjena mapa"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Ustvari 'poceni' kopijo v skladi┼í─u, namenjeno vejam ali ozna─evanju"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Ustvari zbirko podatkov skladi┼í─a na trenutnem kraju"

# ID:14,
#: ID:14
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Ustvari poenoteno datoteko diff z vsemi spremembami, ki ste jih opravili"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Credits:"
msgstr "Zasluge:"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Cu&t"
msgstr "&Izre┼żi"

# Control-ID:1113,
#: Control-ID:1113
msgid "Current version is:"
msgstr "Trenutna razli─ica je:"

# ID:201,
#: ID:201
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Trenutna razli─ica je: %s"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Izre┼żi izbor in ga postavi na odlo┼żi┼í─e\n"
"Izre┼żi"

# ID:12,
#: Control-ID:1314
msgid "D&iff"
msgstr "Razlikuj (&diff)"

# ID:76,
#: ID:76
#: ID:208
#: ID:19
msgid "Date"
msgstr "Datum"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "Privzeto &število dnevniških zapisov"

# ID:11,
#: Control-ID:65535
msgid "Default URL:"
msgstr "&Privzet URL"

# ID:11,
#: Control-ID:65535
msgid "Default path:"
msgstr "&Privzeta pot:"

# ID:73,
#: Dlg-ID:240
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Izbri┼íi datoteke brez razli─ic"

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: ID:17
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Izbri┼íi datoteke brez razli─ic"

# ID:73,
#: ID:73
#: ID:264
msgid "Deleted"
msgstr "Zbrisano"

# ID:73,
#: Control-ID:65535
msgid "Deleted node"
msgstr "Izbrisano vozli┼í─e"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Izbri┼íe datoteke / mape iz nadzora razli─ic"

# ID:11,
#: ID:18
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Izbri┼íe datoteke / mape iz nadzora razli─ic, vendar obdr┼żi datoteko"

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Deleting"
msgstr "Brisanje"

# ID:213,
#: ID:213
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Izklju─i izbiro seznama sprememb"

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Ciljni disk je poln."

# ID:3825,
#: Control-ID:1277
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Velikosti in polo┼żaji pogovornih oken"

# ID:146,
#: ID:146
msgid "Diff With URL"
msgstr "Razlikuj z URL"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Diff file:"
msgstr "Datoteka razlik (diff):"

# Control-ID:1302,
#: Control-ID:1302
msgid "Difference between"
msgstr "Razlika med"

# Control-ID:1022,
#: Control-ID:1022
msgid "Diffing"
msgstr "Razlikovanje"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Directory:"
msgstr "Mapa:"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Onemogo─ite to mo┼żnost, ─e imate resni─no velike delovne kopije\n"
"in ob─utite preve─ dostopanja do diskov pri brskanju po njej."

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Disk poln med dostopanjem do %1."

# ID:3860,#:
# ID:3860,
#: ID:3860
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Razpošlji izjemo: %1"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Poka┼żi pomo─ za gumbe, menije in okna\n"
"Pomo─"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Poka┼żi pomo─ za trenutno nalogo ali ukaz\n"
"Pomo─"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Poka┼żi napotke za uporabo pomo─i\n"
"Pomo─"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Poka┼żi podatke o programu, ┼ítevilko razli─ice in avtorske pravice\n"
"O programu"

# ID:145,
#: ID:145
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Resni─no ┼żelite premakniti to datoteko ali mapo?"

# ID:76,
#: ID:119
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Ali zares ┼żelite povrniti vse spremembe v\n"
"%s\n"
"in se vrniti na to revizijo? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."

# ID:76,
#: ID:76
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Ali zares ┼żelite povrniti vse spremembe v\n"
"%s,\n"
"opravljene v tej reviziji? Spremembe bodo povrnjene z obrnjenim spajanjem v delovno kopijo."

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "┼Żelite nadaljevati?"

# ID:313,
#: ID:313
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"┼Żelite ponovno nalo┼żiti dokumente, da se bodo pokazale spremembe nastavitev?\n"
"Opomba: izgubili boste vse opravljene spremembe!"

# ID:76,
#: ID:563
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "┼Żelite rekurzivno odstraniti lastnost %s?"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "┼Żelite shraniti spremembe?"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Documentation - Simon Large"
msgstr "Dokumentacija - Simon Large"

# ID:73,
#: ID:73
#: ID:80
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Tega sporo─ila ne prika┼żi ve─"

# Control-ID:1079,
#: Control-ID:1079
msgid "Drive Types"
msgstr "Vrste diskov"

# ID:101,
# Control-ID:1179,
#: ID:219
msgid "Dry Run"
msgstr "Poskusna izvedba"

#: MenuEntry
msgid "E&xit"
msgstr "I&zhod"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "E&xport..."
msgstr "I&zvozi ..."

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "EXT"
msgstr "RAZ"

# Control-ID:1031,#:
#: Control-ID:1237
msgid "Edit"
msgstr "Uredi"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: ID:564
#: Dlg-ID:227
msgid "Edit Properties"
msgstr "Uredi lastnosti"

# ID:113,
#: ID:113
msgid "Edit author"
msgstr "Uredi avtorja"

# ID:115,
#: ID:115
msgid "Edit author name"
msgstr "Uredi ime avtorja"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Uredi poseben program za razlikovanje glede na kon─nico"

# ID:110,
#: ID:110
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Uredi poseben program za spajanje glede na kon─nico"

# ID:115,
#: ID:113
#: ID:115
msgid "Edit log message"
msgstr "Uredi dnevniški zapis"

# Control-ID:1099,
#: Control-ID:1331
msgid "Edit..."
msgstr "&Uredi ..."

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Vnesite ime ali IP naslov prehoda"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Empty"
msgstr "Prazno"

# ID:196,
#: ID:196
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"To omogo─ite le, ─e delate s spletnimi projekti v VS.NET2003!\n"
"Za uveljavitev te spremembe morate sistem ponovno zagnati."

# Control-ID:1224,
#: ID:195
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr ""
"Omogo─i ─rkovalnik, le ko je nastavljen\n"
"parameter tsvn:projectlanguage."

# ID:76,#:
# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "End Revision"
msgstr "Zaklju─i revizijo"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Pove─aj okno do najve─je velikosti"

# ID:126,#:
# Control-ID:1065,
#: Dlg-ID:241
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Vnesi dnevniški zapis"

# ID:80,
#: ID:80
msgid "Enter URL"
msgstr "Vnesi URL"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Vnesite sporo─ilo zaklepa (neobvezno):"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Vnesi ime seznama sprememb:"

# ID:126,#:
# Control-ID:1065,
#: Control-ID:1065
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Vnesi dnevniški &zapis:"

# ID:126,#:
# Control-ID:1065,
#: ID:126
msgid "Enter log message:"
msgstr "Vnesi dnevniški zapis:"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Pobriše vse\n"
"Pobriši vse"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Pobriše izbor\n"
"Pobriši"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "Error"
msgstr "Napaka"

# ID:145,
#: ID:145
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Napaka pri ponovnem polnenju predpomnilnika ikon lupine!"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Napaka pri potrjevanju veljavnosti stre┼żni┼íkega certifikata za %s:"

# ID:70,
#: ID:70
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Napaka pri branju/pisanju registrskega klju─a %s\n"
"%s"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Exceptions:"
msgstr "Izjeme:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Exclude paths:"
msgstr "Izlo─i poti:"

# ID:209,
#: ID:209
msgid "Explore to"
msgstr "Raziskuj v"

# ID:9,
#: Dlg-ID:238
msgid "Export"
msgstr "I&zvozi ..."

# ID:94,
#: Control-ID:1074
msgid "Export &directory:"
msgstr "Izvozi v mapo:"

# Dlg-ID:129,
#: ID:78
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Izvoz - TortoiseSVN"

# ID:94,
#: ID:94
msgid "Export directory:"
msgstr "Izvozi v mapo:"

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Izvozi tudi datoteke brez razli─ic"

# ID:79,
#: ID:284
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Izva┼żanje %s"

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Exporting..."
msgstr "Izvoz ..."

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Izvozi skladi┼í─e v ─isto delovno kopijo brez upravljalskih map svn"

# ID:74,#:
# ID:207,
#: ID:74
#: ID:207
msgid "Extension"
msgstr "Kon─nica"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Kon─nica:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Programi glede na kon─nico"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "External"
msgstr "Zunanji"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "External Program:"
msgstr "Zunanji program:"

# Dlg-ID:192,
#: Dlg-ID:192
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Zunanji programi::Ogledovalnik razlik (diff)"

# Dlg-ID:193,
#: Dlg-ID:193
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Zunanji programi::Orodje za spajanje"

# Dlg-ID:194,
#: Dlg-ID:194
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Zunanji programi::Poenoten ogledovalnik razlik (diff)"

# ID:74,
#: ID:226
msgid "Externals excluded"
msgstr "Zunanji izlo─eni"

# ID:74,
#: ID:226
msgid "Externals included"
msgstr "Zunanji vklju─eni"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Failed revert"
msgstr "Povrnitev ni uspela"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Ni mogo─e ustvariti praznega dokumenta."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Pomo─i ni mogo─e zagnati."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Failed to open document."
msgstr "Dokumenta ni mogo─e odpreti."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Failed to save document."
msgstr "Dokumenta ni mogo─e shraniti."

# ID:264,
#: ID:264
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist \"%s\""
msgstr "Nastavutev-odstranitev seznama sprememb \"%s\" ni uspela"

# ID:63,#:
# ID:74,#:
# ID:77,#:
# ID:207,
#: ID:220
msgid "Failed!"
msgstr "Neuspešno!"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Fetching file..."
msgstr "Pridobivanje datoteke ..."

# ID:313,
#: ID:313
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Pridobivanje revizije %s datoteke:"

# ID:63,#:
# ID:74,#:
# ID:77,#:
# ID:207,
#: ID:63
#: ID:74
#: ID:77
#: ID:207
#: ID:319
msgid "File"
msgstr "Datoteka"

# Control-ID:1138,
#: Control-ID:1138
msgid "File changes each week:"
msgstr "Število spremenjenih datotek vsak teden:"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "File diffs"
msgstr "Razlike datoteke"

# ID:211,
#: ID:213
msgid "File list is empty"
msgstr "Seznam datotek je prazen"

# ID:376,#:
# Dlg-ID:135,
#: ID:376
#: Dlg-ID:135
msgid "File patches"
msgstr "Popravki datoteke"

# ID:7,
#: ID:7
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpi─na resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%"

# ID:7,
#: ID:8
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpi─na resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost datoteke:\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpi─na resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%"

# ID:7,
#: ID:7
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"navpi─na resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%"

# ID:7,
#: ID:7
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Velikost datoteke:\t\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpi─na resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Velikost datoteke:\t\t\t%s\n"
"Širina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Višina:\t\t\t%ld pixel\n"
"Vodoravna resolucija:\t%.1f dpi\n"
"Navpi─na resolucija:\t\t%.1f dpi\n"
"Globina:\t\t\t%d bit\n"
"Pove─ava:\t\t\t%d%%"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Filter out the following paths (separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr "Izlo─i naslednje poti (poti lo─ite z znakom '*'):"

#: Dlg-ID:139
msgid "Find"
msgstr "&Najdi"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Najdi navedeno besedilo\n"
"Najdi"

# ID:77,
#: ID:77
#: ID:219
msgid "Finished!"
msgstr "Dokon─ano!"

#: MenuEntry
msgid "Fit Images &together"
msgstr "&Pove┼żi slike"

# Control-ID:1315,
#: Control-ID:1315
msgid "Floppy drives (A: B:)"
msgstr "Disketniki (A: B:)"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Font"
msgstr "Pisava"

# ID:3585,
#: ID:3585
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "Za pomo─ pritisni F1. Premikaj vodoravno s Ctrl+kolo mi┼íke"

# ID:119,
#: ID:119
msgid "For complete history deselect \"Stop on copy/rename\""
msgstr "Za prikaz celotne zgodovine izklopite mo┼żnost \"Ustavi ob kopiranju/preimenovanju\""

# Control-ID:1200,
#: Control-ID:1200
#: Control-ID:65535
msgid "From:"
msgstr "Iz:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Od: (za─etni URL in revizija obsega za spajanje)"

# Control-ID:1018,
#: ID:266
msgid "Fully recursive"
msgstr "Popolnoma rekurzivno"

# ID:273,
#: ID:273
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "GDI+ ni mogo─e inicializirati!"

# ID:273,
#: ID:273
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "GDI+ ne more ustvariti bitne slike. Najbr┼ż nimate dovolj pomnilnika."

# ID:83,
#: ID:83
msgid ""
"GDI+ is required to save the revision graph as a picture.\n"
"You can get GDI+ from\n"
"<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"
msgstr ""
"Za shranjevanje grafa revizij kot slike je potreben GDI+.\n"
"GDI+ lahko dobite na naslovu\n"
"<u><a=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en>http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a&DisplayLang=en</a></u>"

# ID:269,
#: ID:284
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Pridobivanje podatkov. Prosim, po─akajte..."

# Dlg-ID:143,#:
# Dlg-ID:107,
#: Dlg-ID:143
#: Dlg-ID:107
msgid "General"
msgstr "Splošno"

# ID:144,
#: ID:144
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Tvorba datoteke popravka ..."

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Get loc&k..."
msgstr "Dobi &zaklep ..."

