[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Rebound for TortoiseMerge documentation NL

From: Jeroen van Amstel <jeroen.van.amstel_at_xs4all.nl>
Date: Sat, 15 Aug 2009 08:59:47 +0200

Hi,

The latest version of the dutch Merge documentation translation.

Regards,

Jeroen

------------------------------------------------------
http://tortoisesvn.tigris.org/ds/viewMessage.do?dsForumId=757&dsMessageId=2383831

To unsubscribe from this discussion, e-mail: [dev-unsubscribe_at_tortoisesvn.tigris.org].

#
# Dutch translation for TortoiseMerge
# Copyright (C) 2004-2008 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Bob Hulst <bob.hulst_at_hiq.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseMerge\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-03 10:39 +0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 14:54+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen van Amstel <jeroen_at_amstelonline.demon.nl>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev_at_tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"
"X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#. (title)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. (subtitle)
msgid "A diff/merge tool for Windows"
msgstr "Een diff/merge utility voor Windows"

#. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
#. (subtitle)
msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
msgstr "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"

#. (edition)
msgid "First"
msgstr "Eerste"

#. (firstname)
msgid "Stefan"
msgstr "Stefan"

#. (surname)
msgid "Küng"
msgstr "Küng"

#. (firstname)
msgid "Lübbe"
msgstr "Lübbe"

#. (surname)
msgid "Onken"
msgstr "Onken"

#. (firstname)
msgid "Simon"
msgstr "Simon"

#. (surname)
msgid "Large"
msgstr "Large"

#. (title)
msgid "Preface"
msgstr "Voorwoord"

#. (para)
msgid "When working on a project, either an open-source project where several people review your code, or a commercial project where you sell a component with your source code, there will be people and customers who find bugs or want to improve your project. To do that they send you patches which you have to review and decide if you want to apply them."
msgstr "Tijdens het werken aan een project, of een open-bronproject waar verscheidene mensen uw code, of een commercieel project herzien waar u een component met uw broncode verkoopt, zullen er mensen en klanten zijn die software fouten vinden of uw project willen verbeteren. Om te doen dat zenden zij u software updates u moet herzien en beslissen of u deze wilt toepassen."

#. (para)
msgid "Reviewing patches"
msgstr "Patches herzien"

#. (para)
msgid "Applying the patches"
msgstr "Toepassen van de patches"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge helps you with both those tasks: <placeholder-1/>"
msgstr "TortoiseMerge helpt U met beide taken: <placeholder-1/>"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge also helps you to sort out conflicted files which can occur if you're working with a source control system and others are working on the same files as you."
msgstr "TortoiseMerge helpt ook bij het sorteren van conflicterende bestanden die kunnen ontstaan als je met een versie controle system werkt terwijl ook anderen aan dezelfde bestanden werken als jij."

#. (title)
msgid "TortoiseMerge is free!"
msgstr "TortoiseMerge is gratis!"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge is free. You don't have to pay for it, you can use it any way you want. It is developed under the GP license (GPL)."
msgstr "TortoiseMerge is gratis. U hoeft er niet voor te betalen en kan op elke manier gebruikt worden. Het is ontwikkeld onder licentie van de GP license (GPL)."

#. (para)
msgid "TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/</citetitle></ulink>. You will be prompted to enter username and password. The username is <literal>guest</literal>, and the password must be left blank. The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename>, and the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
msgstr "TortoiseMerge is een Open Source project. De volledige bron code is beschikbaar. Volg deze link voor de bron code <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/svn/tortoisesvn/</citetitle></ulink>. Er zal gevraagd worden om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te vullen. De gebruikersnaam is <literal>guest</literal>, het wachtwoord mag leeg gelaten worden. De meest recente versie (waar nu aan wordt gewerkt) bevindt zich in <filename>/trunk/</filename> en de uitgegeven versie staan in <filename>/tags/</filename>."

#. (title)
msgid "Donate!"
msgstr "Geef een donatie!"

#. (para)
msgid "Even though TortoiseSVN and TortoiseMerge are free, you can support the developers by sending in patches and play an active role in the development. You can also help to cheer us up during the endless hours we spend in front of our computers."
msgstr "Desondanks dat TortoiseSVN en TortoiseMerge gratis zijn, kan je het ontwikkel team helpen door het zenden van patches en een actieve rol te hebben in de ontwikkeling van dit product. Ook kan je ons aanmoedigen tijdens de eindeloze uren die we voor onze computer schermen doorbrengen."

#. (para)
msgid "While working on TortoiseSVN we love to listen to music. And since we spend many hours on the project we need a <emphasis>lot</emphasis> of music. Therefore we have set up some wish-lists with our favourite music CDs and DVDs: <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Please also have a look at the list of people who contributed to the project by sending in patches or translations."
msgstr "Tijdens het werken aan TortoiseSVN luisteren we graag naar muziek. En omdat we <emphasis>vele</emphasis> uren aan dit project besteden luisteren we <emphasis>veel</emphasis> muziek. Daarom hebben we een verlanglijst met onze favoriete CDs en DVDs: <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html\"><citetitle>http://tortoisesvn.tigris.org/donate.html</citetitle></ulink> Als je wilt kan je er een kijkje nemen en een geschenk geven aan een developer of vertaler in dit project."

#. (title)
msgid "Acknowledgments"
msgstr "Kennisgevingen"

#. (term)
msgid "Stefan Küng"
msgstr "Stefan Küng"

#. (para)
msgid "for the hard work on TortoiseMerge"
msgstr "voor het harde werk aan TortoiseMerge"

#. (term)
msgid "Lübbe Onken"
msgstr "Lübbe Onken "

#. (para)
msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting and taking care of the documentation"
msgstr "voor de mooie ikonen, het logo, zoeken van software fouten en het onderhouden van de documentatie"

#. (term)
msgid "The Tigris Style project"
msgstr "Het Tigris Style project"

#. (para)
msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
msgstr "voor sommige stijlen die worden hergebruikt in deze documentatie"

#. (term)
msgid "Our Contributors"
msgstr "Onze Medewerkers"

#. (para)
msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
msgstr "voor de patches, fout rapporten en nieuwe ideeën, en voor het helpen van anderen bij het beantwoorden van vragen via onze mailinglist."

#. (term)
msgid "Our Donators"
msgstr "Onze Donateuren"

#. (para)
msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
msgstr "voor de vele uren plezier met de muziek die zij ons stuurden"

#. (title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introductie"

#. (title)
msgid "Overview"
msgstr "Overzicht"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge is a free/open-source application. It lets you see differences in text files, merge those changes and even review and apply unified diff files, often called <firstterm>patches</firstterm>."
msgstr "TortoiseMerge is een gratis/open-source applicatie. Je kan er verschillen tussen text bestanden weergeven, deze veranderingen samenvoegen en zelfs evalueren en toepassen op andere bestanden, ook wel <firstterm>patchen</firstterm> genoemd."

#. (para)
msgid "While working on text files, e.g. source files in your favourite programming language, or html/xml files for your documentation or website, you will often have a situation where you need to compare different versions of those files. Sometimes you get a different version from someone else, sometimes you just want to see the changes you've made."
msgstr "Bij het werken aan tekst bestanden, bijvoorbeeld bron bestanden in jouw favoriete programmeertaal, of html/xml bestanden voor je documentatie of website, zul je regelmatig een situatie hebben waarin je verschillende versies van die bestanden wilt vergelijken. Soms krijg je misschien ook een versie van iemand anders, of wil je gewoon de verschillen zien van aanpassingen die je zelf hebt doorgevoerd."

#. (para)
msgid "If you're working with a version control system (e.g. Subversion) then you sometimes get <emphasis>conflicts</emphasis> when you update your working copy. This happens if someone else changed the same parts of the file you're currently working on as you did. Then you have to resolve those conflicts manually. This is where TortoiseMerge can help you."
msgstr "Bij het werken met een versiebeheersysteem (bijv. Subversion) treden er soms bij het bijwerken van de werk kopie <emphasis>conflicten</emphasis> op. Dit gebeurt als iemand anders aan dezelfde delen in de file werkt als jij zelf doet. Deze conflicten moeten dan handmatig opgelost worden. Dat is precies waarbij TortoiseMerge je kan helpen."

#. (para)
msgid "The following diagram shows you the relationships between the files involved in a conflict:"
msgstr "Het volgende diagram geeft de relatie weer tussen twee conflicterende bestanden:"

#. (title)
#. (title)
msgid "File Conflict"
msgstr "Bestands konflikt"

#. (para)
msgid "A conflict can also occur if you try to apply an outdated patch file. In such cases, without TortoiseMerge, you would either have to ask the person you got that patch file from for a current version or try to apply that patch file manually."
msgstr "Er kan ook een conflict optreden als er een achterhaald patch bestand TortoiseMerge."

#. (para)
msgid "But now with TortoiseMerge this isn't necessary anymore - at least not if you're working with a version control system like Subversion. TortoiseMerge parses the patch file for the revision/version the patch was created for and automatically tries to fetch that specific version from your source-control. Then it applies the patch and lets you review both your changes to the file, and theirs. Then you can decide which changes you want to keep."
msgstr "Met TortoiseMerge is dit niet meer nodig – tenminste niet als je met een versiebeheersysteem werkt zoals Subversion. TortoiseMerge analyseert de patch voor welke revisie/versie de patch gemaakt is en probeert automatisch de betreffende versie op te halen uit het bron-beheersysteem. Vervolgens zal het de patch doorvoeren en de eigen wijzigingen en de wijzigingen van een ander ter controle laten zien. Het is dan mogelijk om te beslissen welke wijzigingen behouden moeten worden."

