[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

RE: development version of TortoiseSVN

From: Jeroen van Amstel <jeroen_at_amstelonline.demon.nl>
Date: Tue, 16 Feb 2010 00:30:38 -0800 (PST)

Hallo Ewout,

Bedankt voor je bijdrage. Ik heb je even een mailtje gestuurd met wat meer info over hoe en wie er met de vertalingen bezig zijn.

------------------------------------------------------
http://tortoisesvn.tigris.org/ds/viewMessage.do?dsForumId=757&dsMessageId=2447988

To unsubscribe from this discussion, e-mail: [dev-unsubscribe_at_tortoisesvn.tigris.org].
Received on 2010-02-16 10:52:47 CET

This is an archived mail posted to the TortoiseSVN Dev mailing list.