# ID:114,
#: ID:114
msgid "Get merge logs"
msgstr "Prenesi zapise spajanj"

# ID:89,
#: ID:89
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Pridobivanje zaklepa za datoteke brez lastnosti 'svn:needs-lock' <b>ne</b> bo prepre─ilo drugim, da jih urejajo v svojih delovnih kopijah.\n"
"Da bi omogo─ili absolutno zaklepanje, prosimo, dodajte lastnost 'svn:needs-lock' vsem datotekam, ki potrebujejo zaklep, in te datoteke objavite.\n"
"Vsaka datoteka bo imela nastavljeno zastavico datote─nega sistema samo-za-branje, in pridobitev zaklepa bo naredilo datoteko zapisljivo.\n"
"Upoštevajte, da bodo morali drugi uporabniki posodobiti svoje delovne kopije, preden vidijo datoteke kot samo-za-branje."

# ID:119,
#: ID:119
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Pridobivanje datoteke %s"

# ID:119,
#: ID:120
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Pridobivanje datoteke %s razli─ice %s"

# ID:132,
#: ID:132
msgid "Getting file info..."
msgstr "Pridobivanje podatkov o datoteki ..."

# ID:269,
#: ID:269
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Pridobivanje podatkov iz skladi┼í─a ..."

# ID:269,
#: ID:120
msgid "Getting information..."
msgstr "Pridobivanje podatkov ..."

# ID:132,
#: ID:132
msgid "Getting log info..."
msgstr "Pridobivanje podatkov o dnevniku ..."

# ID:132,
#: ID:119
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Pridobivanje poenotene razlike"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Vsesplošni &vzorec prezrtih:"

# Dlg-ID:130,
#: Dlg-ID:130
msgid "Go to line"
msgstr "Pojdi na vrstico"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"next conflict"
msgstr ""
"Pojdi na naslednji spor\n"
"naslednji spor"

# ID:2049,
#: ID:2049
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"next difference"
msgstr ""
"Pojdni na naslednjo razliko\n"
"naslednja razlika"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"previous conflict"
msgstr ""
"Pojdi na prejšnji spor\n"
"prejšnji spor"

# ID:2049,
#: ID:2049
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"previous difference"
msgstr ""
"Pojdi na prejšnjo razliko\n"
"prejšnja razlika"

# Control-ID:1134,
#: Control-ID:1134
msgid "Graph type:"
msgstr "Vrsta grafa:"

# ID:214,
#: ID:214
msgid "Group changelists"
msgstr "Razdeli sezname sprememb v skupine"

# Control-ID:1229,
#: Control-ID:1229
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "Skr&ij nepovezane spremenjene poti"

# Control-ID:1353,#:
# Control-ID:1354,
#: Control-ID:1353
#: Control-ID:1354
msgid "HEAD"
msgstr "HEAD"

# ID:12,#:
# Control-ID:1004,
#: Control-ID:1004
msgid "Help"
msgstr "Pomo─"

# Control-ID:1326,
#: Control-ID:1326
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Skrij skripto med izvajanjem"

# ID:2052,
#: ID:2052
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Skrij/Poka┼żi seznam datotek popravkov\n"
"Skrije ali poka┼że seznam datotek popravkov"

# Control-ID:1127,
#: Control-ID:1127
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Nasvet: pritisnite F5 za osve┼żitev izbranega poddrevesa in Ctrl-F5 za nalaganje vseh otrok"

# Dlg-ID:103,
#: Dlg-ID:103
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Skripte akcij"

# ID:198,
#: ID:198
msgid "Hook Type"
msgstr "Tip akcije"

# Control-ID:1334,
#: Control-ID:1334
msgid "Hook Type:"
msgstr "Tip akcije"

# ID:82,
#: ID:82
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Napaka v imenu stre┼żnika (%s)"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
#: Corresponding Menu ID:32771
#: ; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
#: Corresponding Menu ID:32772
#: ; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V +O"
msgstr "ID:32772:V +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
#: Corresponding Menu ID:32773
#: ; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
#: Corresponding Menu ID:32774
#: ; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Two-way &Diff'
#: Corresponding Menu ID:32775
#: ; 'Two-way &Diff'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
#: Corresponding Menu ID:32778
#: ; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V +F"
msgstr "ID:32778:V +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
#: Corresponding Menu ID:32779
#: ; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V +S"
msgstr "ID:32779:V +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
#: Corresponding Menu ID:32779
#: ; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
#: Corresponding Menu ID:32785
#: ; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr " ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
#: Corresponding Menu ID:32793
#: ; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
#: Corresponding Menu ID:32794
#: ; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
#: Corresponding Menu ID:32796
#: ; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
#: Corresponding Menu ID:32809
#: ; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit Images &together'
#: Corresponding Menu ID:32810
#: ; 'Fit Images &together'
msgid "ID:32810:V +T"
msgstr "ID:32810:V +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open Ctrl-O'
#: Corresponding Menu ID:57601
#: ; '&Open Ctrl-O'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save Ctrl-S'
#: Corresponding Menu ID:57603
#: ; '&Save Ctrl-S'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
#: Corresponding Menu ID:57604
#: ; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
#: Corresponding Menu ID:57634
#: ; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
#: Corresponding Menu ID:57635
#: ; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
#: Corresponding Menu ID:57636
#: ; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
#: Corresponding Menu ID:57637
#: ; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo\tCtrl+Z'
#: Corresponding Menu ID:57643
#: ; '&Undo\tCtrl+Z'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
#: Corresponding Menu ID:57665
#: ; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Prekrivanje ikon / Stolpci stanja"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Icons/Design/Code: Luebbe Onken"
msgstr "Ikone/oblikovanje/koda: Luebbe Onken"

# ID:194,
#: ID:194
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in \"save as...\" or \"open\" dialogs"
msgstr "─Œe je vklju─en, prepre─i prikaz prekrivnih ikon in kontekstnega menija v pogovornih oknih \"Shrani kot ...\" in \"Odpri\""

# ID:198,
#: ID:198
msgid ""
"If activated, the menu entry \"Get Lock\" is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"─Œe je vklju─en, bo \"Vzemi zaklep\" prikazan na vrhnjem nivoju,\n"
"─e ima izbrana datoteka nastavljeno lastnost svn:needs-lock"

# ID:95,
#: ID:95
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"─Œe je aktivirano, se ustvari v skladi┼í─u nova mapa.\n"
"─Œe ni aktivirano, se izvoz usmeri neposredno na navedeni URL."

# ID:79,
#: ID:79
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr "─Œe je aktivirano, TortoiseSVN ustvari za─asno datoteko BASE za izvedbo razlikovanja z raz┼íirjenimi klju─nimi besedami in prilagojenimi kon─nicami vrstic."

# ID:196,
#: ID:196
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"─Œe je mo┼żnost vklju─ena, se bo pogovorno okno objave v primeru napake samodejno prikazalo,\n"
"ob tem pa se ohranil izbor datotek in dnevniški zapis."

# ID:194,
#: ID:194
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "─Œe je omogo─eno, TortoiseSVN enkrat tedensko preveri, ─e je na voljo nova razli─ica"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the \"From:\" URL with the URL of the selected working copy\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"─Œe je aktivirano, pogovorno okno Spoji inicializira URL \"Od:\" z URL izbrane delovne kopije\n"
"namesto nazadnje uporabljenega URL."

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\n"
"You don't have to click on \"Check Repository\" anymore."
msgstr ""
"─Œe je aktivirano, se pove┼że s skladi┼í─em, ko se pojavi pogovorno okno.\n"
"Ni─ ve─ vam ni potrebno klikniti \"Preveri skladi┼í─e\"."

# ID:197,
#: ID:197
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"─Œe je vklju─eno, mape v delovni kopiji, ki ne ka┼żejo prekrivnih ikon,\n"
"prika┼żejo ikono za status 'obi─ajno'"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"─Œe je aktivirano, bo TortoiseSVN nastavil ─ase datotek na ─as,\n"
"ko so bile nazadnje objavljene. ─Œe ni aktivirano, uporabi TortoiseSVN trenutni ─as."

# ID:196,
#: ID:196
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"─Œe je nastavljeno, se datoteke znotraj map brez razli─ic lahko poka┼żejo v nadzoru stanja.\n"
"Nadzor stanja se uporablja npr. v pogovornem oknu objave."

# ID:196,
#: ID:196
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"─Œe je mo┼żnost vklju─ena, datoteke brez razli─ic povzro─ijo, da je stanje vrhnje mape ozna─eno kot spremenjeno\n"
"torej prekrivna ikona nakazuje spremembe. "

# ID:196,
#: ID:196
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"─Œe spremenite to vrednost, va┼íe obstoje─e delovne kopije ne bodo ve─ razpoznane!\n"
"Znova morate prevzeti svoje deloven kopije.\n"
"─Œe glede tega niste prepri─ani, potem prosim preberite dokumente.\n"
"Ste popolnoma prepri─ani, da ┼żelite to storiti?"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "If you want to break the lock, use the \"Check For Modifications\" dialog."
msgstr "─Œe ┼żelite prelomiti zaklep, uporabite pogovorno okno \"Preveri spremembe\"."

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Ignore"
msgstr "Prezri"

# Control-ID:1021,
#: Control-ID:1020
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Prezri &vse presledke"

# Control-ID:1067,
#: Control-ID:1067
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Prezri spremembe velikih/malih &─rk"

# Control-ID:1067,
#: Control-ID:1267
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Prezri dedovanje"

# Control-ID:1018,
#: Control-ID:1018
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Prezri &konce vrstic (priporo─eno)"

# ID:15,
#: ID:226
msgid "Ignored items included"
msgstr "Vklju─eni prezrti elementi"

# ID:266,
#: ID:266
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Datoteke-otroci, vklju─no z mapami"

# ID:9,
#: Dlg-ID:139
msgid "Import"
msgstr "Uvozi"

# ID:15,
#: ID:127
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Uvozi %ld elementov"

# ID:80,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Uvozi %s do %s%s"

# Control-ID:1056,
#: Control-ID:1056
msgid "Import &message"
msgstr "Sporo─ilo ob &uvozu"

# Dlg-ID:129,
#: ID:77
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Uvozi - TortoiseSVN"

# ID:103,
#: ID:127
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko %s\r\n"
"v %s"

# ID:103,
#: ID:126
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko v\r\n"
"%s"

# ID:103,
#: ID:126
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Uvozi datoteko %s\r\n"
"v %s"

# ID:103,
#: ID:120
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Uva┼żanje datoteke %s"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Uvozi mapo v skladi┼í─e"

# Control-ID:1266,
#: Control-ID:1266
msgid "Include ignored files"
msgstr "Vklju─i prezrte datoteke"

# Dlg-ID:173,
#: Control-ID:1126
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Vklju─i spojene revizije"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Vklju─i samo naslednji razpon revizij:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Include paths:"
msgstr "Vklju─i poti:"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Initial import"
msgstr "Za─etni uvoz"

#: Control-ID:65535
msgid "Inline differences"
msgstr "Spremembe v vrstici"

# Dlg-ID:161,
#: Dlg-ID:161
msgid "Input"
msgstr "Vnos"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Vstavi vsebino odlo┼żi┼í─a\n"
"Prilepi"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Premalo pomnilnika za izvedbo operacije."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Internal application error."
msgstr "Notranja napaka aplikacije."

# ID:102,
#: ID:102
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Ovr┼żeni neveljavni podatkovni elementi!"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Invalid filename."
msgstr "Neveljavno ime datoteke."

# ID:82,
#: ID:82
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neveljavna številka revizije! Veljavne revizije so:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"pozitivna desetiške številke,\n"
"datumi v eni od naslednjih oblik (podani so primeri):\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

# ID:82,
#: ID:83
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Neveljavna številka revizije! Veljavne revizije so:\n"
"HEAD\n"
"pozitivne desetiške številke,\n"
"datumi v eni od naslednjih oblik (podani so primeri):\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

# ID:145,
#: ID:145
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Datoteke ni mogo─e preimenovati, tako da zamenjate le velike z malimi ─rkami ali obratno.\n"
"Primer: Moja_datoteka.txt ne morete preimenovati v MOJA_DATOTEKA.txt.\n"
"Za izogib tej omejitvi si podrobneje oglejte dokumentacijo."

# ID:88,
#: ID:88
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From: %s\n"
"To: %s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Zdi se, da <b>preme┼í─ate</b> delovno kopijo na drugo pot znotraj istega skladi┼í─a.\n"
"\n"
"Iz: %s\n"
"V: %s\n"
"\n"
"Preme┼í─anje je potrebno le, ─e se je spremenila pot <b>do</b> skladi┼í─a.\n"
"Sprememba na drugo pot <b>znotraj</b> skladi┼í─a se izvede z ukazom Preklopi.\n"
"\n"
"Nepravilna uporaba ukaza Premesti <b>povzro─i okvaro podatkov!</b>\n"
"─Œe niste prepri─ani, kaj storiti, poglejte v dokumentacijo pod <i>Premesti</i>.\n"
"Ali zares ┼żelite premestiti?"