#. (title)
msgid "TortoiseMerge's History"
msgstr "TortoiseMerge geschiedenis"

#. (para)
msgid "While working on <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org\"><citetitle>TortoiseSVN</citetitle></ulink> we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> because we were working on those files and had sometimes changed those files already."
msgstr "Toen wij aan <ulink url=\"http://tortoisesvn.tigris.org\"><citetitle>TortoiseSVN</citetitle></ulink> werkten, kwamen we er achter dat als gebruikers ons patches met verbeteringen of oplossingen voor problemen voor het project stuurden, we veel werk hadden aan het verwerken van die patches. Vaak waren veel van die patches al achterhaald en konden deze niet toegepast worden voor het command line patch programma <ulink url=\"http://unxutils.sourceforge.net/\"><citetitle>http://unxutils.sourceforge.net/</citetitle></ulink> omdat we met deze bestanden aan het werk waren en dus al verschillende wijzigingen hadden doorgevoerd. "

#. (para)
msgid "This was also the main reason why TortoiseSVN did not originally have a <menuchoice><guimenu>TortoiseSVN</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> implemented: we preferred users to send us the whole files because with those it was easier to apply patches."
msgstr "Dit was dan ook de belangrijkste reden waarom TortoiseSVN van origine niet de optie <menuchoice><guimenu>TortoiseSVN</guimenu><guimenuitem>Create Patch</guimenuitem></menuchoice> had. We hadden liever dat gebruikers ons het hele bestand stuurden, omdat het daarmee makkelijker was om de patches toe te passen."

#. (para)
msgid "So we spent a lot of time, searching the Internet for a GUI tool which could apply patch files, but all we found was that such a tool didn't exist. So to cut a long story short: We decided that if no-one else could provide such a tool we would have to write our own. That's when TortoiseMerge was born."
msgstr "We doorbrachten veel tijd op het internet op zoek naar een GUI tool die bestanden kan patchen, maar alles wat we vonden was dat zoiets niet bestaat. Om een lang verhaal kort te maken: Als niemand anders het maakt dan schrijven we ons eigen software. En toen kwam TortoiseMerge."

#. (para)
msgid "Since TortoiseSVN already uses the Subversion library, which has a nice diffing engine built in, it was just natural to use this library instead of the GNU diff."
msgstr "Omdat TortoiseSVN al gebruik maakt van de Subversion library, met ingebouwde diffing engine, was het heel natuurlijk om deze te gebruiken in plaats van de GNU diff."

#. (title)
msgid "Basic Concepts"
msgstr "Basis Beginselen"

#. (para)
msgid "Viewing the difference between two files and merging changes into one of them, or removing unwanted changes."
msgstr "Het bekijken van verschillen tussen twee bestanden en het samenvoegen in één van deze, of het verwijderen van ongewenste wijzigingen."

#. (para)
msgid "Editing conflicts between local changes and changes in the Subversion repository following an update."
msgstr "Verwerken van conflicten tussen lokale wijzigingen en wijzigingen in het Subversion archief."

#. (para)
msgid "Applying patch files. This is the reason TortoiseMerge was created :)"
msgstr "Het toepassen van patch bestanden. Dit is de reden waarom TortoiseMerge was ontstaan. :-)"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge has several different uses: <placeholder-1/>"
msgstr "TortoiseMerge heeft meerdere functies: <placeholder-1/>"

#. (title)
msgid "Viewing and Merging Differences"
msgstr "Bekijken en samenvoegening van de verschillen"

#. (para)
msgid "In this mode you are comparing two files. The file in the left pane is considered to be the original file (sometimes referred to as <emphasis>Theirs</emphasis>, and the file in the right pane is the modified file (sometimes referred to as <emphasis>Mine</emphasis>."
msgstr "In deze modus vergelijk je twee bestanden. Het bestand in het linker venster wordt verondersteld als het originele bestand (soms ook aangegeven als <emphasis>Theirs</emphasis>, hun bestand), en het bestand in het rechter venster is het bijgewerkte bestand (soms aangegeven als <emphasis>Mine</emphasis>, mijn bestand)."

#. (para)
msgid "Reverting changed lines back to the text shown in the left pane."
msgstr "Wijzigingen ongedaan maken en weergeven zoals in het linker scherm."

#. (para)
msgid "Using a combination of both blocks, either <emphasis>Theirs</emphasis> before <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Mine</emphasis> before <emphasis>Theirs</emphasis>."
msgstr "Gebruikmakend van een combinatie van beide blokken, <emphasis>Theirs</emphasis> heeft de voorkeur boven <emphasis>Mine</emphasis> of <emphasis>Mine</emphasis> heeft de voorkeur boven <emphasis>Theirs</emphasis>."

#. (para)
msgid "You can make simple line-based changes to the file in the right pane which include: <placeholder-1/>"
msgstr "Simpel wijzigingen in een regel kunnen worden gemaakt in het rechter venster dat bevat: <placeholder-1/>"

#. (para)
msgid "You can also edit the file in the right pane just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
msgstr "Het is ook mogelijk om het bestand in het rechter venster te bewerken zoals in een gewone tekstverwerker. Deze regels worden aangegeven met een potlood icoon. Hou er rekening mee dat het verstandig is om eerst de regel/blok wijzigingen, zoals boven omschreven, doorvoert. Als je aan je eigen bestand begint te bewerken wordt het voor TortoiseMerge onmogelijk om de relaties met de originele bestanden bij te houden. "

#. (title)
msgid "Editing Conflicts"
msgstr "Bestands konflikten oplossen"

#. (para)
msgid "This is sometimes referred to as a three-way merge, and is shown in three panes. However there are actually four files involved. The file which is not shown is the common base file, the last common ancestor of the two files which are now in conflict. The relationships between the three files are explained in the diagram below:"
msgstr "Dit wordt soms omschreven als een drie-wegs samenvoeging en wordt weergegeven in drie vensters. Echter zijn er in werkelijkheid vier bestanden bij dit proces betrokken. Het bestand dat niet wordt weergegeven, is het basis bestand, de laatste gemeenschappelijke bron van de twee bestanden die nu in conflict zijn. De relaties tussen de drie bestanden is in het onderstaande figuur weergegeven."

#. (para)
msgid "The base file represents the oldest version of a file, from where <emphasis>You</emphasis> and <emphasis>They</emphasis> start making changes. <emphasis>Mine</emphasis> represents the base file with all the changes <emphasis>you</emphasis> made, and <emphasis>Theirs</emphasis> is the file with all the changes <emphasis>someone else</emphasis> made to the file. The left pane shows the changes in <emphasis>Theirs</emphasis> relative to the base file and the right pane shows the changes in <emphasis>Mine</emphasis> relative to the base file. The bottom pane is the output file which is where you are trying to resolve the conflicts."
msgstr "Het basis bestand komt overeen met de oudste versie van het bestand die jij, <emphasis>You</emphasis> en anderen <emphasis>They</emphasis> gaan gebruiken om aanpassingen in door te voeren. <emphasis>Mine</emphasis>is het basis bestand met daarin de wijzigingen die jij, <emphasis>You</emphasis>, hebt gemaakt, en <emphasis>Theirs</emphasis> is het bestand met de wijzigingen van een <emphasis>ander </emphasis>. Het linker venster geeft de wijzigingen van in de file van de <emphasis>ander</emphasis> ten opzichte van het basis bestand en het rechter scherm geeft de wijzigingen in <emphasis>jouw</emphasis> bestand ten opzichte van het basis bestand. Het onderste venster geeft het uiteindelijk bestand weer, waarin jij probeert de conflicten op te lossen. "

#. (para)
msgid "In conflict resolution view, you can choose to use blocks from <emphasis>Mine</emphasis> or <emphasis>Theirs</emphasis> or both. But in this case, the changes are shown in the bottom pane."
msgstr "In de conflict oplossingsweergave, is het mogelijk om blokken van <emphasis>Mine</emphasis> of <emphasis>Theirs</emphasis> of beide te kiezen. Echter in dat geval worden de wijzigingen in het onderste scherm weergegeven."

#. (title)
#. (title)
#. (title)
msgid "Applying Patches"
msgstr "Toepassen van Patches"

#. (para)
msgid "A patch file is a Subversion unified diff file, which contains the information required to apply changes to a set of files. The patch may have been supplied by another developer so that you can see changes he has made and possibly commit them to the repository. Or it may have been generated internally by TortoiseSVN when comparing two folders. This happens when you compare a repository revision with your working copy folder, or if you compare two different repository revisions, or if you compare two different repository paths."
msgstr "Een patch bestand is een standaard Subversion diff (verschil) bestand, waarin de informatie voor het toepassen van wijzigingen op meerdere bestanden opgenomen is. Een patch kan aangeleverd worden door een andere ontwikkelaar, zodat het mogelijk is om de wijzigingen te zien die hij heeft gemaakt en mogelijk heeft doorgevoerd (commit) in het archief. Het kan ook zijn dat deze bij het vergelijken van twee mappen gegenereerd is door TortoiseSVN. Dit treedt op als je een vergelijk doet van een archief revisie ten opzicht van je werk kopie, of als je twee archief revisies met elkaar vergelijkt, of als je twee verschillende archief paden vergelijkt."

#. (para)
msgid "In either case TortoiseMerge will show a small window listing the files included in the patch. By double clicking on one of these files you fetch the relevant file and apply the changes. The left pane shows the original file content and the right pane shows it after the patch is applied."
msgstr "In beide gevallen zal TortoiseMerge een klein venster weergeven voor de bestanden in deze patch. Met de dubbel-klik op een bestand wordt de patch toegepast in het opgehaalde bestand. Het linker venster laat de originele versie zien en de rechter nadat het patch is verwerkt."

#. (para)
msgid "You can edit the file in the right pane exactly as you would in compare/edit mode."
msgstr "Het bestand kan direkt in het rechter venster worden gewijzigd zoals gebruikelijk in de vergelijk/wijzig mode."

