[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Re: svnlook encoding PATH_IN_REPOS - problem

From: Filip Kolendo <filip.kolendo_at_primesoft.pl>
Date: Wed, 04 Jun 2008 11:51:28 +0200

Hello,

the problem wasn't solved.
And I don't see the light at the end of the tunnel.

I wonder whether the problem I should register as a bug or problably a
new feature request(?)
For example, there could be an additional option in svnlook command to
give a filename in URL encoding.
IMHO it would solve the problem.

I look forward for your opinions.

Regards,
Filip

Filip Kolendo wrote, On 2008-05-08 15:59:
> I have in repository files which names contain different national
> characters.
> To give an example I present url addresses:
>
> http://localhost/repo/project/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0.txt
> // russian
> http://localhost/repo/project/%c4%85.txt // ą LATIN SMALL LETTER A
> WITH OGONEK
>
> etc.
>
> The files are named by users the way they want it and, assume, it
> cannot be controlled.
>
> I wrote a hook script (post-lock) that sends mail about locking the file.
> In the script I want to call svnlook command (eg. to get lock comment).
> Script works fine when files are "plain named". It fails for "bizarre"
> files.
>
> How should I encode filenames?
> svnlook lock REPOS_PATH project/??????
>
> Windows Server 2003, server code page = 852.
>
> I've spent many hours on trying to find the solution with no success.
> I've found similar looking problems on the mail list, but there were
> no answer.
> Hope someone can help me.
>
> Regards,
> Filip
>
>
>
>
>
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe_at_subversion.tigris.org
> For additional commands, e-mail: users-help_at_subversion.tigris.org
>
>

-- 
PrimeSoft Polska Sp. z o.o.
www.primesoft.pl
tel/fax 061 833-17-72
kom./+48/ 506-010-017
NIP 7831592998 KRS 0000221565
kapitał zakładowy 50000 pln
--------------------------------------
.:: Platforma Zakupów – źródło oszczędności
Z myślą o kompleksowej obsłudze procesu zarządzania zakupami
w przedsiębiorstwie - firma PrimeSoft Polska Sp. z o.o. przygotowała
moduł Platformy Zakupów. Rozwiązanie obejmuje pełen proces począwszy
od składnia zapotrzebowania w oparciu o stworzoną bazę artykułów,
poprzez automatyczne przygotowanie zapytań ofertowych wysyłanych do
kontrahentów, wybór optymalnej oferty, aż po wydruk i wysłanie
zamówienia oraz sprawdzenie poprawności i kompletności jego realizacji.
Moduł Platformy Zakupów wykorzystywany jest w Przedsiębiorstwie Usług
Technicznych Nafta-Gaz-Serwis Sp. z o.o., Grupie Kapitałowej PBG S.A.,
a prace wdrożeniowe trwają między innymi w spółce Dr. Schneider Automotive Polska
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe_at_subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: users-help_at_subversion.tigris.org
Received on 2008-06-04 16:45:43 CEST

This is an archived mail posted to the Subversion Users mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.