# Control-ID:1203,
#: Control-ID:1203
msgid "Keep &locks"
msgstr "Ohrani &zaklepe"

# Control-ID:1126,
#: Control-ID:1126
msgid "Keep changelists"
msgstr "Ohrani seznam sprememb"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Zadnja revizija objave:"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Zadnja shranjena revizija elementa"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Po┼żene zunanji program za razlikovanje / spajanje zavoljo razre┼íitve sporov"

# Control-ID:1137,
#: Control-ID:1137
msgid "Least active author:"
msgstr "Najmanj aktiven avtor:"

# ID:188,
#: ID:188
msgid "Left View: "
msgstr "Levi pogled:"

# ID:188,
#: Control-ID:65535
msgid "Left image"
msgstr "Leva slika"

# Control-ID:1158,
#: ID:19
msgid "Line"
msgstr "Vrstica"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: ID:246
msgid "Line Graph"
msgstr "─Œrtni graf"

#: Control-ID:65535
msgid "Line differences"
msgstr "Spremembe vrstic"

# Control-ID:1158,
#: Control-ID:65535
msgid "Line:"
msgstr "Vrstica:"

# ID:269,
#: ID:269
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Vrstica: %*ld"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Na┼ítej teme pomo─i\n"
"Teme pomo─i"

# Dlg-ID:130,#:
# Control-ID:65535,
#: Dlg-ID:130
msgid "Load Images"
msgstr "Nalo┼żi slike"

# ID:63,
#: ID:63
msgid "Local status"
msgstr "Krajevno stanje"

# ID:94,
#: ID:94
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Mesto, kamor bo shranjen\n"
"URL skladi┼í─a."

# ID:207,#:
# ID:221,
#: ID:207
#: ID:221
#: Control-ID:65535
msgid "Lock"
msgstr "Zakleni"

# ID:263,
#: Dlg-ID:191
msgid "Lock Files"
msgstr "Zakleni datoteke"

# ID:209,
#: ID:213
msgid "Lock broken!"
msgstr "Zaklep "

# ID:207,
#: ID:207
msgid "Lock comment"
msgstr "Komentar zaklepa"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Datum ustvarjenega zaklepa:"

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Lock failed"
msgstr "Zaklep neuspešen"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Lock owner:"
msgstr "Lastnik zaklepa:"

# ID:209,
#: ID:213
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Zaklep ukradel %s"

# ID:263,
#: ID:263
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Zaklenil %s"

# ID:89,
#: ID:89
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Zaklep ni uspel, ker obstaja novej┼ía razli─ica!\n"
"Jo ┼żelite posodobiti in poskusiti znova?"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Zaklene datoteko za druge uporabnike, urejevanje dovoli le vam."

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Log"
msgstr "Dnevnik"

# ID:80,
#: Dlg-ID:211
msgid "Log History"
msgstr "Zgodovina dnevnika"

# Dlg-ID:130,#:
# Control-ID:65535,
#: Dlg-ID:130
msgid "Log Messages"
msgstr "Dnevniški zapis"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Log message"
msgstr "Dnevniški zapis"

# Dlg-ID:130,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Log messages"
msgstr "Dnevniški zapisi"

# Dlg-ID:130,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1274
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Dnevniški zapisi (vnosno okno)"

# Control-ID:1280,
#: Control-ID:1280
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Dnevni┼íki zapisi (okno Poka┼żi dnevnik)"

# Dlg-ID:195,
#: Dlg-ID:195
msgid "Look and Feel"
msgstr "Pogled in ob─utek"

# Dlg-ID:196,
#: Dlg-ID:212
msgid "Look and Feel::Colors"
msgstr "Izgled in ob─utek::Barve"

# Dlg-ID:196,
#: Dlg-ID:196
msgid "Look and Feel::Dialogs 1"
msgstr "Izgled in ob─utek::Pogovorna okna 1"

# Dlg-ID:196,
#: Dlg-ID:213
msgid "Look and Feel::Dialogs 2"
msgstr "Izgled in ob─utek::Pogovorna okna 2"

# Dlg-ID:106,
#: Dlg-ID:106
msgid "Look and Feel::Icon Overlays"
msgstr "Izgled in ob─utek::Prekrivanje ikon"

# Dlg-ID:184,
#: Dlg-ID:184
msgid "Look and Feel::Icon Set"
msgstr "Izgled in ob─utek::Nabor ikon"

# ID:238,
#: ID:238
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Najni┼żja prikazana revizija: %ld - Najvi┼íja prikazanarevizija: %ld"

# ID:238,
#: ID:238
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Najni┼żja prikazana revizija: %ld - Najvi┼íja prikazana revizija: %ld - Revizija HEAD: %ld"

# ID:3866,#:
# ID:3866,
#: ID:3866
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "DLL poštnega sistema ni veljaven."

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: ID:17
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Upravljaj z lastnostmi Subversion"

#: MenuEntry
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "&Ozna─i kot raz─i┼í─eno"

#: ID:282
msgid "Mark as resolved"
msgstr "&Ozna─i kot raz─i┼í─eno"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Ozna─i za primerjanje"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Ozna─i datoteko kot razre┼íeno v sistemu Subversion\n"
"Ozna─i kot razre┼íeno"

# Control-ID:1064,
#: Control-ID:1064
msgid "Match &case"
msgstr "Upo┼ítevaj velikost ─rk"

# Control-ID:1159,
#: Control-ID:1159
msgid "Max"
msgstr "Najve─"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1317
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Najve─je ┼ítevilo ohranjenih dnevni┼íkih zapisov"

# Dlg-ID:141,#:
# Control-ID:65535,
#: Dlg-ID:141
#: Control-ID:65535
msgid "Merge"
msgstr "Spoji"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:78
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Spoji - TortoiseSVN"

# Dlg-ID:141,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1377
msgid "Merge Depth"
msgstr "Globina spajanja"

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Merged"
msgstr "Spojeno"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Spoji vejo z glavnim deblom"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Merging"
msgstr "Spajanje"

# ID:229,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Merging %s from revision %s to %s into %s, %s%s"
msgstr "Spajanje %s od revizije %s do %s v %s, %s%s"

# ID:229,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Spajanje iz %s, revizija %s do %s, revizija %s v %s, %s%s"

# ID:83,
#: ID:83
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Spajanje zahteva razli─ne revizije ali razli─ne URL v 'Od:' in 'Za:'"

# ID:76,
#: ID:76
#: Control-ID:1359
msgid "Message"
msgstr "Sporo─ilo"

# ID:76,
#: Control-ID:1241
msgid "Message:"
msgstr "Sporo─ilo:"

# ID:116,
#: ID:116
msgid "Messages"
msgstr "Sporo─ila"

# ID:116,
#: ID:116
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Sporo─ila, avtorji in poti"

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Mime type"
msgstr "Vrsta MIME"

# Control-ID:1158,
#: Control-ID:1158
msgid "Min"
msgstr "Najmanj"

# Control-ID:1158,
#: ID:263
msgid "Mine"
msgstr "Moje"

# Control-ID:1023,
#: Control-ID:1023
msgid "Misc"
msgstr "Razno"

# ID:3887,#:
# ID:3887,
#: ID:3887
msgid "Mixed"
msgstr "Mešano"

# Control-ID:65535,
#: ID:208
msgid "Modification date"
msgstr "Datum spremembe:"

# ID:74,
#: ID:74
#: ID:264
#: Control-ID:65535
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"

# ID:438,#:
# ID:438,
#: ID:438
msgid "More colors..."
msgstr "Ve─ barv ..."

# Control-ID:1136,
#: Control-ID:1136
msgid "Most active author:"
msgstr "Najbolj aktivni avtor:"

# ID:127,
#: ID:127
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Premakni %ld elementov v \r\n"
"%s"

# ID:127,
#: ID:127
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Premakni %s\r\n"
"v %s"

# ID:16,
#: ID:104
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Premakni in preimenuj elemente sem"

# ID:103,
#: ID:103
msgid "Move items to here"
msgstr "Premakni elemente sem"

# ID:209,
#: ID:209
msgid "Move to changelist"
msgstr "Premakni v seznam sprememb"

# ID:97,
#: ID:98
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Premakni: Novo ime za %s"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Moved remotely"
msgstr "Oddaljeno premaknjeno"

# ID:80,
#: ID:80
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Premikanje %s"

# ID:80,
#: ID:80
msgid "Moving..."
msgstr "Premikanje ..."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "My file:"
msgstr "Moja datoteka:"

#: MenuEntry
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "Nasl&ednji spor"

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

# ID:16,
#: ID:208
msgid "Needs lock"
msgstr "Potrebujei zaklep"

# ID:210,
#: ID:213
msgid "Nested"
msgstr "Vgnezdeno"

# Dlg-ID:102,
#: Dlg-ID:102
msgid "Network"
msgstr "Omre┼żje"

# Dlg-ID:30721,#:
# Dlg-ID:30721,
#: Dlg-ID:30721
msgid "New"
msgstr "Novo"

# Control-ID:1076,
#: Control-ID:1076
msgid "New &name:"
msgstr "Novo &ime:"

# ID:97,
#: ID:97
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Novo ime za %s"

# Control-ID:1076,
#: ID:98
msgid "New name:"
msgstr "Novo ime:"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "No"
msgstr "Ne"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Ukaz ni naveden!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe uporablja razširitev lupine in ni namenjena neposrednemu klicanju!"

# ID:81,
#: ID:81
msgid "No command value specified!"
msgstr "Parameter ukaza ni dolo─en!"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "No differences found!"
msgstr "Ni opaznih razlik!"

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "No error message is available."
msgstr "Ni obvestil o napaki."

# ID:3867,#:
# ID:3868,#:
# ID:3868,
#: ID:3867
#: ID:3868
msgid "No error occurred."
msgstr "Ni bilo napak."

# ID:77,
#: ID:82
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Nobena datoteka ali mapa ni bila spremenjena ali dodana. TortoiseSVN ne more ni─esar povrniti ..."

# ID:77,
#: ID:77
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Od zadnje objave ni bila spremenjena\n"
"ali dodana nobena datoteka. TortoiseSVN\n"
"tu ne more ni─ narediti ..."

# ID:170,
#: ID:170
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Od zadnje objave ni bilo spremenjenih\n"
"ali dodanih datotek. TortoiseSVN\n"
"zato tu ne more ni─esar ...\n"
"Si ┼żelite ogledati datoteke brez razli─ic?"

# ID:273,
#: ID:273
msgid "No graph available"
msgstr "Graf ni na voljo."

# ID:273,
#: ID:273
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Za %s ni nobenega kodirnika slike."

# ID:188,
#: ID:188
msgid "No spell corrections"
msgstr "Ni popravkov ─rkovanja"

# ID:196,
#: ID:196
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Brez predpomnilnika stanja. Le razlikovane mape dobijo prektivanje, datoteke prekrivanja ne dobijo"

# ID:188,
#: ID:188
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Ni predlogov iz tezavra"

# ID:73,
#: Control-ID:1271
msgid "None"
msgstr "Brez"

# Control-ID:65535,
#: ID:264
#: Control-ID:65535
msgid "Normal"
msgstr "Obi─ajno"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Odstranjeni niso bili vsi vnosi v sistemski register (ali datoteke INI)."

# ID:266,
#: ID:266
msgid "Not descending"
msgstr "ne nara┼í─ajo─e"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:83
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Premalo pomnilnika za izvedbo operacije."

# Control-ID:1018,
#: ID:563
msgid "Not recursive"
msgstr "Nerekurzivno"

# ID:88,
#: ID:88
msgid "Notice"
msgstr "Opozorilo"

# Control-ID:1161,
#: Control-ID:1161
msgid "Number of authors:"
msgstr "Število avtorjev:"

# Control-ID:1160,
#: Control-ID:1160
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Število tednov:"

# ID:73,#:
# Control-ID:1,#:
# Control-ID:1,
#: ID:73
#: Control-ID:1
msgid "OK"
msgstr "V redu"

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "OVR"
msgstr "PRE"

# ID:376,
#: Control-ID:65535
msgid "Older lines"
msgstr "Starejše vrstice"

# ID:145,#:
# Control-ID:1202,#:
# Control-ID:1202,
#: ID:99
#: Control-ID:1202
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Izpusti &zunanje"

# ID:145,#:
# Control-ID:1202,#:
# Control-ID:1202,
#: ID:145
msgid "Omit externals"
msgstr "Izpusti zunanje"

# ID:219,
#: ID:219
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Ena ali ve─ datotek je v stanju spora."

# Control-ID:1073,
#: ID:99
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Prevzemi &vrhnjo mapo"

# ID:266,
#: ID:266
msgid "Only file children"
msgstr "Samo datoteke-otroci"

# ID:169,
#: ID:169
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Samo ┼ítevilke (lahko tudi lo─ene z vejicami)\n"
"so dovoljene!"