#. (title)
msgid "Using TortoiseMerge"
msgstr "Het gebruiken van TortoiseMerge"

#. (title)
msgid "Viewing Modes"
msgstr "Bekijk Mode"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge has three main viewing modes: one-pane, two-pane and three-pane view. One/two-pane view is used to view changes and three-pane view is used to resolve conflicts."
msgstr "TortoiseMerge heeft drie mogelijkeden om de veranderingen te bekijken: één-venster, twee-vensters en drie-vensters. De eerste twee worden gebruikt om de veranderingen te bekijken en met drie vensters kunnen ook de konflikten zichtbaar worden gemaakt."

#. (title)
#. (title)
msgid "Viewing / Merging"
msgstr "Bekijken / Samenvoegen"

#. (title)
msgid "One Pane View"
msgstr "Weergave in één venster"

#. (title)
msgid "Two Pane View"
msgstr "Weergave in twee vensters"

#. (para)
msgid "Changes inside the modified lines are shown in different colors. Added string parts are shown with a lighter color, but you can of course configure the colors used here. Removed parts are indicated with a dark brown vertical line in the string. Check out the screenshot above to see how this works."
msgstr "Wijzigingen in aangepaste regels worden weergegeven met een andere kleur. Toegevoegde stukken regel worden met een lichtere kleur weergegeven, maar het is natuurlijk mogelijk om deze kleuren naar wens in te stellen. Verwijderde stukken tekst worden weergegeven met een donker bruin vertikaal streepje in de regel. Bekijk de bovenstaande plaatje om te zien hoe het werkt."

#. (para)
msgid "Code reorganization usually means a lot of changes in whitespaces (space, tab, newlines) but no actual code change. For example, you split up a very long line into several lines, or you sometimes compact several lines together into one."
msgstr "Bij tekst herkenning worden wijzigingen zonder betekenis (spaties, tabs of nieuwe blanco regels) meestal onterecht als wijziging aangegeven. Bijvoorbeld als je een hele lange regel in twee regels opsplitst, of juist twee regels samenvoegt tot één."

#. (para)
msgid "Such changes are marked with a white circle symbol on the left side of the views. If you see such a white circle, you know immediately that no real code change is there and you don't have to check the changed block further."
msgstr "Zulke wijzigingen worden weergegeven met een witte cirkel aan de linker kant van de vensters. Als zo'n witte cirkel weergegeven wordt, is het meteen duidelijk dat er geen echte code wijzigingen zijn doorgevoerd en aan dat blok geen verdere aandacht besteed hoeft te worden."

#. (para)
msgid "Hand editing of the file in the right pane is possible in two-pane view. Such changes are marked with a pencil symbol."
msgstr "Handmatig bijwerken van een bestand in het rechter venster is mogelijk in de weergave met twee venters. Zulke wijzigingen worden weergegeven met het potlood icoon."

#. (para)
msgid "The two pane view has some features which are not available in the one pane view: <placeholder-1/>"
msgstr "De weergave met twee vensters heeft functies die niet beschikbaar zijn in de weergave met maar één venster: <placeholder-1/>"

#. (para)
msgid "If you want to compare/merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is also used if you need to resolve conflicted files."
msgstr "Als je drie bestanden wilt vergelijken/samenvoegen, dan zal TortoiseMerge de verschillen in een drieluik weergeven. Dit scherm wordt ook gebruikt bij het oplossen van conflicterende bestanden."

#. (title)
msgid "Three Pane View"
msgstr "Weergave in drie vensters"

#. (para)
msgid "The left pane shows you the differences between <emphasis>Their</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file, while the right pane shows you the differences between <emphasis>Mine</emphasis> file and the <emphasis>Base</emphasis> file. The bottom pane shows you the result of merging <emphasis>Base</emphasis>, <emphasis>Mine</emphasis> and <emphasis>Theirs</emphasis> with possible conflicts."
msgstr "Het linker venster geeft de verschillen weer tussen het bestand van de ander, <emphasis>Theirs</emphasis>, en het basis bestand, <emphasis>Base</emphasis>, terwijl het rechter venster het verschil laat zien tussen het eigen bestand, <emphasis>Mine</emphasis>, en het basis bestand, <emphasis>Base</emphasis>. Het onderste venster geeft het resultaat van de samenvoeging en de mogelijke conflicten van het <emphasis>Base</emphasis>, <emphasis>Mine</emphasis> en <emphasis>Theirs</emphasis> bestand weer."

#. (para)
msgid "If you hover the mouse over the pane title, a tooltip will show the filenames used for the diff in each pane."
msgstr "Als je de muis op de titel van het venster houdt, zullen in tooltip de bestandsnamen die gebruikt zijn voor de diff worden weergegeven."

#. (title)
msgid "Patch File List"
msgstr "Lijst met Patch Bestanden"

#. (para)
msgid "After TortoiseMerge parses the patch file it will show you a small window with all the files which have changes according to the patch file. <placeholder-1/> If the filename is shown in black, then the patch can be applied without any problems. That means the file is not outdated according to the patch. However, if the filename is shown in red, then the patch can't get applied directly because you already changed that file."
msgstr "Nadat TortoiseMerge het patch bestand verwerkt heeft, zal het een klein scherm tonen met alle bestanden welke volgens het patch bestand gewijzigd zijn. <placeholder-1/> Als de bestandsnaam in het zwart is weegegeven, dan kan de patch zonder problemen worden toegepast. Dat betekend dat het bestand niet achterhaald is volgens het patch bestand. Echter, als de bestandsnaam in het rood is weergegeven, dan kan de patch niet direct toegepast worden, omdat je zelf dit bestand al aangepast hebt."

#. (para)
msgid "But don't worry. If you're working with Subversion you can retrieve an older version of the file and resolve the conflict. In fact, TortoiseMerge automatically tries to get that older version of the file and then shows you the diff between <emphasis>Base</emphasis> (the older version of the file), <emphasis>Mine</emphasis> (the file as it is currently in your working copy) and <emphasis>Theirs</emphasis> (the older version of the file with the patch already applied). Then you can resolve possible conflicts manually."
msgstr "Geen zorgen. Als je met Subversion werkt, kun je een oudere versie van het bestand ophalen en het conflict oplossen. In feite, TortoiseMerge probeert automatisch de oudere versie van de file op te halen om vervolgens de verschillen te laten zien tussen <emphasis>Base</emphasis> (de oude versie van het bestand), <emphasis>Mine</emphasis> (de huidige versie in de eigen werk kopie) en <emphasis>Theirs</emphasis> (de oude versie van het bestand, waarin de patch al verwerkt is). Vervolgens is het mogelijk om de mogelijke conflicten handmatig op te lossen. "

#. (para)
msgid "The patch file window has a context menu which allows you to preview the effect of the patch on the current file (apply without saving), to apply and save the changes for the selected file, or to apply and save changes to <emphasis>all</emphasis> files in the list. The double-click action is to preview."
msgstr "Het patch bestandsscherm beschikt over een context menu, waarmee het effect van de patch op het huidige bestand bekeken kan worden (toepassen zonder opslaan), wijzigingen doorgevoerd en opgeslagen kunnen worden voor het geselecteerde bestand, of wijzigingen door te voeren en op te slaan voor <emphasis>alle</emphasis> bestanden in de lijst. Met dubbel klikken kan de preview bekeken worden."

#. (para)
msgid "Depending on whether TortoiseMerge can apply the patch directly or by fetching an older version of the file first, it shows you a two pane view (patch can be applied directly) or a three pane view (older version of file fetched)."
msgstr "TortoiseMerge zal de resultaten in twee vensters weergeven als de patch direct doorgevoerd kan worden. Als eerst de oude versie van een bestand opgehaald is, zal het resultaat in drie vensters worden weergegeven."

#. (title)
msgid "Buttons and Other Controls"
msgstr "Knoppen en andere regelaars"

#. (title)
msgid "The Toolbar"
msgstr "De Toolbar"

#. (para)
msgid "<guibutton>Open</guibutton> accesses the file-open dialog. What else?"
msgstr "<guibutton>Open</guibutton> geeft het bestands dialoog venster weer. Wat had je anders gedacht?"

#. (para)
msgid "<guibutton>Save</guibutton> saves any changes you have made."
msgstr "<guibutton>Bewaar</guibutton> schrijft alle veranderingen weg naar disk."

#. (para)
msgid "<guibutton>Reload</guibutton> discards any changes you have made in TortoiseMerge and reloads the files from disk."
msgstr "<guibutton>Herladen</guibutton> verwerpt alle in TortoiseMerge ingevoerde wijzigingen and zorgt ervoor dat de bestanden opnieuw geladen worden. "

#. (para)
msgid "<guibutton>Undo</guibutton> implements a multi-level undo, allowing you to reverse any changes you have made within TortoiseMerge."
msgstr "<guibutton>Ongedaan maken</guibutton> verwijderd op meerdere niveaus de wijzigingen die gemaakt zijn met TortoiseMerge."

#. (para)
msgid "<guibutton>Prev/Next Difference</guibutton> jumps directly to the next point where the files differ. This saves scrolling through all the unchanged parts of the file."
msgstr "<guibutton>Vorig/Volgend verschil</guibutton> zorgt er voor dat je direct bij het volgende verschil tussen de bestanden terecht komt. Dit bespaart het bladeren langs alle ongewijzigde delen van het bestand."

#. (para)
msgid "When you do this in 2-pane diff mode, the detail bar at the bottom of the screen will show you the inline differences for the first line, regardless of where the mouse is hovering."
msgstr "Als je dit doet in de twee-venster weergave, laat de detail balk onderaan het scherm de verschillen in de eerste regel zien, onafhankelijk van waar de muis zich bevindt."

#. (para)
msgid "<guibutton>Prev/Next Conflict</guibutton> jumps directly to the next point where the file differences are in conflict and need to be resolved."
msgstr "<guibutton>Vorig/Volgend Conflict</guibutton> brengt je direct bij het het volgende verschil wat een conflict oplevert waarvoor een oplossing gevonden moet worden."

#. (para)
msgid "<guibutton>Use Theirs/Use Mine</guibutton> selects whether to use a block from the left or the right pane. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
msgstr "<guibutton>Gebruik hun tekstgedeeld/Gebruik mijn tekstgedeelte</guibutton> selecteert of een blok van het linker of rechter venster gebruikt moet worden. Lees de volgende paragraaf voor meer informatie over het verwerken van wijzigingen en conflicten."

#. (para)
msgid "<guibutton>Theirs before Mine/Mine before Theirs</guibutton> is used when you want to combine changes in a conflicted file. Refer to the next section for more information about editing changes and conflicts."
msgstr "<guibutton>Gebruik hun tekst gedeelte, dan mijn/ Gerbuik mijn tekstegedeelte, dan hun</guibutton> wordt gebruikt als je wijzigingen wilt combineren bij conflicten. Lees de volgende sectie voor meer informatie over het verwerken van wijzigingen en conflicten."

#. (para)
msgid "<guibutton>Mark as Resolved</guibutton> When you have resolved all the conflicts in a file and saved the changes, you can mark it as resolved from within TortoiseMerge, rather than going back to explorer and marking as resolved from there."
msgstr "<guibutton>Markeer als opgelost</guibutton> Hiermee is het mogelijk om vanuit TortoiseMerge alle opgeloste en opgeslagen conflicten direct te markeren als opgelost. Hierdoor is het niet meer nodig om terug te gaan naar de verkenner en daar de markeringen door te voeren."

#. (para)
msgid "<guibutton>Show Whitespaces</guibutton> toggles the option to display space and tab characters as symbols so you can distinguish white space changes."
msgstr "<guibutton>Toon witregels</guibutton> schakelt de weergave van speciale characters voor spaties en tabs aan of uit, zodat spatie en tab wijzigingen onderscheiding kunnen worden."

#. (para)
msgid "<guibutton>Inline Diff Word-wise</guibutton> toggles the method used to display inline diffs. In word-wise mode, when a character is changed, the whole word is highlighted. In char-wise mode, each individual changed character is highlighted."
msgstr "<guibutton>Woordelijke verschillen in een regel</guibutton> schakelt de weergave van de woordelijke verschillen in een regel aan en uit. Als in woord-modus één karakter is gewijzigd, wordt het hele woord gemarkeerd. In character-modus wordt elk individueel karakter gemarkeerd."

#. (para)
msgid "Word-wise is the default and in most cases it works better. For example if you change a variable name, the whole name is highlighted in word-wise mode, whereas in char-wise mode you tend to get a mess of added and deleted characters which doesn't make much sense. However, some content does not resolve neatly into words, for example a hex file, and in that case, char-wise display works better."
msgstr "Woord-modus is standaard en werkt in de meeste gevallen het beste. Bijvoorbeeld als je de naam van een variabele veranderd wordt in woord-modus de hele naam gemarkeerd. In karakter-mode wil zo'n wijziging nog weleens leiden to een rommel van toegevoegde en verwijderde karakters. Dit in tegenstelling tot inhoud die niet op woorden is gebaseerd, bijvoorbeeld een hex bestand, waarbij karakter-mode beter werkt."

#. (para)
msgid "<guibutton>Switch View</guibutton> selects between one-pane and two-pane view. Disabled in 3-pane view."
msgstr "<guibutton>Wissel tussen enkelvoudig en dubbel venster</guibutton> schakelt tussen een enkelvoudig en dubbel venster weergave. Is uitgeschakeld in de weergave met drie-vensters."

#. (para)
msgid "<guibutton>Switch Left and Right View</guibutton> In 2-pane view, swaps the left and right windows. When you are comparing a file in 2 different trees, as opposed to 2 revisions of the same file, TortoiseSVN does not know which one should go in the left pane as the <quote>original/base</quote> version. If it gets this wrong, you can change it to make viewing easier."
msgstr "<guibutton>Wissel linker en rechter venster</guibutton> wisselt het linker en rechter venster in de weergave met twee vensters. Bij het vergelijken van een bestand in 2 verschillende bomen, in tegenstelling tot 2 revisies van het zelfde bestand, weet TortoiseSVN niet welk bestand het origineel is voor het linker scherm. Als dit verkeerd gaat, kan dit dus gecorrigeerd worden om het bekijken te vereenvoudigen."

#. (para)
msgid "<guibutton>Show/Hide Patch List</guibutton> When TortoiseMerge has a patch list, this button allows you to hide it (so you can see both windows), or show it (so you can review the file list)."
msgstr "<guibutton>Toon of verbergt lijst met patch-bestanden</guibutton> Als TortoiseMerge Patch lijst heeft, dan kan deze met deze knop verborgen (beide schermen zijn dan zichtbaar), of getoond worden (de bestandenlijst is dan zichtbaar)."

#. (para)
msgid "<guibutton>Settings</guibutton> takes you to TortoiseMerge's settings dialog."
msgstr "<guibutton>Instellingen</guibutton> opent de TortoiseMerge's instelling dialoogvenster."

#. (para)
msgid "<placeholder-1/> Below the menu bar lies the tool bar. This provides easy access to the most commonly used tools, which are <placeholder-2/>"
msgstr "<placeholder-1/> Onder de menu balk staat de werk balk. Hiermee krijg je toegang tot de meest gebruikte functies, zoals:<placeholder-2/>"

#. (para)
msgid "On the left side of the window is a locator bar. This provides a quick visual reference as to where the changes lie within the file. The bar has three columns. The left column refers to the left pane, the right column to the right pane, and the centre column to the bottom pane (if present). In one-pane view only the left column is used. The locator bar can also be used as a scroll bar to scroll all the windows simultaneously."
msgstr "Aan de linker kant van het scherm staat de plaatsbepalingsbalk. Hiermee wordt visueel weergegeven waar de wijzigingen in het bestand zich bevinden. De balk heeft drie kolommen. De linker kolom verwijst naar het linker venster, de rechter kolom naar het rechter venster en de middelste naar het onderste venster (indien weergegeven). Bij weergave met één venster wordt alleen de linker kolom gebruikt. De plaatsbepalingsbalk kan ook gebruikt worden om mee te bladeren, waarbij alle vensters gelijktijdig mee gaan."

#. (para)
msgid "Below the bottom window is the status bar. This shows the number of lines added and deleted in <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal>, and the number of unresolved conflicts remaining. You can also see which line-ending style is in use, what encoding (ASCII, UTF-8, etc) is assumed by TortoiseMerge, and whether there is a byte-order-mark (BOM) present in UTF-8 files. The left side of the status bar is used to display hints when you hover the mouse over a control."
msgstr "Onder het onderste venster bevind zich de status balk. Hier wordt het aantal toegevoegde en verwijderde regels in <literal>Hun</literal> en <literal>Mijn</literal>, en het aantal overgebleven onopgeloste conflicten. Daar wordt ook weergegeven welke regeleinde stijl gebruikt wordt, welke codering (ASCII, UTF-8, etc) gedetecteerd is door TortoiseMerge, en of een byte-order-mark (BOM) aanwezig is in UTF-8 bestanden. Het linker gedeelte van de status balk wordt gebruikt om hints weer te geven als je met je mous over een besturingselement gaat."

#. (title)
msgid "Line Status Icons"
msgstr "Regel Status Pictogrammen"

#. (para)
msgid "Changed lines are marked with an icon to indicate what type of change has occurred."
msgstr "Gewijzigde regels worden weergegeven met een icoon, waarbij het icoon aangeeft wat voor type wijziging is doorgevoerd."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> A line has been added."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineadded.png\"/> Een regel is toegevoegd."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> A line has been removed."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineremoved.png\"/> Een regel is verwijderd."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> A change has been undone by reverting to the original content of the line."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineequal.png\"/> Een wijziging is ongedaan gemaakt door terug te gaan naar de originele inhoud van de regel."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> This line contains only whitespace changes. Where several consecutive lines are marked, the paragraph may have been re-wrapped, causing words to shuffle onto adjacent lines."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_linewhitespace.png\"/> Deze regel bevat alleen blanco spatie wijzigingen. Als er meerdere achtereenvolgende regels gemarkeerd zijn, kan het zijn dat een paragraaf opnieuw opgesteld is, waardoor woorden naar een aansluitende regel verschoven zijn. "

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> A line has been edited by hand, using TortoiseMerge as a text editor."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineedited.png\"/> Een regel is handmatig bewerkt, waarbij TortoiseMerge gebruikt is als programma."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> This line is in conflict."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflicted.png\"/> Deze regel is in conflict."

#. (para)
msgid "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> This line is conflicted, but the effect is hidden by whitespace or line-ending settings."
msgstr "<graphic fileref=\"images/TMerge_lineconflictedignored.png\"/> Deze regel is in conflict, maar het effect is verborgen door blance karakter of regeleinde instellingen."

#. (title)
msgid "Merging / Editing Conflicts"
msgstr "Samenvoegings / Wijzigings Conflicten"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge not only <emphasis>shows</emphasis> you the differences between files but also lets you resolve conflicts or apply changes."
msgstr "TortoiseMerge geeft niet alleen <emphasis>weer</emphasis> de verschillen tussen de bestanden maar ook mogelijke conflicten die je kan verhelpen."

#. (para)
msgid "If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (<literal>Mine</literal>). To apply changes made in the left file (<literal>Theirs</literal>), <action>right-click</action> on the changed lines and select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice>. Then the changes from the left file are added to the right file."
msgstr "In de weergave met twee vensters, kan alleen in het bestand in het rechter bewerkt worden (<liteal>Mijn</literal>). Om wijzigingen in het linker bestand (<literal>Hun</literal>) te gebruiken, <action>klik met rechter muisknop</action> op de gewijzigde regels en selecteer <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Gebruik dit tekstegedeelte</guimenuitem></menuchoice>. De wijzigingen van het linker bestand worden dan in het rechter bestand toegepast."