# ID:266,
#: ID:266
msgid "Only this item"
msgstr "Samo ta element"

# Control-ID:1224,
#: Control-ID:1224
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "Uporabi &─rkovalnik, le ko je nastavljen tsvn:projectlanguage"

# ID:3841,#:
# ID:3841,
#: ID:3841
msgid "Open"
msgstr "Odpri"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Odpri datoteko certifikata odjemalca"

# ID:3601,
#: ID:3601
msgid "Open file"
msgstr "Odpri datoteko"

# ID:114,
#: Control-ID:1132
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Odpri iz odlo┼żi┼í─a"

# ID:3601,
#: ID:7
msgid "Open image file..."
msgstr "Odpri slikovno datoteko..."

# Control-ID:1073,
#: ID:282
msgid "Open parent folder"
msgstr "Odpri vrhnjo mapo"

# ID:113,
#: ID:113
msgid "Open with..."
msgstr "Odpri z ..."

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Odpre Pomo─\n"
"Teme pomo─i"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Odpre brskalnik po skladi┼í─u za nastavljanje skladi┼í─a po omre┼żju"

#: MenuEntry
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "Izvorna velikost"

# ID:116,
#: ID:245
msgid "Others"
msgstr "Drugi"

# ID:3843,#:
# ID:3843,
#: ID:3843
msgid "Out of memory."
msgstr "Primanjkuje pomnilnika."

# ID:95,
#: ID:95
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Prepiši nastavitev lastnosti svn:eol-lien.\n"
"Ne vpliva na datoteke, ki te lastnosti nimajo nastavljene."

# ID:99,
#: ID:99
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepiši"

#: MenuEntry
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "P&rejšni spor"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

# ID:69,
#: ID:69
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"

# ID:172,
#: ID:172
msgid "Paste filename list"
msgstr "Prilepi spisek datotek"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Patch all"
msgstr "Popravi vse"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Patch selected"
msgstr "Popravi izbrano"

# ID:157,#:
# ID:157,
#: ID:157
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Datoteke popravkov (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|Vse (*.*)|*.*||"

# ID:77,
#: ID:77
#: ID:198
msgid "Path"
msgstr "Pot"

# ID:116,
#: ID:116
msgid "Paths"
msgstr "Poti"

# ID:157,
#: ID:157
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Slike (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Vse (*.*)|*.*||"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: ID:246
msgid "Pie Graph"
msgstr "Poti─ni graf"

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a GUID."
msgstr "Vnesite GUID."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a currency."
msgstr "Vnesite valuto."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a date and/or time."
msgstr "Vnesite datum in/ali uro."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a date."
msgstr "Vnesite uro."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:83
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Vnesite skripto akcije za izvajanje:"

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
#, c-format
msgid "Please enter a number between %1 and %2."
msgstr "Vnesite število med %1 in %2."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a number."
msgstr "Vnesite število."

# ID:83,
#: ID:83
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Vnesite pot, kjer naj se skripta akcije uporabi."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a positive integer."
msgstr "Vnesite pozitivno število."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter a time."
msgstr "Vnesite uro."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
#, c-format
msgid "Please enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Vnesite celo število med %1 in %2."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Vnesite celo število med 0 in 255."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please enter an integer."
msgstr "Vnesite celo število."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
#, c-format
msgid "Please enter no more than %1 characters."
msgstr "Ne vna┼íajte ve─ kot %1 znakov."

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Please execute the \"Cleanup\" command."
msgstr "Prosimo, izvedite ukaz \"Po─isti\"."

# ID:78,
#: ID:78
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Opomba:\n"
"Va┼ía delovna kopija ostaja na predhodni poti. ─Œe ┼żelite svoje naslednje spremembe\n"
"v ravnokar ustvarjeni kopiji, potem morate preklopiti na\n"
"to pot kopije. Za to uporabite ukaz Preklopi."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:3858
msgid "Please select a button."
msgstr "Izberite gumb."

# ID:3858,#:
# ID:3858,
#: ID:83
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Izberite tip akcije"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Navedite vrsto certifikata"

# ID:132,
#: ID:132
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Prosimo, po─akajte - to lahko traja ve─ minut. Resni─no!"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Prosimo, po─akajte na preklic ..."

# ID:13,
#: ID:319
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Prosimo, po─akajte na pridobitev razlik ..."

# ID:104,
#: ID:104
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Prosimo, po─akajte, da se vzpostavi brskalnik po skladi┼í─u ..."

# ID:119,
#: ID:104
#: ID:119
#: ID:146
#: ID:213
msgid "Please wait..."
msgstr "Prosimo, po─akajte ..."

# Control-ID:1110,
#: ID:569
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Akcija po objavi"

# ID:570,
#: ID:570
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Akcija po posodobitvi"

# Control-ID:1110,
#: ID:569
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Akcija pred objavo"

# ID:570,
#: ID:570
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Akcija pred posodobitvijo"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Preview patched file"
msgstr "Predoglej popravljeno datoteko"

# ID:132,
#: ID:132
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Procesiranje revizije %d od %d ..."

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Program"
msgstr "Program"

# ID:157,
#: ID:157
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Programi (*.exe)|*.exe|Vse datoteke (*.*)|*.*||"

# Control-ID:65535,
#: Dlg-ID:134
#: Control-ID:65535
msgid "Progress"
msgstr "Napredek"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: ID:17
#: Dlg-ID:177
#: Dlg-ID:226
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: Control-ID:1287
msgid "Properties for"
msgstr "Lastnosti za"

# Control-ID:65535,#:
# Dlg-ID:177,
#: ID:209
msgid "Properties..."
msgstr "Lastnosti ..."

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Property"
msgstr "Lastnost"

# Dlg-ID:107,
#: Dlg-ID:107
msgid "Property Page"
msgstr "Stran lastnosti"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Property Status:"
msgstr "Stanje lastnosti:"

# Dlg-ID:107,
#: Control-ID:1292
msgid "Property name:"
msgstr "Ime lastnosti:"

# ID:207,
#: ID:207
msgid "Property status"
msgstr "Stanje lastnosti"

# Dlg-ID:107,
#: Control-ID:1293
msgid "Property value:"
msgstr "Vrednost lastnosti:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "─Œasovni &rok prehoda v sekundah:"

# Control-ID:1080,
#: Control-ID:1080
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Nastavitve prehoda"

# Control-ID:1338,
#: Control-ID:1338
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Postavi \"Vzemi zaklep\" na vrhnji menu, ko je svn:needs-lock nastavljen"

# ID:246,
#: ID:246
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Q%d/%.2d"

# ID:3605,
#: ID:3605
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Zapusti aplikacijo; povpraša za shranjevanje dokumentov\n"
"Izhod"

# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "R&AM drives"
msgstr "Diski R&AM"

# ID:113,
#: ID:114
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "Po&vrni na to revizije"

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "REC"
msgstr "REC"

# Control-ID:1048,
#: Control-ID:1048
msgid "Re&movable drives"
msgstr "&Prenosni pogoni"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Re&name..."
msgstr "Pre&imenuj ..."

# ID:8,
#: ID:8
msgid "Re&vert..."
msgstr "Po&vrni ..."

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Preden se znajdete pred nerešljivim problemom, preberite 'Dnevni uporabniški vodnik' ..."

# Control-ID:1065,
#: Control-ID:65535
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Zadnje spremenjene vrstice"

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1260
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Rekurzivno v mape brez razli─ic"

# Control-ID:1018,
#: ID:563
msgid "Recursive"
msgstr "Rekurzivno"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Ponovi prej razveljavljeno dejanje\n"
"Ponovi"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Pomanjšaj okno v ikono"

# ID:101,#:
# ID:135,
#: ID:101
#: ID:135
msgid "Refresh"
msgstr "Osve┼żi"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "Reject"
msgstr "Zavrni"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Release loc&k"
msgstr "Od&strani zaklep"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Sprosti zaklep, ─eprav niste lastnik zaklepa (jih prelomi)."

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Sprosti zaklep datotek, tako da jih uporabniki lahko spet urejajo."

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Pre&mesti ..."

#: MenuEntry
msgid "Reload"
msgstr "Ponovno nalo┼żi"

# ID:2050,
#: ID:2050
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Ponovno nalo┼żi odprte datoteke in povrne vse spremembe.\n"
"Ponovno nalo┼żi"

# ID:12,
#: Dlg-ID:157
msgid "Relocate"
msgstr "Premesti"

# ID:80,
#: ID:89
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Opozorilo prestavljanja"

# ID:80,
#: ID:80
msgid "Relocating..."
msgstr "Prestavljanje ..."

# ID:207,
#: ID:207
msgid "Remote property status"
msgstr "Stanje oddaljene lastnosti"

# ID:63,#:
# ID:207,
#: ID:63
#: ID:207
msgid "Remote status"
msgstr "Oddaljeno stanje"

# ID:207,
#: ID:207
msgid "Remote text status"
msgstr "Stanje oddaljenega besedila"

# ID:15,
#: ID:126
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "&Odstrani %ld elementov"

# ID:97,
#: ID:126
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstrani %s"

# ID:15,
#: ID:15
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Odstrani s seznama &prezrtih"

# ID:15,
#: ID:209
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Odstrani s seznama sprememb"

# ID:8,#:
# ID:74,
#: Control-ID:1332
msgid "Remove..."
msgstr "Odstrani..."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Removed"
msgstr "Odstranjeno"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Odstranjena datoteka/mapa"

# ID:15,
#: ID:264
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Odstranjeno iz seznama sprememb"

# ID:145,
#: ID:145
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Odstranjeni vzorci datotek\n"
"%s\n"
"s seznama prezrtih."

# ID:17,
#: ID:17
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Odstrani vse datoteke brez razli─ic in prezrte datoteke."

# ID:15,
#: ID:15
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Odstrani datoteko ali masko imena datotek s seznama prezrtih"

# ID:101,
#: Dlg-ID:151
msgid "Rename"
msgstr "Preimenuj"

# ID:97,
#: ID:97
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Preimenuj %s"

# ID:127,
#: ID:127
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Preimenuj element iz %s\r\n"
"v %s"

# ID:10,
#: ID:221
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Preimenuj-premakni - TortoiseSVN"

# ID:126,
#: Control-ID:65535
msgid "Renamed node"
msgstr "Preimenovano vozli┼í─e"

# ID:126,
#: ID:126
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Oddaljeno preimenovano"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Preimenuje datoteke / mape znotraj nadzora razli─ic"

# Control-ID:1013,#:
# Control-ID:1100,
#: ID:209
msgid "Repair move"
msgstr "Popravi premik"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Ponovi zadnje dejanje\n"
"Ponovi"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Zamenjaj dolo─eno besedilo z drugim besedilom\n"
"Zamenjaj"

# ID:10,
#: Control-ID:65535
msgid "Replaced node"
msgstr "Zamenjano vozli┼í─e"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Replacing"
msgstr "Zamenjevanje"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1055,#:
# Control-ID:65535,
#: Control-ID:1374
#: Control-ID:1055
#: Control-ID:65535
msgid "Repository"
msgstr "Skladi┼í─e"

# Dlg-ID:153,
#: Dlg-ID:153
msgid "Repository Browser"
msgstr "Brskalnik po skladi┼í─u"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Zahteva uporabniško ime in geslo"

# ID:8,#:
# ID:74,
#: ID:8
msgid "Res&olved..."
msgstr "&Odlo─eno ..."

# ID:8,#:
# ID:74,
#: Dlg-ID:207
msgid "Resolve"
msgstr "Odlo─i"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:77
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Odlo─i - TortoiseSVN"

# ID:9,
#: ID:282
msgid "Resolve conflict using \"mine\""
msgstr "Razsodi v sporu z uporabo \"moje\""

# ID:9,
#: ID:282
msgid "Resolve conflict using \"theirs\""
msgstr "Razsodi v sporu z uporabo \"njihovo\""

# ID:8,#:
# ID:74,
#: ID:74
#: ID:209
msgid "Resolved"
msgstr "Odlo─eno"

# ID:8,#:
# ID:74,
#: ID:282
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Odlo─eno:\n"
"%s"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Odlo─i med spornimi datotekami"

# ID:73,
#: Control-ID:1254
msgid "Restore Default"
msgstr "Obnovi privzeto"

# ID:3826,
#: ID:3826
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Povrni velikost okna na obi─ajno"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Restored"
msgstr "Povrnjeno"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Retry"
msgstr "Ponovno poskusi"

# ID:73,
#: Dlg-ID:175
msgid "Revert"
msgstr "Povrni"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:77
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Povrni - TortoiseSVN"

# ID:114,
#: ID:114
msgid "Revert changes from these revisions"
msgstr "Povrni spremembe iz teh revizij"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Reverted"
msgstr "Povrnjeno"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Povrne vse spremembe od zadnje posodobitve"

# ID:76,#:
# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:76
#: ID:208
#: Control-ID:1375
#: Control-ID:1306
#: Control-ID:65535
#: ID:19
msgid "Revision"
msgstr "Revizija"

# ID:119,
#: ID:119
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Revizija %d"

# ID:269,#:
# ID:270,#:
# ID:271,
#: ID:269
#: ID:270
#: ID:272
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Revizija %ld"

# ID:119,
#: ID:120
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Revizija %s"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: ID:15
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Graf revizij"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Revizija / avtor:"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: Dlg-ID:182
msgid "Revision Graph"
msgstr "Graf revizij"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: Dlg-ID:239
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Filter grafa revizij"

# ID:75,
#: Dlg-ID:228
msgid "Revision Range"
msgstr "Obseg revizije"

# ID:15,#:
# ID:269,#:
# Dlg-ID:182,
#: ID:269
#: Control-ID:65535
msgid "Revision graph"
msgstr "Graf revizij"

# ID:75,
#: ID:75
msgid "Revision: "
msgstr "Revizija:"

# ID:272,
#: ID:272
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld\n"
"URL: %s\r\n"
"Author: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Revizija: %ld\n"
"URL: %s\r\n"
"Avtor: %s\r\n"
"Datum: %s\r\n"
"\r\n"
"Dnevniški zapis:\r\n"
"%s"

# ID:76,#:
# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:116
msgid "Revisions"
msgstr "Revizije"

# ID:188,
#: ID:188
msgid "Right View: "
msgstr "Desni pogled:"

# ID:188,
#: Control-ID:65535
msgid "Right image"
msgstr "Desna slika"

#: MenuEntry
msgid "S&ettings"
msgstr "Nastavitv&e"

# ID:245,#:
# Control-ID:1132,#:
# Dlg-ID:179,
#: Control-ID:1132
msgid "S&tatistics"
msgstr "S&tatistika"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "S&witch..."
msgstr "Pre&klopi ..."