#. (para)
msgid "Sometimes you actually want both text blocks, and the context menu also offers you <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one first)</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use both text blocks (this one last)</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Soms wil je beide blokken gebruiken, het context menu geeft dan de optie <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Gebruik beide tekstgedeeltes (deze eerst)</guimenuitem></menuchoice> en <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Gebruik beide tekstgedeeltes (deze laatst)</guimenuitem></menuchoice>."

#. (para)
msgid "You can also edit the output file just as you would in a text editor. Such lines are marked using a pencil icon. Please note that if you want to make any of the line/block-based changes described above, it is better to do those first since once you start editing the file yourself it becomes impossible for TortoiseMerge to keep track of the relationship to the original files."
msgstr "Het is ook mogelijk om het bestand in het rechter venster te bewerken zoals in een gewone tekstverwerker. Deze regels worden aangegeven met een potlood icoon. Hou er rekening mee dat het verstandig is om eerst de regel/blok wijzigingen, zoals boven omschreven, doorvoert. Als je aan je eigen bestand begint te bewerken wordt het voor TortoiseMerge onmogelijk om de relaties met de originele bestanden bij te houden. "

#. (para)
msgid "If you're in three pane view (sometimes called <emphasis>merge view</emphasis>) you can only edit the file in the bottom view (<literal>Merged</literal>). As in two pane view, you can <action>right-click</action> on conflicted lines and either select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Use text block from <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. In addition, if you want <emphasis>both</emphasis> blocks, you can select <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>mine</quote> before <quote>theirs</quote></guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Use text block from <quote>theirs</quote> before <quote>mine</quote></guimenuitem></menuchoice>. According to the command you've selected, the changes are used in the resulting <literal>Merged</literal> file."
msgstr "In de weergave met drie vensters (soms aangegeven als <emphasis>samenvoeg weergave</emphasis>) is het alleen mogelijk om het bestand in het onderste venster te bewerken (<literal>Samengevoegd</literal>). In de weergave met twee vensters, kun je <action>klik met rechter muisknop</action> op de conflicterende regels en selecteer <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Gebruik dit tekstgedeelte</guimenuitem></menuchoice> of <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Gebruik ander tekstgedeelte</guimenuitem></menuchoice>. Bovendien, als je <emphasis>beide</emphasis> blokken wilt gebruiken, kun je <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Gebruik beide tekstgedeeltes (deze eerst)</guimenuitem></menuchoice> of <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem> Gebruik beide tekstgedeeltes (deze laatst)</guimenuitem></menuchoice>. Afhankelijk van het commando dat je hebt gebruiken, worden de resultaten gebruikt in het <literal>Samengevoegde</literal> bestand."

#. (para)
msgid "Sometimes a file will be marked as conflicted in Subversion, yet when you view it using TortoiseMerge there are no conflicts shown. This may be due to the whitespace handling you have chosen. If you choose to ignore line-endings or whitespace changes, those lines will be marked using the <emphasis>Conflict-Ignored</emphasis> icon. To resolve the conflict you still need to pick which version you want to use."
msgstr "Soms wordt een bestand in Subversion aangegeven als conflicterend, maar als de bestanden worden bekeken met TortoiseMerge zijn er geen conflicten te vinden. Dit heeft te maken met de spatie en witregel instellingen. Als er gekozen is voor “Negeer wijzigingen in spaties en lege regels”, dan worden deze regels weergegeven met het <emphasis>Conflict-genegeerd</emphasis> icoon. Om het conflict op te lossen, moet de gewenste versie gekozen worden."

#. (para)
msgid "Sometimes the conflict is too difficult to resolve by simply picking <literal>Theirs</literal> and <literal>Mine</literal> and it requires hand editing. TortoiseMerge allows you to do all the easy changes visually first and then save the file, leaving only the difficult changes to be resolved by hand-editing."
msgstr "Soms is een conflict to complex om op te lossen door middel van het selecteren van <literal>Theirs</literal> en <literal>Mine</literal>, daarvoor is dan handwerk nodig. Met TortoiseMerge is het mogelijk om de eenvoudige wijzigingen eerst visueel op te lossen en deze dan op te slaan, waarna de overgebleven lastigste wijzigingen handmatig opgelost kunnen worden."

#. (para)
msgid "Note that if you use TortoiseMerge on the same files again, any changes to your working copy, whether in TortoiseMerge, or by hand-editing, <emphasis>will be discarded</emphasis> and the file will appear as it did when conflict-editing first started."
msgstr "Merk op dat bij het opnieuw gebruiken van TortoiseMerge op dezelfde bestanden, wijzigingen aan de werk kopie, met TortoiseMerge of handmatig doorgevoerd, <emphasis>genegeerd zullen worden</emphasis> en het bestand weergegeven zal worden als toen het oplossen van de conflicten gestart werd."

#. (title)
msgid "Open Files"
msgstr "Open Bestanden"

#. (para)
msgid "When you start TortoiseMerge without any command line switches then you have to open the files manually, using <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Wanneer TortoiseMerge start zonder commando regel argumenten dan moet het bestand handmatig worden geopend, volgens <menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."

#. (title)
msgid "The Open Dialog"
msgstr "Catalogus openen"

#. (para)
msgid "The first thing you have to do is to decide whether you just want to compare/merge files, or whether you want to apply a patch file. Depending on what you choose, the corresponding edit boxes and browse buttons are activated."
msgstr "Het eerste dat je moet doen is beslissen of je alleen bestanden wilt vergelijken/samenvoegen, of een patch toepassen op een bestand. Afhankelijk van de keuze, worden de corresponderende tekstvensters en bladerknoppen geactiveerd. "

#. (para)
msgid "If you want to compare / merge files you have to set at least two of the three possible paths for <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> and <literal>Theirs</literal>. If you select only two files, then TortoiseMerge will show you the differences between those two files, either in a two pane view or in a one pane view."
msgstr "Voor het vergelijken en samenvoegen van bestanden, moeten er tenminste twee van de drie paden ingesteld zijn voor <literal>Base</literal>, <literal>Mine</literal> en <literal>Theirs</literal>. Als er maar twee bestanden geselecteerd zijn, zal TortoiseMerge de verschillen van die twee bestanden laten zien in één of twee vensters."

#. (para)
msgid "If you want to merge three files, TortoiseMerge will show you the differences in a three pane view. This view is generally used if you need to resolve conflicted files. The output file is not named in this case and you will have to use the <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice>. to save the results."
msgstr "Voor het samenvoegen van drie bestanden, zal TortoiseMerge de verschillen laten zien in drie vensters. Deze weergave wordt normaal gesproken gebruikt bij het oplossen van conflicten. Het doel bestand wordt in dit geval niet aangegeven. Om de resultaten op te slaan moet de functie <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice> gebruikt worden."

#. (para)
msgid "If you want to apply a patch file you have to set both the path to the patch file itself and the path to the folder where the patch file should be applied."
msgstr "Als je een patch bestand wilt toepassen, moet het pad naar het patch bestand aangegeven worden en het pad naar de folder waar de patch op toegepast moet worden."

#. (para)
msgid "Currently, only patch files in <emphasis>Unified Diff Format</emphasis> are supported. And only files which were generated from a Subversion working copy. Other formats like patch files generated by CVS are currently not supported!"
msgstr "Op dit moment worden alleen patch bestanden in het <emphasis>Unified Diff </emphasis> formaat ondersteund en bestanden die vanuit een Subversion werk kopie zijn gegenereerd. Andere formaten zoals bijvoorbeeld patch bestanden gegenereerd door CVS worden op dit moment niet ondersteund."

#. (title)
msgid "Settings"
msgstr "Instellingen"

#. (title)
msgid "Main Settings Page"
msgstr "Hoofd Instellingen Pagina"

#. (title)
msgid "The Settings Main Page"
msgstr "De instellingen hoofdpagina"

#. (para)
msgid "Most of the options here are self-explanatory, but a few points need clarifying."
msgstr "De meeste opties zijn overduidelijk, slechts een paar behoeven uitleg."

#. (para)
msgid "<guilabel>Backup original file</guilabel> renames the original file in the WC to <literal>filename.bak</literal> before saving the modified version."
msgstr "<guilabel>Maak reserverkopie van origineel</guilabel> hernoemt het originele bestand in de werkkopie naar <literal>filename.bak</literal> voordat de bijgewerkte versie wordt opgeslagen."

#. (para)
msgid "<guilabel>Ignore line endings</guilabel> hides changes which are due solely to difference in line-end style."
msgstr "<guilabel>Negeer regeleinden</guilabel> verbergt wijzigingen die alleen veroorzaakt worden door verschillende regeleinden."

#. (para)
msgid "<guilabel>Ignore case changes</guilabel> hides changes which are due solely to case changes within the text. This can be useful with apps such as Visual Basic, which changes case in variables without warning."
msgstr "<guilabel>Negeer wijzigingen in hoofd- en kleine letters</guilabel> verbergt wijzigingen die alleen veroorzaakt worden door verschillen in hoofd- en kleine letters. Dit is bijvoorbeeld handig met Visual Basic applicaties, waarbij er wijzigingen aan hoofd- en kleine letters zonder melding worden toegepast."

#. (para)
msgid "<guilabel>Colour code in-line changes</guilabel> uses the same scheme as the line diff bar to show the detailed in-line changes within the main display panes. Lines which have been heavily modified will not be shown using this method as the results are simply confusing. In this case the line will be shown as replaced (old line deleted, new line added)."
msgstr "<guilabel>Kleurcoderen van in-line wijzigingen</guilabel> gebruikt het zelfde kleurenschema als de regelverschil-balk om gedetailleerde in-line wijzigingen in de hoofdvensters weer te geven. De regels met veel wijzigingen worden niet met deze methode weergegeven. In dat geval wordt de regel weergegeven als vervangen (oude regel verwijderd, nieuwe regel toegevoegd)."

#. (para)
msgid "<guilabel>Compare whitespaces</guilabel> shows all changes in indentation and inline whitespace as added/removed lines (which is how Subversion treats such changes)."
msgstr "<guilabel>Vergelijk spaties en witregels</guilabel> geeft alle wijzigingen qua inspringen, in-line spaties en witregels als toegevoegde/verwijderde regels (dat is zoals Subversion deze wijzigingen behandeld)."

#. (para)
msgid "<guilabel>Ignore whitespace changes</guilabel> hides changes which are due solely to a change in the amount or type of whitespace, eg. changing the indentation or changing tabs to spaces. Adding whitespace where there was none before, or removing a whitespace completely is still shown as a change."
msgstr "<guilabel>Negeer wijzigingen in spaties en lege regels</guilabel> verbergt wijzigingen die alleen veroorzaakt worden door het aantal spaties, lege regels en inspringen, bijv. wijzigen van inspringen of tabs naar spaties. Spaties en lege regels toevoegen op een plaats waar die niet aanwezig waren, of het weghalen van dergelijke tekens worden nog steeds als wijziging aangegeven."

#. (para)
msgid "<guilabel>Ignore all whitespaces</guilabel> hides all whitespace-only changes."
msgstr "<guilabel>Alle spaties en witregels negeren</guilabel> verbergt alle spatie- en witregelwijzigingen."

#. (title)
msgid "Colour Settings Page"
msgstr "Kleur Settings Pagina"

#. (title)
msgid "The Settings Color Page"
msgstr "De Kleur Instellingen Pagina"

#. (para)
msgid "This dialog allows you to select the background color coding used to highlight the different line changes."
msgstr "In dit dialoogvenster kun je de achtergrondkleuren voor het markeren van de verschillende soorten wijzigingen in de regels instellen."

#. (term)
msgid "Normal"
msgstr "Normaal"

#. (listitem)
msgid "All lines which are unchanged, or where changes are hidden."
msgstr "Alle regels die onveranderd zijn, of waar de wijzigingen zijn verborgen."

#. (term)
msgid "Added"
msgstr "Toegevoegd"

#. (listitem)
msgid "Lines which have been added."
msgstr "Toegevoegde regels."

#. (term)
msgid "Removed"
msgstr "Verwijderd"

#. (listitem)
msgid "Lines which have been deleted."
msgstr "Regels die zijn verwijderd."

#. (term)
msgid "Modified"
msgstr "Veranderd"

#. (emphasis)
msgid "unchanged"
msgstr "onveranderd"

#. (guilabel)
msgid "Colour code in-line changes"
msgstr "Kleur code bij wijzigingen in-line "

#. (listitem)
msgid "Lines which have relatively small changes, and are shown using inline diff. This colour is used for the <placeholder-1/> portion of the line content. Changed portions will be shown using the inline added and deleted colours described below. If <placeholder-2/> is not enabled, this colour will not be used and changed lines will always be shown as replacements."
msgstr "Regels met kleine wijzigingen en die weergegeven worden als verschillen binnen een regel. Deze kleur wordt gebruikt voor het <placeholder-1/> gedeelte van een regel. De gewijzigde delen worden weergegeven met de kleuren zoals ingesteld onder het kopje Verschillen binnen een regel. Als <placeholder-2/> niet ingeschakeld is, wordt deze kleur niet gebruikt en worden de gewijzigde regels altijd weergegeven als vervangen regels."

#. (term)
msgid "Conflicted"
msgstr "Conflicterende"

#. (listitem)
msgid "Where the same line has been changed in both files."
msgstr "Waar de zelfde regel is veranderd in beide bestanden."

#. (term)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Conflikt verholpen"

#. (listitem)
msgid "Where the same line has been changed in both files, and you have now selected which version should be used."
msgstr "Waar de zelfde regel in beide bestanden is veranderd en waar aangegeven is welke versie gebruikt moet worden."

#. (term)
msgid "Empty"
msgstr "Leeg"

#. (listitem)
msgid "Where lines have been added in the opposite pane, and no such line existed in this pane."
msgstr "Waar regels toegevoegd zijn in het andere venster, die niet aanwezig zijn in dit venster."

#. (term)
msgid "Inline added text"
msgstr "Inline toegevoegde tekst"

#. (listitem)
msgid "When inline diffs are shown, added text is shown in this colour."
msgstr "Als de optie Woordelijke verschillen in de regels is ingeschakeld, dan wordt toegevoegde tekst in deze kleur weergegeven. "

#. (term)
msgid "Inline removed text"
msgstr "Inline verwijderde tekst"

#. (listitem)
msgid "When inline diffs are shown, deleted text is shown in this colour."
msgstr "Als de optie Verschillen binnen een regel is ingeschakeld, dan wordt verwijderde tekst in deze kleur weergegeven. "

#. (term)
msgid "Misc whitespaces"
msgstr "Div lege karakters"

#. (listitem)
msgid "Characters used to indicate Whitespace are shown in a different colour from normal text."
msgstr "Karakters die gebruikt worden om spaties, tabs en witregelkarakters weer te geven worden weergegeven in een andere kleur dan normale tekst."

#. (title)
msgid "keyboard shortcuts"
msgstr "toetsenbord snelkoppelingen"

#. (para)
msgid "List of keyboard shortcuts and commands."
msgstr "Lijst met toetsenbord snelkoppelingen en commandos"

#. (title)
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Toetsenbord snelkoppelingen"

#. (term)
msgid "Ctrl-Q"
msgstr "ctrl-Q"

#. (para)
msgid "Quit the program"
msgstr "Programma afsluiten"

#. (term)
msgid "Ctrl-C"
msgstr "ctrl-C"

#. (para)
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopieer de geselecteerde regel(s) naar het klembord"

#. (term)
msgid "Ctrl-F"
msgstr "ctrl-F"

#. (para)
msgid "Open the Find dialog for text searches"
msgstr "Open de Zoek dailoog voor zoeken in tekst"

#. (term)
msgid "Ctrl-O"
msgstr "ctrl-O"

#. (para)
msgid "Open files to diff/merge"
msgstr "Open bestanden voor diff/merge"

#. (term)
msgid "Ctrl-S"
msgstr "ctrl-S"

#. (para)
msgid "Save the changes"
msgstr "Veranderingen opslaan"

#. (term)
msgid "Ctrl-Shift-S"
msgstr "Ctrl-Shift-S"

#. (para)
msgid "Save as..."
msgstr "Opslaan als..."

#. (term)
msgid "F7"
msgstr "F7"

#. (para)
msgid "Go to next difference"
msgstr "Ga naar het volgende verschil"

#. (term)
msgid "Shift-F7"
msgstr "Shift-F7"

#. (para)
msgid "Go to previous difference"
msgstr "Ga naar het vorige verschil"

#. (term)
msgid "F8"
msgstr "F8"

#. (para)
msgid "Go to next conflict"
msgstr "Ga naar het volgende konflikt"

#. (term)
msgid "Shift-F8"
msgstr "Shift-F8"

#. (para)
msgid "Go to previous conflict"
msgstr "Ga naar het vorige konflikt"

#. (term)
msgid "Ctrl-D"
msgstr "Ctrl-D"

#. (para)
msgid "Toggle between one-pane diff and two-pane diff"
msgstr "Schakel tussen een scherm diff of twee schermen diff"

#. (term)
msgid "Ctrl-R"
msgstr "Ctrl-R"

#. (para)
msgid "Reload the files and revert all changes made"
msgstr "Bestanden opnieuw laden en alle wijzigingen ongedaan maken"

#. (term)
msgid "Ctrl-T"
msgstr "Ctrl-T"

#. (para)
msgid "Toggles between showing whitespaces or not"
msgstr "Geef blanco spaties weer of niet"

#. (term)
msgid "Ctrl-mousewheel"
msgstr "Ctrl-muiswiel"

#. (para)
msgid "Scroll the display left/right"
msgstr "Verplaats het scherm links/rechts"

#. (title)
msgid "Automating TortoiseMerge"
msgstr "Automatiseer TortoiseMerge"

#. (para)
msgid "TortoiseMerge can be started with command line parameters to avoid having to go through the <guilabel>Open</guilabel> dialog to select the files yourself. This is useful also if you want to use TortoiseMerge from another application."
msgstr "TortoiseMerge kan worden gestart door middel van een commando met opties, zonder dat daarvoor eerst via het menu <guilabel>Open</guilabel> het bestand op gezocht hoeft te worden. Dit is handig wanneer je TortoiseMerge start vanuit een ander software pakket."

#. (title)
msgid "TortoiseMerge Command Line Switches"
msgstr "TortoiseMerge Commando Parser Opties"

#. (primary)
msgid "automation"
msgstr "automatisch"

#. (primary)
msgid "command line"
msgstr "Parser-commando:"

#. (para)
msgid ""
"Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example: <screen>\n"
"/base:\"c:\\folder\\my base file.txt\"\n"
"</screen>"
msgstr ""
"De meeste opties hebben extra informatie nodig zoals een pad of een ander soort toevoeging. Gebruik in die gevallen een ':' achter de optie gevolgd door het pad of de gewenste toevoegin. Bijvoorbeeld: <screen>\n"
"/base:\"c:\\folder\\mijn basis bestand.txt\"\n"
"</screen>"

#. (title)
msgid "List of available command line options"
msgstr "De lijst met beschikbare commando opties"

#. (entry)
msgid "Command"
msgstr "Parser-commando:"

#. (entry)
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#. (entry)
msgid "Shows a dialog box with the most important command line switches."
msgstr "Geeft een dialoogvenster weer met de belangrijkste commondo opties."