# ID:3697,
#: ID:3697
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

# Control-ID:1081,
#: Control-ID:1081
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "SVN Add files to this WC"
msgstr "SVN - Dodaj datoteke v to delovno kopijo"

# ID:76,
#: ID:16
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN - Avtor"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "SVN Copy and rename versioned file here"
msgstr "SVN - Kopiraj in preimenuj razlikovane datoteke sem"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "SVN Copy versioned files here"
msgstr "SVN - Kopiraj razlikovane datoteke sem"

# ID:14,
#: ID:14
msgid "SVN Export all to here"
msgstr "SVN - Izvozi vse sem"

# ID:14,
#: ID:14
msgid "SVN Export to here"
msgstr "SVN - Izvozi sem"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "SVN Lock owner"
msgstr "Lastnik zaklepa SVN"

# ID:16,
#: ID:17
msgid "SVN Move and rename versioned files here"
msgstr "SVN - Premakni in preimenuj razlikovane datoteke sem"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "SVN Move versioned files here"
msgstr "SVN Premakni razlikovane datoteke sem"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN - Revizija"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN - Stanje"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN - URL"

# ID:14,
#: ID:17
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN - V slogu eol"

# ID:14,
#: ID:14
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN - Tip mime"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN - Kratki URL"

#: MenuEntry
msgid "Save &As..."
msgstr "Shrani &kot ..."

# ID:313,
#: ID:101
msgid "Save &as..."
msgstr "Shrani &kot ..."

# ID:3841,#:
# ID:3841,
#: ID:3841
msgid "Save As"
msgstr "Shrani kot"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Save as..."
msgstr "Shrani kot ..."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "┼Żelite shraniti spremembe v %1?"

# ID:232,
#: ID:232
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Shrani pot certifikata odjemalca"

# ID:76,
#: ID:76
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Shrani revizijo &v ..."

# ID:3601,#:
# ID:3601,
#: ID:3601
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Shrani popravljeno datoteko\n"
"Shrani datoteko"

# Control-ID:1132,
#: Control-ID:1132
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Shrani na odlo┼żi┼í─e"

# Dlg-ID:108,
#: Dlg-ID:108
msgid "Saved Data"
msgstr "Shranjeni podatki"

# ID:103,
#: ID:103
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Shranjevanje datoteke %s"

# ID:103,
#: ID:103
msgid "Saving files"
msgstr "Shranjevanje datotek"

# ID:144,
#: ID:144
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Shranjevanje datoteke popravka v:"

# Control-ID:1014,#:
# Control-ID:1017,#:
# Control-ID:1064,#:
# Control-ID:1212,
#: Control-ID:1014
#: Control-ID:1017
#: Control-ID:1064
#: Control-ID:1212
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

# ID:113,
#: ID:113
msgid "Search &log messages..."
msgstr "Iskanje po &dnevniških zapisih..."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Search for:"
msgstr "I┼í─i:"

# ID:7,
#: ID:7
msgid "Search string not found!"
msgstr "Iskalneg aniza ne najdem!"

# ID:3867,#:
# ID:3867,
#: ID:3867
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Iskanje po %1 ni uspelo"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Select &All"
msgstr "Izberi &vse"

# Control-ID:1067,#:
# Control-ID:1067,
#: Control-ID:1067
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Izberi / izklju─i &vse"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Select File..."
msgstr "Izberite datoteko ..."

# Dlg-ID:173,
#: Dlg-ID:173
msgid "Select Revision"
msgstr "Izberi revizijo"

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Select SSH client"
msgstr "Izberite odjemalca SSH"

# ID:3585,
#: ID:3585
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Izberite predmet, za katerega potrebujete pomo─"

# ID:78,
#: ID:213
msgid "Select changelist"
msgstr "Izberite seznam sprememb"

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Select diff application"
msgstr "Izberi aplikacijo razlikovanja"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Select diff file..."
msgstr "Izberite datoteko razlik (diff) ..."

# ID:99,
#: ID:99
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Izberi direktorij za prevzem"

# Dlg-ID:173,
#: ID:276
msgid "Select end revision"
msgstr "Izberite kon─no revizijo"

# ID:79,
#: ID:79
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Izberite mapo, kamor ┼żelite izva┼żati.\n"
"Morda boste morali pred izva┼żanjem ustvariti novo mapo."

# ID:197,
#: ID:197
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Izberi direktorij v katerem naj izvedem skripto"

# ID:12,
#: ID:119
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Izberi direktorij za shranitev datotek"

# ID:313,
#: ID:197
msgid "Select hook script file"
msgstr "Izberite datoteko skripte akcije"

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Select merge application"
msgstr "Izberite aplikacijo za spajanje"

# Dlg-ID:173,
#: ID:276
msgid "Select revision range"
msgstr "Izberite obseg revizije"

# Dlg-ID:173,
#: ID:276
msgid "Select start revision"
msgstr "Izberite za─etno revizijo"

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Select text editor application"
msgstr "Izberite urejevalnik besedila"

# ID:79,
#: ID:79
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Izberite vedenje pogovornega okna napredka na koncu operacije."

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Izberi cel dokument\n"
"Izberi vse"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Select the type of repository you want to create:"
msgstr "Izberite vrsto skladi┼í─a, ki ga ┼żelite ustvariti:"

# ID:78,
#: ID:78
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Izberite pregledovalnik razlik (diff)"

# ID:3866,#:
# ID:3866,
#: ID:3866
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "Pošiljanje e-pošte ni uspelo."

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Sending content"
msgstr "Pošiljanje vsebine"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Server &address:"
msgstr "N&aslov stre┼żnika:"

# Control-ID:1088,
#: Control-ID:1088
msgid "Set filedates to the \"last commit &time\""
msgstr "Nastavi datume datotek na \"&─as zadnje objave\""

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Setting properties..."
msgstr "Nastavljanje lastnosti ..."

# ID:9,#:
# ID:107,
#: ID:107
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"

# Dlg-ID:129,
#: ID:80
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Nastavitve - TortoiseSVN"

# Control-ID:1132,
#: Control-ID:1132
msgid "Sh&ow log"
msgstr "P&oka┼żi dnevnik"

# Control-ID:1270,
#: Control-ID:1270
msgid "Shell"
msgstr "Lupina"

# ID:145,
#: ID:145
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Predpomnilnik lupinskih ikon je bil ponovno postavljen!"

# ID:101,
#: ID:101
msgid "Sho&w properties"
msgstr "Poka┼żi &lastnosti"

# Control-ID:1105,
#: Control-ID:1105
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "Kratka oblika zapisa &datuma/─asa v dnevni┼íkih zapisih"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Kratki URL elementov Subversion"

# Control-ID:1031,
#: ID:115
#: Control-ID:1031
msgid "Show &All"
msgstr "Poka┼żi &vse"

# Control-ID:1031,
#: ID:115
msgid "Show &Range..."
msgstr "Poka┼żi &obseg ..."

#: MenuEntry
msgid "Show &all revisions"
msgstr "Poka┼żi &vse revizije"

# Control-ID:1031,
#: MenuEntry
msgid "Show &changes"
msgstr "Poka┼żi &spremembe ..."

# Control-ID:1016,
#: MenuEntry
msgid "Show &log"
msgstr "Poka┼żi &dnevnik"

# Control-ID:1031,
#: Control-ID:1031
msgid "Show &log..."
msgstr "Poka┼żi &dnevnik ..."

# Control-ID:1088,
#: Control-ID:1088
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "Poka┼żi &prekrivanje ikon in kontekstni meni samo v raziskovalcu"

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Poka┼żi datoteke &brez razli─ic"

# Control-ID:1209,
#: MenuEntry
msgid "Show File List"
msgstr "Poka┼żi seznam datotek"

# Control-ID:1126,
#: Control-ID:1126
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Prika┼żi okno zaklepov pred zaklepanjem datotek"

#: MenuEntry
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "Prika┼żi pomanj┼ían graf"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Prika┼żi pomanj┼íanj graf"

# ID:113,
#: ID:114
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Poka┼żi razlike kot &poenotene razlike"

# ID:113,
#: ID:113
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Poka┼żi razlike kot &poenotene razlike"

# Control-ID:1126,
#: Control-ID:1126
msgid "Show excluded folders as 'normal'"
msgstr "Prika┼żi izlo─ene mape kot 'obi─ajne'"

# Control-ID:1209,
#: Control-ID:1264
msgid "Show ignored files"
msgstr "Poka┼żi prezrte datoteke"

# Control-ID:1065,
#: Control-ID:1065
msgid "Show li&ne diff bar"
msgstr "Poka┼żi vrstico &razlik"

# Control-ID:1063,
#: Control-ID:1063
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "Poka┼żi &┼ítevilke vrstic"

# ID:3713,
#: ID:3713
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Poka┼żi ali skrij vrstico stanja\n"
"Preklopi vrstico stanja"

# ID:3713,
#: ID:3713
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Poka┼żi ali skrij orodno vrstico\n"
"Preklopi orodno vrstico"

# ID:2049,
#: ID:2049
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Poka┼że posebne znake namesto presledkov\n"
"Poka┼żi presledke"

# Control-ID:1209,
#: Control-ID:1209
msgid "Show unmodified files"
msgstr "Poka┼żi nespremenjene datoteke"

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Poka┼żi datoteke brez razli─ic"

# ID:198,
#: ID:198
msgid "Show/Hide"
msgstr "Prika┼żi/Skrij"

# ID:272,
#: ID:272
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Prikaz %ld vozli┼í─"

# ID:238,
#: ID:115
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Prikaz %ld razlu─ic, od razli─ice %ld do razli─ice %ld - %ld izbranih razli─ic."

# ID:272,
#: ID:272
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Prikazovanje grafikona za %s"

# ID:15,
#: ID:15
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Poka┼że grafi─en prikaz kopij/oznak/vej"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Poka┼że vse datoteke, spremenjene od zadnje posodobitve, krajevno in v skladi┼í─u"

# ID:2050,
#: ID:2050
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Poka┼że vse revizije, kjer je bil ta element spremenjen"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Poka┼że informacije o TortoiseSVN"

# ID:17,
#: ID:17
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Poka┼że vrednost lastnosti sloga eol"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Poka┼że dnevnik za izbrano datoteko ali mapo"

# ID:14,
#: ID:14
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "Poka┼że vrsto mime za datoteko z razli─icami"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Skipped"
msgstr "Presko─eno"

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Presko─ena manjkajo─a tar─a"

# ID:196,
#: ID:196
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Dolo─a, koliko elementov ┼żelite ohraniti v pogovornem oknu najsodobnej┼íih dnevni┼íkih zapisov."

# ID:79,
#: ID:79
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\n"
"should ignore in <b>all</b> working copies.\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Navedite datoteke ali mape, ki naj jih TortoiseSVN\n"
"prezre v <b>vseh</b> delovnih kopijah.\n"
"Lo─ite vzorce s presledkom."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Specify the revision range which you want to merge:"
msgstr "Dolo─ite obmo─je revizije, ki ga ┼żelite objaviti:"

# ID:376,
#: ID:376
msgid "Split lines"
msgstr "Razdeli vrstice"

# ID:3604,
#: ID:3604
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Razdeli aktivno okno na podokna\n"
"Razdeli"

# ID:246,
#: ID:246
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Zlo┼żen stolpi─ni graf"

# ID:246,
#: ID:246
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Zlo┼żen ─rtni graf"

# ID:569,
#: ID:569
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Akcija pred prikazom okna objave"

# ID:11,
#: Control-ID:65535
msgid "Start Revision"
msgstr "Za─ni revizijo"

# ID:569,
#: ID:569
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Akcija pred prikazom okna posodobitve"

# ID:245,#:
# Control-ID:1132,#:
# Dlg-ID:179,
#: ID:245
#: Dlg-ID:179
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"

# ID:74,#:
# ID:77,#:
# ID:207,
#: ID:74
#: ID:77
#: ID:207
#: Control-ID:65535
msgid "Status"
msgstr "Stanje"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Status and action colors"
msgstr "Barve stanja in dejanj"

#: Control-ID:65535
msgid "Status cache"
msgstr "Predpomnilnik stanja"

# ID:196,
#: ID:196
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Predpomnilnik stanja je obdr┼żan kot zunanji proces, lahko poka┼że prekrivanje rekurzivno"

# ID:196,
#: ID:196
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Predpomnilnik stanja le za eno mapo, brez rekurzivnih prekrivanj"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Stanje elementa v SVN"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Ukradi za&klep"

# ID:313,
#: ID:313
msgid "Steal the lock"
msgstr "Ukradi zaklep"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Stefan K├╝ng, L├╝bbe Onken"
msgstr "Stefan K├╝ng, L├╝bbe Onken"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "Nastavitvena &datoteka Subversion:"

# ID:79,
#: ID:79
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion je javil napako pri ustvarjanju skladi┼í─a!\n"
"Preverite, da je mapa prazna in da ni za┼í─itena proti pisanju."