#. (option)
msgid "?"
msgstr "?"

#. (entry)
msgid "The same as <placeholder-1/>."
msgstr "Het zelfde als <placeholder-1/>."

#. (emphasis)
msgid "base"
msgstr "Basismap:"

#. (entry)
msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the common ancestor of the files being diffed, although it is not shown in a separate window. For two way diffs, this is the left file."
msgstr "Specificeert het <placeholder-1/> bestand voor een drie-wegs vergelijking. Dit is het gemeenschappelijke bronbestand van de bestanden die vergeleken worden, maar dit bestand wordt niet in een apart venster weergegeven. Bij twee-weg vergelijkingen is dit het linker bestand."

#. (entry)
msgid "The name of the base file. This is shown in the view title instead of the file path. For three way diffs it is shown in a tooltip for the view title."
msgstr "De naam van het basis bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk. Bij drie-wegs weergave wordt dit weergegeven in een tooltip van de weergave titel balk."

#. (emphasis)
msgid "theirs"
msgstr "theirs"

#. (entry)
msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the left pane."
msgstr "Specificeert <placeholder-1/> bestand gebruikt voor drie-wegs vergelijkingen, zoals weergegeven wordt in het linker venster."

#. (entry)
msgid "The name of the theirs file. This is shown in the view title instead of the file path."
msgstr "De naam van Hun bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk. "

#. (emphasis)
msgid "mine"
msgstr "mijn"

#. (entry)
msgid "Specifies the <placeholder-1/> file used in three way diffs, displayed in the right pane. For two way diffs, this is the right file."
msgstr "Specificeert <placeholder-1/> bestand zoals gebruikt in drie-wegs weergave en wordt weergegeven in het rechter venster. Bij twee-wegs vergelijkingen wordt dit bestand ook in het rechter venster weergegeven. "

#. (entry)
msgid "The name of the mine file. This is shown in the view title instead of the file path."
msgstr "De naam van mijn bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk. "

#. (emphasis)
msgid "merged"
msgstr "samengevoegd"

#. (entry)
msgid "Specifies the resulting <placeholder-1/> file used in three way diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved. If this is not set, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result."
msgstr "Specificeert het <placeholder-1> bestand bij voor een drie-wegs vergelijking. Dit is het pad waar het resultaat van het samenvoeg/conflict oplos proces wordt opgeslagen. Als hier niets is ingevuld, zal TorsoiseMerge de gebruiker vragen waar het resultaat opgeslagen moet worden."

#. (entry)
msgid "The name of the merged file. This is shown in the view title instead of the file path."
msgstr "De naam van het samengevoegde bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk."

#. (emphasis)
msgid "very long"
msgstr "zeer lang"

#. (entry)
msgid "The path where a patch should be applied to. If you don't set this path, then TortoiseMerge will try to find the path itself to match the paths in the patch file, but that can take <placeholder-1/>."
msgstr "Het pad waar een Patch op toegepast moet worden. Als dit pad niet ingesteld is, zal TortoiseMerge proberen zelf een pad te vinden dat overeenkomt met de paden die gebruikt zijn in de Patch file, maar dit kan ongeveer <placeholder-1/> duren."

#. (entry)
msgid "The name of the original file to patch. Used for the view title."
msgstr "De naam van het originele bestand. Wordt gebruikt in de titel."

#. (entry)
msgid "The name of the resulting patched file. Used for the view title."
msgstr "De naam van het resultaat patch bestand. Wordt gebruikt voor de weergave titel."

#. (entry)
msgid "The path to the patch/diff file to apply to a directory."
msgstr "Het pad naar het patch/verschil bestand om toe te passen op een map."

#. (entry)
msgid "Forces TortoiseMerge to start with the one-way view instead of the view the user specified in the settings."
msgstr "Forceert TortoiseMerge te starten met slechts één venster ongeacht de instellingen van de gebruiker."

#. (entry)
msgid "Switches the left and right view of the specified two files to diff."
msgstr "Wisselt het linker en rechter venster van de twee te vergelijken geselecteerde bestanden."

#. (literal)
msgid "/origfile:\"path_to_original_file\""
msgstr "/origfile:\"path_naar_originele_bestand\""

#. (literal)
msgid "/modifiedfile:\"path_to_modified_file\""
msgstr "/modifiedfile:\"path_naar_gewijzigd_bestand\""

#. (literal)
msgid "/outfile:\"path_to_resulting_patchfile\""
msgstr "/outfile:\"path_naar_resultaat_patchbestand\""

#. (literal)
msgid "/outfile"
msgstr "/outfile"

#. (literal)
msgid "/createunifieddiff"
msgstr "/createunifieddiff"

#. (entry)
msgid "Creates a unified diff file (patch file) of two files specified with <placeholder-1/> and <placeholder-2/>. The target path is set with <placeholder-3/>. If <placeholder-4/> is not set, a file save dialog is shown so the user can choose the location to save the patch file. Note: If <placeholder-5/> is set, all other parameters are ignored."
msgstr "Creëert een standaard verschil bestand (patch bestand) van twee bestand gespecificeerd door placeholder-1/> en <placeholder-2/>. Het doelpad wordt aangegeven door <placeholder-3/>. Als <placeholder-4/> niet ingevuld is, zal er een dialoogvenster getoond worden aan de gebruiker, zodat deze de locatie aan kan geven waar het patchbestand opgeslagen moet worden. Noot: Als <placeholder-5/> gedefinieerd is, worden alle andere parameters genegeerd."

#. (para)
msgid ""
"You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is <screen>\n"
"TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
"</screen> If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff."
msgstr ""
"Het is ook mogelijk om direct twee bestandsnamen te gebruiken bij commando, voor compatibiliteit met andere vergelijkingsprogramma’s. Met deze vereenvoudigde methode zal het commando er als volgt uit zien <screen>\n"
"TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]\n"
"</screen> Als twee bestandsnamen opgegeven worden, dan zullen deze met elkaar vergeleken worden. Als er drie bestandsnamen opgegeven worden, dan is het eerste bestand het BASIS bestand en worden de overige twee bestanden behandeld als een drie-weg vergelijking."

#. (title)
msgid "Glossary"
msgstr "Glossary"

#. (glossterm)
msgid "Add"
msgstr "Toevoegen"

#. (para)
msgid "A Subversion command that is used to add a file or directory to your working copy. The new items are added to the repository when you commit."
msgstr "Een Subversion commando dat gebruikt wordt om een bestand of map toe te voegen aan de werk kopie. De nieuwe onderdelen worden pas aan het archief toegevoegd als je de wijzigingen vastlegt."

#. (glossterm)
msgid "BASE revision"
msgstr "Basismap revisie:"

#. (para)
msgid "The current base revision of a file or folder in your <emphasis>working copy</emphasis>. This is the revision the file or folder was in, when the last checkout, update or commit was run. The BASE revision is normally not equal to the HEAD revision."
msgstr "De huidige basis versie van een bestand of map in je werk kopie. Dat is de revisie waarin een bestand of map aanwezig was tijdens de laatste keer Ophalen, Verversen, of Vastleggen. De basis revisie is normaliter niet gelijk aan de hoofd revisie."

#. (glossterm)
msgid "Blame"
msgstr "Blame"

#. (para)
msgid "This command is for text files only, and it annotates every line to show the repository revision in which it was last changed, and the author who made that change. Our GUI implementation is called TortoiseBlame and it also shows the commit date/time and the log message when you hover the mouse of the revision number."
msgstr "Dit commando is alleen voor tekst bestanden, en maakt bij elke regel een aantekening bij welke archief revisie de laatste wijziging is doorgevoerd en door wie. Onze GUI implementatie heeft de naam TortoiseBlame en geeft ook de Vastleggingsdatum/tijd en het log bericht weer als je er met je muis boven het revisienummer staat."

#. (glossterm)
msgid "BDB"
msgstr "BDB"

#. (para)
msgid "Berkeley DB. A well tested database backend for repositories, that cannot be used on network shares. Default for pre 1.2 repositories."
msgstr "Berkeley DB. Een uitvoerig getest database backend, die niet kan worden gebruikt op netwerk shares. De default database backend voor pre 1.2 repositories."

#. (glossterm)
msgid "Branch"
msgstr "Vertakking"

#. (para)
msgid "A term frequently used in revision control systems to describe what happens when development forks at a particular point and follows 2 separate paths. You can create a branch off the main development line so as to develop a new feature without rendering the main line unstable. Or you can branch a stable release to which you make only bug fixes, while new developments take place on the unstable trunk. In Subversion a branch is implemented as a <quote>cheap copy</quote>."
msgstr "Een term die vaak gebruikt wordt in versiebeheersystemen om aan te geven wat er gebeurd als een ontwikkeling zich vertakt op een bepaald moment en dan in twee verschillende paden verder gaat. Je kunt van de hoofdstroom een aftakking maken om een nieuwe functie te ontwikkelen, zonder dat de hoofstroom daardoor onstabiel wordt. Of je vertakt een stabiele versie om problemen in op te lossen, terwijl nieuwe ontwikkelingen plaats vinden in de onstabiele hoofdstroom. In Subversion is een vertakking geimplementeerd als een <quote>goedkope kopie</quote>."

#. (glossterm)
msgid "Checkout"
msgstr "Ophalen"

#. (para)
msgid "A Subversion command which creates a local working copy in an empty directory by downloading versioned files from the repository."
msgstr "Een Subversion commande waarmee een lokale werk kopie gemaakt wordt in een lege map door middel van het binnen halen van de met versies beheerde bestanden vanuit het archief."