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion javlja napako med izvajanjem ─i┼í─enja!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

# Control-ID:1073,#:
# Control-ID:1073,
#: Control-ID:65535
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Datoteka stre┼żnika Subversion:"

# ID:9,
#: Control-ID:1232
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Preklop&i delovno kopijo na drugo vejo / oznako"

# ID:229,
#: ID:229
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Preklopi %s v %s, revizija %s"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:78
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Preklopi - TortoiseSVN"

#: MenuEntry
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Preklopi levo<->desno"

# Dlg-ID:140,
#: Dlg-ID:140
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Preklopi na vejo / oznako"

# ID:3606,
#: ID:3606
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Preklopi nazaj na prejšnje podokno\n"
"Prejšnje podokno"

# ID:2049,
#: ID:2049
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Preklopi med enodelnim in dvodelnim pogledom\n"
"Preklopi med enodelnim in dvodelnim pogledom"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Preklopi vsebino levega in desnega pogleda\n"
"Preklopi levi in desni pogled"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Preklopi na naslednje okno z dokumentom"

# ID:3606,
#: ID:3606
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Preklopi na naslednje podokno\n"
"Naslednje podokno"

# ID:3825,
#: ID:3825
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Preklopi na prejšnje okno z dokumentom"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Preklopi delovno kopijo na drugo vejo / oznako"

#: ID:325
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Preklopi primerjavo levo<<->desno"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "System &sounds"
msgstr "Sistemski &zvoki"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Vnosi v sistemskem registru so odstranjeni in datoteka INI (─e je obstajala) je odstranjena."

# ID:7,
#: ID:7
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

# ID:7,
#: ID:7
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Tab size:"
msgstr "Velikost tabulatorja:"

# ID:79,
#: ID:79
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Delovna kopija je ozna─ena z %s"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Text Status:"
msgstr "Stanje besedila:"

# ID:207,
#: ID:207
msgid "Text status"
msgstr "Stanje besedila"

# ID:69,
#: ID:69
#, c-format
msgid ""
"The File\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
"ni veljavna datoteka z besedilom!\n"
"Pozor! Datoteke UTF16 in UTF32 se vodijo kot dvojiške."

# ID:80,
#: ID:80
msgid "The Repository was successfully created."
msgstr "Skladi┼í─e je bilo uspe┼íno ustvarjeno."

# ID:63,
#: ID:63
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Velikost ko┼í─ka se ne ujema s ┼ítevilom dodanih/odstranjenih vrstic!"

# ID:63,
#: ID:63
#, c-format
msgid "The chunk start \"@@\" was expected in line %d !"
msgstr "Za─etek ko┼í─ka \"@@\" je pri─akovan v vrstici %d !"

# ID:197,
#: ID:197
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "Privzeti URL za prevzem, ─e le-ta ni posebej dolo─en."

# ID:196,
#: ID:196
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Privzeta pot za prevzem, ─e le-ta ni posebej dolo─ena."

# ID:68,
#: ID:68
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Postopek razlikovanja je prekinjen zaradi napake:\n"
"%s"

# ID:64,
#: ID:64
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Datoteka %s ne obstaja!"

# ID:64,
#: ID:64
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Datoteke %s ni mogo─e najti v datoteki popravkov!"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:69
msgid "The file is too big"
msgstr "Datoteka je prevelika."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Datoteka je prevelika za odpiranje."

# ID:80,
#: ID:80
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Datoteka\n"
"%s\n"
"┼że obstaja! Jo ┼żelite prepisati?"

# ID:145,
#: ID:145
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Mapa %s\n"
"vsebuje nerazlikovane in/ali spremenjene datoteke. Jo ┼żelite kljub temu odstraniti?"

# ID:88,
#: ID:88
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Mapa \n"
"%s\n"
"ne obstaja.\n"
"Jo ┼żelite ustvariti?"

# ID:102,
#: ID:99
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Direktorij\n"
"%s\n"
"┼że obstaja!"

# ID:83,
#: ID:83
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Skripta akcije je vrnila napako:\n"
"%s"

# ID:7,
#: ID:7
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Slike ne morem prikazati."

# ID:63,
#: ID:63
#, c-format
msgid "The line \"====\" was expected in line %d !"
msgstr "Vrstica \"====\" je bila pri─akovana v vrstici %d !"

# ID:63,
#: ID:63
msgid ""
"The line \"Index: \" was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Vrstice \"Index: \" ni mogo─e najti!\n"
"To morda ni datoteka razlik ali pa je prazna."

# ID:63,
#: ID:63
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "V vrstici %d je pri─akovana vrstica, ki nakazuje novo datoteko!"

# ID:63,
#: ID:63
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "V vrstici %d je pri─akovana vrstica, ki nakazuje staro datoteko!"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Zaklep je razbila ┼że druga delovna kopija"

# ID:63,
#: ID:63
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Stara datoteka se ne ujema z novo.\n"
"Preimenovanje datotek (še) ni podprto!"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:220
msgid "The operation failed."
msgstr "Ukaz ni uspel."

# ID:74,
#: ID:74
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Parametra '/path' and '/pathfile' se medsebojno izklju─ujeta.\n"
"Nastavite lahko samo enega."

# ID:64,
#: ID:64
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Popravek se zdi zastarel! Vrstica datoteke\n"
"%s\n"
"in vrstica popravka\n"
"%s\n"
"se ne ujemata!"

# ID:88,
#: ID:88
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Pot/URL, ki ste jo vnesli, se zdi neveljavna v Windows okolju!\n"
"Vseeno lahko poskusite, vendar zna kasneje priti do napake.\n"
"\n"
"Veljavna pot v Windows ne sme vsebovati '<<>|\"?*:', niti naslednjih imen naprav:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

# ID:314,
#: ID:314
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"v datoteki popravkov ne obstaja.\n"
"TortoiseMerge je našel relativno pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"za katero se zdi, da ustreza poti, za katero uporabljate popravek datotek.\n"
"\n"
"Ali ┼żelite uporabiti predlagano pot? ─Œe odgovorite 'ne', se bo aplikacija TortoiseMerge zaklju─ila."

# ID:314,
#: ID:314
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"v datoteki popravkov ne obstaja.\n"
"Aplikacija TortoiseMerge je poskušala uporabiti datoteko popravkov z brisanjem predpon, vendar ni našla ustreznih poti."

# ID:314,
#: ID:314
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Pot\n"
"<i>%s</i>\n"
"se ne ujema s potmi v datoteki popravkov.\n"
"Vendar je aplikacija TortoiseMerge našla pot\n"
"<i>%s</i>,\n"
"ki se zdi bolj primerna. Ste prepri─ani, da ┼żelite raje uporabiti predlagano pot?"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "The result of the merge is stored in the working copy at:"
msgstr "Rezultat spajanja je shranjen v delovni kopiji na naslovu:"

# ID:78,
#: ID:78
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Izbrana datoteka ima ┼íe vedno eno ali ve─ spornih oznak.\n"
"Ste prepri─ani, da ┼żelite datoteko ozna─iti kot razre┼íeno?"

# ID:102,
#: ID:102
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Ciljni URL\n"
"%s\n"
"┼że obstaja!"

# ID:88,
#: ID:88
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Ciljna mapa \n"
"%s\n"
"ni prazna!\n"
"Ste prepri─ani, da ┼żelite prevzeti/izvoziti datoteke v to mapo?"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\n"
"A lower value will make the autocompletion list available sooner,\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"─Œas (v sekundah), po katerem se raz─lenjevanje izbranih datotek kon─a.\n"
"Ni┼żja vrednost bo seznam samo-dokon─anja prej na voljo,\n"
"vendar morda ne bodo pregledane vse datoteke."

# ID:82,
#: ID:82
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Izbrana URL-ja ne izhajata iz istega korena.\n"
"Dnevni┼íkih zapisov med njima zato ni mogo─e prikazati!"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Uporabnik, ki je avtor zadnje objave"

# ID:16,
#: ID:16
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Uporabnik, ki ima v lasti zaklep"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Delovna kopija je spremenjena!\n"
"<hr=100%>\n"
"Prosimo, najprej objavite svoje spremembe ali pa jih povrnite."

# ID:81,
#: ID:81
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Delovna kopija ni najsodobnejša!\n"
"Prosimo, da jo najprej posodobite."

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "Their file:"
msgstr "Njihova datoteka:"

# ID:188,
#: ID:263
msgid "Theirs"
msgstr "Njihovo"

# ID:169,
#: ID:169
msgid ""
"There are changes inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are <b>not</b> listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"V enem ali ve─ mapaj, ki ste jih vklju─ili z svn:externals, so spremembe.\n"
"Te datoteke <b>niso</b> v seznamu za objavo. Te datoteke boste morali objaviti lo─eno."

# ID:66,
#: ID:66
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"V vrstici %d so še nerazrešeni spori!\n"
"Te spore morate razrešiti pred shranjevanjem.\n"
"┼Żelite shraniti datoteko s prisotnimi spori?\n"
"─Œe kliknete Da, morate te spore ro─no razre┼íiti v drugem urejevalniku!"

# ID:313,
#: ID:313
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Spremembe niso shranjene!\n"
"Ali jih ┼żelite shraniti?"

# ID:82,
#: ID:82
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Ni─esar ni za dodati. Vse datoteke in mape so ali pod nadzorom razli─ic ali pa so prezrte zaradi uproabe lastnosti svn:ignore ali vsesplo┼ínih nastavitev prezrtih."

# ID:83,
#: ID:83
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Ni─esar ni mogo─‡e odkleniti. Nobena datoteka v tej delovni kopiji ni zaklenjena."

# ID:188,
#: ID:188
msgid "Thesaurus"
msgstr "Slovar sopomenk/protipomenk"

# ID:83,
#: ID:83
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"To ni veljaven URL.\n"
"Prosimo, vnesite URL tukaj."

# ID:82,
#: ID:82
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"To ni veljavna pot!\n"
"Veljavna pot ne sme vsebovati '<<>|\"?*:' kot tudi ne naslednjih imen naprav:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvil projekt OpenSSL za uporabo v paketu orodij OpenSSl (http://www.openssl.org/)"

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Ta program je povezan z manjkajo─im izvozom %s v datotki %s. Ta ra─unalnik ima morda nekompatibilno razli─ico %s."

# ID:3857,#:
# ID:3857,
#: ID:3857
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Ta program zahteva datoteko %s, ki pa je na tem sistemu ni."

# ID:15,
#: ID:15
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Ta lastnost je dovoljena samo za mape, ne datoteke."

# ID:15,
#: ID:15
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Ta lastnost ne sme imeti ve─ vrstic. Dovoljena je le ena sama."

# ID:224,
#: ID:224
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"Za rekurzivno objavo in izogib tej napaki\n"
"preverite, da so vsi elementi-otroci ozna─ene mape\n"
"prav tako ozna─eni v pogovornem oknu objave.\n"
"Sicer mora TortoiseSVN opraviti nerekurzivno objavo,\n"
"kar ne omogo─a brisanja map."

# ID:284,
#: ID:284
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select \"Get Lock\" from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"─Œe ┼żelite ukrasti zaklep, desno-kliknite na vrhnjo mapo te datoteke in iz kontekstnega menija izberite \"Vzemi zaklep\".\n"
"Prikazalo se bo pogovorno okno zaklepov, kjer boste lahko vsilili zaklep, torej ga boste ukradli trenutnemu uporabniku."

# Control-ID:1201,
#: Control-ID:1201
#: Control-ID:65535
msgid "To:"
msgstr "V:"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "Za: (kon─ni URL in revizija obsega za spajanje)"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: Dlg-ID:244
#: ID:7
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

# ID:13,
#: ID:13
msgid ""
"TortoiseBlame can't be started directly!\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [[logfile] [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath]"
msgstr ""
"TortoiseBlame ne morete pognati direktno!\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [[logfile] [viewtitle]] [/line:linenumber][/path:originalpath]"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:7
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

# ID:7,
#: ID:7
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\""
msgstr ""
"TortoiseIDiff: prikazovalnik razlik v slikah za TortoiseSVN\n"
"\n"
"Razpolo┼żljivi parametri ukazne vrstice so:\n"
"/left:\"pot do leve slike\"\n"
"/lefttitle:\"naslov za levo sliko\"\n"
"/right:\"pot do desne slike\"\n"
"/righttitle:\"naslov za desno sliko\""

# ID:7,#:
# ID:3585,#:
# Dlg-ID:130,
#: ID:7
#: ID:3585
#: Dlg-ID:130
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

# ID:107,
#: ID:107
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, gradnja %d - %s, %s"

# ID:107,
#: ID:107
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, gradnja %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:80
#: Control-ID:65535
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

# ID:107,
#: ID:107
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, gradnja %d - %s, %s"

# ID:107,
#: ID:107
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"berkeley db %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, gradnja %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"berkeley db %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

# ID:98,
#: ID:98
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN je opazil podobna imena datotek. ┼Żelite datoteke: %s\n"
"prav tako preimenovatio be renamed too?"

# Control-ID:1162,
#: Control-ID:1162
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Skupno analiziranih objav:"

# Control-ID:1163,
#: Control-ID:1163
msgid "Total file changes:"
msgstr "Vseh sprememb datoteke:"

# ID:357,
#: ID:357
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Prenos pri %s"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Try a \"Cleanup\". If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Poskusite s \"Po─isti\". ─Œe to ne deluje, morate ponovno prevzeti kodo."

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Try again"
msgstr "Poskusi znova"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Prilagodi TortoiseSVN"

#: MenuEntry
msgid "Two-way &Diff"
msgstr "Dvosmerno ra&zlikovanje (diff)"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1076,
#: ID:207
#: Dlg-ID:164
msgid "URL"
msgstr "URL"

# ID:80,
#: Control-ID:1272
msgid "URL history"
msgstr "Zgodovina URL"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL elementov Subversion"

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1076,
#: ID:144
#: Control-ID:65535
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

# ID:75,
#: ID:75
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

# ID:3866,#:
# ID:3866,
#: ID:3866
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Ni mogo─e nalo┼żiti podpore za po┼ítni sistem."

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Branje iz %1 ni mogo─e, do te datoteke ┼że dostopa nekdo drug."

# ID:3865,#:
# ID:3865,
#: ID:3865
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Lastnosti \"samo za pisanje\" ni mogo─e prebrati."

# ID:119,
#: ID:119
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Ne morem rekonstruirati delovne poti!\n"
"To se lahko zgodi, ─e preimenuje┼í datoteko.\n"
"Prosim po┼żeni 'log dialog' na izbrani datoteki in izvedi 'revert'."

# ID:3865,#:
# ID:3865,
#: ID:3865
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Lastnosti \"samo za branje\" ni mogo─e zapisati."

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Pisanje v %1 ni mo┼żno; datoteka je namenjena le branju ali pa je ┼że odprta."

# ID:3887,#:
# ID:3887,
#: ID:3887
msgid "Uncheck"
msgstr "Deaktiviraj"

# ID:3603,
#: ID:3603
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Prekli─i zadnje dejanje\n"
"Prekli─i"

# ID:3859,#:
# ID:3859,
#: ID:3859
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Nepri─akovana vrsta datoteke."

#: MenuEntry
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Poenotene &razlike revizij HEAD"

# ID:81,
#: ID:81
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Izdajatelj certifikata neznan.\n"
" Prstni odtis: %s\n"
" Razlo─eno ime: %s"

# Control-ID:1061,
#: ID:266
msgid "Unknown depth"
msgstr "Neznana globina"

# ID:221,
#: ID:221
#: Dlg-ID:242
msgid "Unlock"
msgstr "Odkleni"

# ID:264,
#: ID:264
msgid "Unlock failed"
msgstr "Odklepanje ni uspelo"

# ID:263,
#: ID:263
msgid "Unlocked"
msgstr "Odklenjeno"

# ID:3841,#:
# ID:3841,
#: ID:3841
msgid "Untitled"
msgstr "Brez naslova"

# Control-ID:1313,
#: Control-ID:1313
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Datoteke brez razli─ic povzro─ijo, da je vrhnja mapa ozna─ena kot spremenjena."

# ID:8,#:
# Dlg-ID:152,
#: Dlg-ID:152
msgid "Update"
msgstr "Posodobi"

# ID:9,#:
# ID:80,#:
# Control-ID:65535,
#: ID:77
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Posodobi - TortoiseSVN"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "Updated"
msgstr "Posodobljeno"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Posodobi delovno kopijo na dolo─eno revizijo"

# ID:9,
#: ID:9
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Posodobi delovno kopijo na trenutno revizijo"

# ID:80,
#: ID:226
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Posodabljanje %s"

# ID:283,
#: ID:283
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Posodabljanje in ponoven poskus zaklepa ..."

# Control-ID:1064,
#: Control-ID:1064
msgid "Use &magnifier on locatorbar"
msgstr "Uporabi &pove─evalno steklo na vrstici polo┼żaja"

# Control-ID:1024,
#: Control-ID:1024
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Uporabi &enodelni pogled za privzetega"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use &other text block"
msgstr "Uporabi &drug del besedila"

# Control-ID:1126,
#: Control-ID:1126
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Uporabi ogledovalnik &besedila za pregled krivde"

# ID:195,
#: ID:195
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Uporabite '*' kot nadomestni znak za vse druge, ko dolo─ate izjemo.\n"
"Za lo─itev ve─ izjem uporabite vejice (',').\n"
"Primer: *.mojlan.si, *.podjetje.si"

# Control-ID:1230,
#: Control-ID:1230
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Uporabi URL &DK kot privzeti URL \"Od:\""

# Control-ID:1064,
#: Control-ID:1064
msgid "Use Unified Diff from clipboard"
msgstr "Uporabi poenoteno razliko z odlagali┼í─a"

# Control-ID:1073,
#: Control-ID:1073
msgid "Use \"From:\" URL (revision range is selectable in the above log dialog)"
msgstr "Uporabite URL \"Od:\" (obseg revizije lahko izberete v gornjem pogovornem oknu dnevnika)"

# Control-ID:1296,
#: Control-ID:1296
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Uporabi mape \"_svn\" namesto \".svn\""

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Uporabi oba dela besedila (tega prvega)"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Uporabi oba dela besedila (tega zadnjega)"

# Control-ID:1066,
#: Control-ID:1066
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "Uporabi pre&─rtano za izbrisane vrstice"

# ID:251,
#: MenuEntry
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"&mojega\""

# ID:251,
#: MenuEntry
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"&njihovega\""

# ID:251,
#: MenuEntry
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"m&ojega\" pred \"njihovim\""

# ID:251,
#: ID:2052
msgid ""
"Use text block from \"mine\" before \"theirs\"\n"
"Use \"mine\" text block then \"theirs\""
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz \"m&ojega\" pred \"njihovim\"\n"
"Uporabi \"moje\" besedilo pred \"njihovim\""

# ID:251,
#: ID:2052
msgid ""
"Use text block from \"mine\"\n"
"Use \"mine\" text block"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz \"&mojega\"\n"
"Uporabi \"moj\" del besedila"

# ID:251,
#: MenuEntry
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Uporabi del besedila iz \"n&jihovega\" pred \"mojim\""

# ID:251,
#: ID:2052
msgid ""
"Use text block from \"theirs\" before \"mine\"\n"
"Use \"theirs\" text block then \"mine\""
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz \"n&jihovega\" pred \"mojim\"\n"
"Uporabi \"njihov\" del besedila in potem \"moj\""

# ID:251,
#: ID:2052
msgid ""
"Use text block from \"theirs\"\n"
"Use \"theirs\" text block"
msgstr ""
"Uporabi del besedila iz \"m&ojega\" pred \"njihovim\"\n"
"Uporabi "

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Uporabi &ta blok besedila"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Uporabi to &celo datoteko"

# ID:12,
#: ID:12
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Uporabi to, ─e se je spremenil URL skladi┼í─a"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Uporabi celo drugo &datoteko"

# ID:74,
#: ID:74
msgid "User cancelled"
msgstr "Preklicano s strani uporabnika"

# ID:69,
#: ID:69
msgid "Username:"
msgstr "Uporabniško ime:"

# ID:313,
#: ID:313
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Veljavne mo┼żnosti ukazne vrstice so:\n"
"/base:<pot do temeljne datoteke>\n"
"/theirs:<pot do njihove datoteke>\n"
"/mine:<pot do vaše datoteke>\n"
"/merged:<pot do kon─ne spojene datoteke>\n"
"/diff:<pot do poenotene datoteke diff>\n"
"/patchpath:<pot do mape>"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "Value"
msgstr "Vrednost"

# Control-ID:1075,#:
# Control-ID:1075,
#: Control-ID:1075
msgid "Version"
msgstr "Razli─ica"

# Control-ID:1075,#:
# Control-ID:1075,
#: ID:264
msgid "Versioned"
msgstr "Verzioniran"

# MenuEntry#:
#: MenuEntry
msgid "View"
msgstr "Pogled"

# ID:114,
#: ID:114
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Poglej revizijo za pot v spletnem brskalniku"

# ID:114,
#: ID:114
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Poglej revizijo v spletnem brskalniku"

# Control-ID:1084,#:
# Control-ID:1084,
#: Control-ID:1084
msgid "Visit our website"
msgstr "Obi┼í─ite na┼ío stran"

# ID:198,
#: ID:198
msgid "Wait"
msgstr "Po─akaj"

# Control-ID:1327,
#: Control-ID:1327
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Po─akaj, da skripta ko─na izvajanje"

# ID:88,
#: ID:88
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"

# ID:219,
#: ID:219
msgid "Warning!"
msgstr "Opozorilo!"

# ID:197,
#: ID:197
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr "Kadar zaklepate enega ali ve─ izbranih datotek, prika┼że pogovno okno, kjer vpi┼íete razlog zaklepa preden se zaklep izvede."

# Control-ID:65535,#:
# Control-ID:1076,
#: ID:146
msgid "With URL:"
msgstr "Z URL:"

# Control-ID:1183,
#: Dlg-ID:158
msgid "Working Copy"
msgstr "Delovna kopija"

# Control-ID:1183,
#: Control-ID:1335
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Pot delovne kopije:"

# Control-ID:1183,
#: ID:267
msgid "Working copy"
msgstr "Delovna kopija"

# ID:80,
#: ID:80
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Delovna kopija prestavljena na\n"
"%s"

# ID:73,
#: ID:73
msgid "Yes"
msgstr "Da"

# ID:145,
#: ID:145
msgid "Yes to all"
msgstr "Da za vse"

# ID:201,
#: ID:201
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "┼Że imate name┼í─eno zadnjo razli─ico."

# ID:144,
#: ID:144
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:/// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Skladi┼í─e ustvarjate na omre┼żno deljenem pogonu.\n"
"To je sicer varno, vendar lahko po izdelavi skladi┼í─a do njega dosegate na drug na─in.\n"
"Dostop s protokolom file:/// do skladi┼í─Źa na omre┼żnem pogonu lahko povzro─Źi okvaro podatkov!\n"
"┼Żelite kljub temu ustvariti skladi┼í─e?"

# ID:88,
#: ID:88
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:/// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Dostopati ┼żelite do skladi┼í─Źa prek file:/// na\n"
"porazdeljenem omre┼żnem pogonu.\n"
"To lahko pripelje do hude okvare skladi┼í─a!\n"
"┼Żelite resni─no to storiti?"

# ID:105,
#: ID:105
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Premakniti ┼żelite mapo glavnega debla.Ali zares ┼żelite premakniti\n"
"mapo glavnega debla?"

# ID:16,
#: ID:16
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Te lastnosti ne morete nastaviti mapam, temve─ le datotekam!\n"
"─Œe jo ┼żelite nastaviti na vse datoteke v tej mapi,\n"
"morate aktivirati polje 'rekurzivno'."

# ID:105,
#: ID:105
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Za dodajanje v skladi┼í─e ste namenili ve─ kot eno datoteko ali mapo.\n"
"Tega ni mogo─e storiti v enem koraku, zato TortoiseSVN doda vsako datoteko/mapo\n"
"posami─no in za vsako ustvari novo revizijo.\n"
"\n"
"┼áe vedno ┼żelite to storiti?"

# ID:16,
#: ID:16
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Spremenili ste lastnosti, ne da bi jih prej shranili.\n"
"Jih ┼żelite shraniti zdaj?"

# ID:251,
#: ID:251
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Najprej morate posodobiti svojo delovno kopijo."

# ID:169,
#: ID:169
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Niste vnesli številke zadeve!\n"
"Ste prepri─ani, da ┼żelite objaviti brez ┼ítevilke zadeve?"

# ID:196,
#: ID:196
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "Da bi uveljavili spremembe, morate ponovno zagnati sistem."

# ID:77,
#: ID:77
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Izbrali ste datoteko brez razli─ic.\n"
"Datoteka bo dodana v nadzor razli─ic ob va┼íi objavi."

# ID:195,
#: ID:195
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Spremenili ste nabor ikon z <i>%s</i> na <i>%s</i>.\n"
"Ta sprememba bo vidna ┼íele ob ponovnem zagonu ra─unalnika ali odjavi in ponovni prijavi v sistem!"

# ID:338,
#: ID:338
msgid ""
"You've selected added folders. The patch won't contain added files within such added folders.\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Izbrali ste dodane mape. Popravek ne bo vseboval dodanih datotek iz takšnih dodanih map.\n"
"┼Żelite kljub temu nadaljevati?"

# ID:170,
#: ID:170
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Vaši prej vneseni dnevniški zapisi so shranjeni.\n"
"Kliknite tukaj za ponovno branje in vstavljanje."

# Control-ID:1112,
#: Control-ID:1112
msgid "Your version is:"
msgstr "Va┼ía razli─ica je:"

# ID:201,
#: ID:201
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Va┼ía razli─ica je: %d.%d.%d.%d"

# ID:78,
#: ID:78
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Vaša delovna kopija se zdi na poti oznake!\n"
"Najprej morate preklopiti na vejo glavnega debla pred objavo.\n"
"\n"
"┼Żelite kljub temu objaviti?"

# ID:88,
#: ID:88
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Vaša delovna kopija ima krajevne spremembe!\n"
"Opomba: s posodobitvijo na drugo revizijo te spremembe ne bo izgubljene, tako da delovna kopija\n"
"ne bo izgledala natanko tako, kot v reviziji, na katero posodabljate!"

#: MenuEntry
msgid "Zoo&m out"
msgstr "Pomanjšaj"

#: MenuEntry
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "Po&ve─aj\tCtrl-+"

#: MenuEntry
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "Po&manjšaj\tCtrl--"

# ID:2051,
#: ID:2051
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Pove─ava na 100%"

#: MenuEntry
msgid "Zoom i&n"
msgstr "Pove─aj"

#: ID:2049
msgid "Zoom in"
msgstr "Pove─aj"

#: ID:2049
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomanjšaj"

# ID:2051,
#: ID:2051
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Celostransko"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "added"
msgstr "dodano"

# Dlg-ID:199,
#: Control-ID:65535
msgid "added files"
msgstr "dodane datoteke"

# ID:3841,#:
# ID:3841,
#: ID:3841
msgid "an unnamed file"
msgstr "neimenovana datoteka"

# Control-ID:1304,
#: Control-ID:1304
msgid "and"
msgstr "in"

# Control-ID:1085,#:
# Control-ID:1085,
#: Control-ID:1085
msgid "and support the developers"
msgstr "in podprite razvijalce"

# ID:245,
#: ID:245
msgid "author"
msgstr "avtor"

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"bugtraq:append\n"
"Set to \"false\" if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\n"
"log message. The default is \"true\" which means the bugtracking ID\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\n"
"Nastavite na \"false\", ─e ┼żelite sledilni ID hro┼í─e vstaviti na vrh\n"
"dnevni┼íkega zapisa. Privzeta vrednost je \"true\", kar pomeni, da se sledilni ID hro┼í─a\n"
"doda na konec dnevniškega zapisa."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"bugtraq:label\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\n"
"Besedilo napisa na vnosnem polju, kjer uporabnik vnese številko zadeve."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"bugtraq:logregex\n"
"two regular expressions separated by a newline.\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\n"
"regularna izraza, lo─ena z oznako nove vrstice.\n"
"Prvi izraz je potreben za iskanje niza, ki se sklicuje na zadevo,\n"
"drugi pa za izlu┼í─enje samega ID hro┼í─a iz tega niza."

# ID:14,
#: ID:14
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\n"
"The string must contain \"%BUGID%\" which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\n"
"Niz, dodan na konec dnevniškega zapisa, ko vnesete številko zadeve.\n"
"Niz mora vsebovati \"%BUGID%\", ki jo nadomesti prava številka zadeve."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"bugtraq:number\n"
"Set to \"false\" if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\n"
"Nastavljeno na \"false\", ─e ima va┼í sledilnik zadevam zadeve, ki se jih ne da priklicati s ┼ítevilkami."

# ID:14,
#: ID:14
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain \"%BUGID%\" which\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\n"
"URL sledilnika zadevam. Vsebovati mora \"%BUGID%\", ki\n"
"ga nadomesti prava številka zadeve."

# ID:145,
#: ID:145
msgid "cleaning up"
msgstr "─i┼í─enje"

# ID:244,#:
# ID:245,
#: ID:244
#: ID:245
msgid "commits"
msgstr "objav"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "conflicted"
msgstr "sporno"

# ID:226,
#: ID:208
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"kopirano iz\r\n"
"%s revizije %ld"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "deleted"
msgstr "izbrisano"

# ID:14,
#: Control-ID:1342
msgid "eol style"
msgstr "eol slog"

# ID:79,
#: ID:79
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"izvo┼żeno\n"
"%s\n"
"v\n"
"%s"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "external"
msgstr "zunanje"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "ignored"
msgstr "prezrto"

# Control-ID:1067,
#: ID:220
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "Dedovanje prezrto"

# ID:13,
#: ID:13
msgid "incomplete"
msgstr "nedokon─ano"

# ID:214,
#: ID:214
msgid "item kept locally"
msgstr "obdr┼żana lokalna kopija elementa."

# ID:11,#:
# ID:195,#:
# Control-ID:1002,
#: ID:11
#: ID:195
#: Control-ID:1002
msgid "locked"
msgstr "zaklenjeno"

# ID:11,
#: ID:11
#: Control-ID:65535
msgid "merged"
msgstr "spojeno"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "missing"
msgstr "manjka"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "manjkajo─e / izbrisano / zamenjano"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "modified"
msgstr "spremenjeno"

# ID:10,
#: Control-ID:65535
msgid "modified / copied"
msgstr "spremenjeno / kopirano"

# ID:245,
#: ID:245
msgid "month"
msgstr "mesec"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "no description for this command is available"
msgstr "za ta ukaz opis ni na voljo"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "non-versioned"
msgstr "brez razli─ic"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "normal"
msgstr "obi─ajno"

# ID:11,
#: ID:11
msgid "obstructed"
msgstr "blokirano"

# ID:3869,#:
# ID:3869,
#: ID:3869
msgid "pixels"
msgstr "pikslov"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "mo┼żen ali resni─en spor / ovirano"

# ID:245,
#: ID:245
msgid "quarter of year"
msgstr "─etrtina leta"

# ID:195,
#: ID:195
msgid "readonly"
msgstr "samo za branje"

# ID:10,
#: ID:10
msgid "replaced"
msgstr "zamenjano"

# Control-ID:1067,
#: ID:220
msgid "respecting ancestry"
msgstr "Dedovanje upoštevano"

# ID:238,
#: ID:326
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "Revizija %s-%s, revizija %s-%s"

# ID:119,
#: ID:326
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "Revizije %s-%s, %s"

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:eol-style\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\n"
"Ena izmed mo┼żnosti: 'domoroden', 'LF', 'CR' ali 'CRLF'."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:executable\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\n"
"─Œe je prisotno, naredi datoteko izvr┼íljivo. Te lastnosti ni mogo─e nastaviti mapi.\n"
"Nerekurziven poskus ne bo uspel in rekurziven poskus bo nastavil lastnost le na datoteke-otroke mape."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:externals\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of a relative directory path, optional revision flags, and an URL. For example\n"
"foo\t\thttp://example.com/repos/zig\n"
"foo/bar -r 1234\thttp://example.com/repos/zag"
msgstr ""
"svn:externals\n"
"Vrsti─ni seznam navedenih dolo─ilnikov modulov, vsak je sestavljen iz relativne poti mape, neobveznih dodatnih zastavic revizij ter iz URL. Primer:\n"
"tu\t\thttp://primer.si/skladis/zig\n"
"tu/bar -r 1234\thttp://primer.si/skladis/zag"

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:ignore\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\n"
"Vrsti─ni seznam vzorcev prezrtih datotek."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:keywords\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\n"
"URL, HeadURL\t\t\tThe URL for the head revision of the object.\n"
"Author, LastChangedBy\t\tThe last person to modify the file.\n"
"Date, LastChangedDate\t\tThe date/time the object was last modified.\n"
"Rev, LastChangedRevision\tThe last revision the object changed.\n"
"Id\t\t\t\tA compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\n"
"Klju─ne besede, ki naj bodo raz┼íirjene. Veljavne klju─ne besede so:\n"
"URL, HeadURL\t\t\tURL revizije HEAD predmeta.\n"
"Author, LastChangedBy\t\tZadnja oseba, ki je spreminjala datoteko.\n"
"Date, LastChangedDate\t\tDatum/─as, ko je bil predmet nazadnje spremenjen.\n"
"Rev, LastChangedRevision\tZadnja revizija, ko je bil predmet spremenjen.\n"
"Id\t\t\t\tStisnjeni povzetek prej┼ínjih ┼ítirih klju─nih besed."

# ID:14,
#: ID:14
msgid ""
"svn:mime-type\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\n"
"Vrsta mime datoteke. Uporabljeno za odlo─anje o spajanju datoteke in na─inu stre┼żbe z Apacha.\n"
"Vrsta mime, ki se za─ne z 'text/' (ali odsotna vrsta mime) se obravnava kot besedilo. Vse drugo se obravnava kot dvoji┼íka datoteka."

# ID:16,
#: ID:16
msgid ""
"svn:needs-lock\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\n"
"To nastavite na katero koli vrednost (npr. '*') za uveljavitev zaklopa na datoteki.\n"
"Datoteka bo ozna─ena samo za branje le ob prevzemu ali posodobitvi,\n"
"kar nakazuje, da mora uporabnik pridobiti zaklep nad datoteko,\n"
"preden jo lahko ureja in objavi spremembe."

# ID:208,
#: ID:208
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"preklopljeno na\r\n"
"%s"

# ID:80,#:
# ID:103,#:
# ID:103,
#: ID:80
#: ID:103
#: ID:284
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "v %s"

# ID:18,
#: ID:18
msgid ""
"tsvn:autoprops\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\n"
"Vrsti─ni seznam lastnosti, ki so samodejno pripete na dodane/uvo┼żene datoteke.\n"
"Format: <maska imena datoteke> = lastnost=vrednost;lastnost=vrednost\n"
"Primer: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

# ID:15,
#: ID:17
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\n"
"Najmanjša velikost zaklepnega zapisa v številu znakov, da je objava dovoljena."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\n"
"Set to \"false\" if you don't want the list of changed files to be pasted in english\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\n"
"Nastavite na \"false\", ─e ne ┼żelite seznama spremenjenih datotek prilepljenega v angle┼í─ini\n"
"v pogovornem oknu objave."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:logminsize\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\n"
"Najmanjša velikost dnevniškega zapisa v številu znakov, da je objava dovoljena."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:logtemplate\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\n"
"Use this as a log message templates for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\n"
"Niz, vstavljen v polja dnevniških zapisov v pogovornem oknu objave.\n"
"To uporabite kot predlogo dnevniškega zapisa za uporabnike."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\n"
"Nastavite na ┼ítevilo znakov, kolikor naj bo najve─ja dol┼żina dnevni┼íkega zapisa.\n"
"Na tem mestu se v pogovornem oknu objave poka┼że zatemnjena vrstica. Privzeta vrednost je 80 (znakov)."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\n"
"Nnastavite na ┼ítevilko jezika, v katerem ┼żelite zapisovati v dnevnik.\n"
"TortoiseSVN nato nalo┼żi ustrezni modul ─rkovanja, ─e je ta na voljo."

# ID:17,
#: ID:17
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\n"
"Vrsti─ni seznam uporabni┼íko dolo─enih lastnosti za datoteke, ki bodo\n"
"na izbiro v pogovornem oknu lastnosti."

# ID:17,
#: ID:17
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\n"
"Vrsti─ni seznam uporabni┼íko dolo─enih lastnosti za mape, ki bodo\n"
"na izbiro v pogovornem oknu lastnosti."

# ID:15,
#: ID:15
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\n"
"Set to \"yes\" if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\n"
"Nastavite na \"da\", ─e naj se pojavi opozorilo, ko v pogovornem oknu objave ni navedena nobena zadeva."

# ID:563,
#: ID:563
msgid "values are different"
msgstr "vrednosti se razlikujeta"

# ID:17,
#: ID:17
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\n"
"URL, ki ka┼że na spletni brskalnik za skladi┼í─e za dolo─eno datoteko in revizijo.\n"
"Niz %REVISION% v URLju se zamenja s številko revizije,\n"
"niz %PATH% pa s potjo do datoteke, relativno na korensko mapo skladi┼í─a."

# ID:17,
#: ID:17
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\n"
"URL, ki ka┼że na spletni brskalnik za skladi┼í─e za ┼ítevilko revizije.\n"
"Niz %REVISION% v URLju se zamenja s številko revizije."

# ID:244,
#: ID:245
msgid "week"
msgstr "teden"

# Control-ID:65535,
#: Control-ID:65535
msgid "which points to the repository at URL:"
msgstr "ki ka┼że na skladi┼í─e na URL-ju:"

# Control-ID:1059,
#: ID:245
msgid "year"
msgstr "leto"

No virus found in this outgoing message. Scanned by Killer.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.9.14/882 - Release Date: 6/30/2007 3:10 PM

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@tortoisesvn.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@tortoisesvn.tigris.org
Received on Sun Jul 1 21:49:49 2007

This is an archived mail posted to the TortoiseSVN Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.