#. (glossterm)
msgid "Cleanup"
msgstr "Opschonen"

#. (para)
msgid "To quote from the Subversion book: <quote> Recursively clean up the working copy, removing locks and resuming unfinished operations. If you ever get a <emphasis>working copy locked</emphasis> error, run this command to remove stale locks and get your working copy into a usable state again. </quote> Note that in this context <emphasis>lock</emphasis> refers to local filesystem locking, not repository locking."
msgstr "Om een citaat aan te halen uit het Subversion boek: <quote> Recursief opschonen van de werk kopie, vergrendelingen verwijderen en doorgaan met onafgemaakt taken. Als je ooit een <emphasis>vergrendelde werk kopie</emphasis> foutmelding krijgt, gebruik dan dit commando om achterhaalde vergrendelingen te verwijderen, zodat je werk kopie weer bruikbaar wordt.</quote>. Merk op dat in deze context <emphasis>vergrendeld</emphasis> verwijst naar vergendelingen in het bestandssysteem van het bestudingssysteem en niet vergrendeling in het archief."

#. (glossterm)
msgid "Commit"
msgstr "Vastleggen"

#. (para)
msgid "This Subversion command is used to pass the changes in your local working copy back into the repository, creating a new repository revision."
msgstr "Dit Subversion commando wordt gebruikt om wijzigingen in de lokale werk kopie terug naar het archief te sturen, waardoor een nieuwe archief revisie wordt gecreëerd."

#. (glossterm)
msgid "Conflict"
msgstr "Validatie-conflict"

#. (para)
msgid "When changes from the repository are merged with local changes, sometimes those changes occur on the same lines. In this case Subversion cannot automatically decide which version to use and the file is said to be in conflict. You have to edit the file manually and resolve the conflict before you can commit any further changes."
msgstr "Als wijzigingen uit het archief samengevoegd worden met de lokale wijzigingen, worden er soms wijzigingen in dezelfde regel doorgevoerd. In zo'n geval kan Subversion niet automatisch beslissen welke version gebruikt moet worden en wordt het bestand aangemerkt als zijnde in conflict. Het bestand moet dan handmatig bewerkt worden om het conflict op te lossen, voordat er verder gegaan kan worden met de volgende wijziging."

#. (glossterm)
msgid "Copy"
msgstr "Kopie"

#. (para)
msgid "In a Subversion repository you can create a copy of a single file or an entire tree. These are implemented as <quote>cheap copies</quote> which act a bit like a link to the original in that they take up almost no space. Making a copy preserves the history of the item in the copy, so you can trace changes made before the copy was made."
msgstr "Met een Subversion archief is het mogelijk om een kopie te maken van een enkel bestand of een complete boom. Dit wordt gerealiseerd door een <quote>goedkope kopie</quote> wat eigenlijk inhoudt dat een koppeling gemaakt wordt naar het origineel en dus bijna geen ruimte inneemt. Door een kopie te maken, wordt de historie van een item veilig gesteld, zodat de wijzigingen achterhaald kunnen worden die door zijn gevoerd voordat de kopie is gemaakt."

#. (glossterm)
msgid "Delete"
msgstr "Verwijderen"

#. (para)
msgid "When you delete a versioned item (and commit the change) the item no longer exists in the repository after the committed revision. But of course it still exists in earlier repository revisions, so you can still access it. If necessary, you can copy a deleted item and <quote>resurrect</quote> it complete with history."
msgstr "Als een met door versies beheerd item verwijderd wordt (en de wijziging vastgelegd wordt), zal het item niet meer bestaan in het archief vanaf de vastgelegde revisie. Natuurlijk is het item nog wel beschikbaar in eerdere revisies van het archief, waardoor het nog steeds mogelijk is om dit item te benaderen. Als het nodig is kan het verwijderde item gekopieerd worden en zo weer terug gehaald worden inclusief de historie."

#. (glossterm)
msgid "Diff"
msgstr "Verschillen"

#. (para)
msgid "Shorthand for <quote>Show Differences</quote>. Very useful when you want to see exactly what changes have been made."
msgstr "Wordt gebruikt als vertaling voor de Engelse afkorting Diff. Verschillen aanduiden is erg handig om een snel overzicht te krijgen over wat er veranderd is."

#. (glossterm)
msgid "Export"
msgstr "Exporteren als..."

#. (para)
msgid "This command produces a copy of a versioned folder, just like a working copy, but without the local <literal>.svn</literal> folders."
msgstr "Dit commando genegeert een kopie van een met versies beheerde map, net zoals een werk kopie, maar dan zonder de <literal>.svn</literal> mappen."

#. (glossterm)
msgid "FSFS"
msgstr "FSFS"

#. (para)
msgid "A proprietary Subversion filesystem backend for repositories. Can be used on network shares. Default for 1.2 and newer repositories."
msgstr "Een Subversion eigen bestandssysteem voor archieven. Dit kan gebruikt worden op network shares. Standaard voor 1.2 en nieuwere archieven."

#. (glossterm)
msgid "GPO"
msgstr "GPO"

#. (para)
msgid "Group policy object"
msgstr "Groepsbeleid object"

#. (glossterm)
msgid "HEAD revision"
msgstr "HEAD revisie"

#. (para)
msgid "The latest revision of a file or folder in the <emphasis>repository</emphasis>."
msgstr "De recentste revisie van een bestand of map in het <emphasis>archief</emphasis>."

#. (glossterm)
msgid "Import"
msgstr "Importeer"

#. (para)
msgid "Subversion command to import an entire folder hierarchy into the repository in a single revision."
msgstr "Subversion commando om een complete map structuur in het archief te importeren in een enkele revisie."

#. (glossterm)
msgid "Lock"
msgstr "Bescherm"

#. (para)
msgid "When you take out a lock on a versioned item, you mark it in the repository as non-committable, except from the working copy where the lock was taken out."
msgstr "Wanneer je een met item in het archief vergrendeld, wordt het item als niet Vast te leggen item gemarkeerd, behalve vanaf de werk kopie waar vandaan de vergrendeling is opgelegd (exclusieve rechten dus)."

#. (glossterm)
msgid "Log"
msgstr "Log"

#. (para)
msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>History</quote>."
msgstr "Geef de revisie geschiedenis weer van een bestand of map. Ook bekend als <quote>Historie</quote>."

#. (glossterm)
msgid "History"
msgstr "Historie"

#. (para)
msgid "Show the revision history of a file or folder. Also known as <quote>Log</quote>."
msgstr "Geef de revisie geschiedenis weer van een bestand of map. Ook bekend als <quote>Log</quote>."

#. (glossterm)
msgid "Merge"
msgstr "Samenvoegen"

#. (para)
msgid "The process by which changes from the repository are added to your working copy without disrupting any changes you have already made locally. Sometimes these changes cannot be reconciled automatically and the working copy is said to be in conflict."
msgstr "Het proces waardoor de wijzigingen vanuit het archief worden toegevoegd aan de werk kopie, zonder dat lokale wijzigingen verstoord of veranderd worden. In sommige gevallen kunnen de wijzigingen niet automatisch doorgevoerd worden, waardoor de werk kopie in conflict is."

#. (para)
msgid "Merging happens automatically when you update your working copy. You can also merge specific changes from another branch using TortoiseSVN's Merge command."
msgstr "Samenvoegen wordt automatisch uitgevoerd tijdens het bijwerken van de werk kopie. Het is ook mogelijk om specifieke wijzigingen vanuit een andere vertakking samen te voegen door gebruik te maken van TortoiseSVN's Merge commando."

#. (glossterm)
msgid "Patch"
msgstr "Patch"

#. (para)
msgid "If a working copy has changes to text files only, it is possible to use Subversion's Diff command to generate a single file summary of those changes in Unified Diff format. A file of this type is often referred to as a <quote>Patch</quote>, and it can be emailed to someone else (or to a mailing list) and applied to another working copy. Someone without commit access can make changes and submit a patch file for an authorized committer to apply. Or if you are unsure about a change you can submit a patch for others to review."
msgstr "Als in een werk kopie alleen wijzigingen in tekst bestanden zijn doorgevoerd, dan kan Subversion’s Verschil commando een enkel bestand genereren in Unified Diff Format (Standaard verschil bestandsformaat) met alle wijzigingen. Zo’n bestand wordt meestal aangeduid als <quote>Patch</quote> en kan naar iemand anders (of een mailing lijst) gestuurd worden of toegepast worden in een andere werk kopie. Iemand die geen rechten heeft om wijzigingen vast te leggen, kan zo wijzigingen maken en deze opsturen naar een persoon die wel deze rechten heeft. Of in het geval dat je niet zeker bent of de wijziging de juiste oplossing, zodat iemand ander het kan nakijken."

#. (glossterm)
msgid "Property"
msgstr "Eigenschap"

#. (para)
msgid "In addition to versioning your directories and files, Subversion allows you to add versioned metadata - referred to as <quote>properties</quote> to each of your versioned directories and files. Each property has a name and a value, rather like a registry key. Subversion has some special properties which it uses internally, such as <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseSVN has some too, such as <literal>tsvn:logminsize</literal>. You can add your own properties with any name and value you choose."
msgstr "Naast het beheren van bestanden en mappen met versiebeheer, is het ook mogelijk om in Subversion metadata toe te kennen aan mappen en bestanden, ook wel aangegeven als <quote>eigenschappen of properties</quote>. Elke eigenschap heeft een naam en een waarde, zoals registersleutels. Subversion heeft een aantal speciale eigenschappen welke door Subversion intern gebruikt worden, zoals <literal>svn:eol-style</literal>. TortoiseSVN heeft er ook enkele, zoals <literal>tsvn:logminsize</literal>. Het is mogelijk om eigen eigenschappen met elke gewenste naam en waarde toe te voegen."

#. (glossterm)
msgid "Relocate"
msgstr "Verplaats"

#. (para)
msgid "If your repository moves, perhaps because you have moved it to a different directory on your server, or the server domain name has changed, you need to <quote>relocate</quote> your working copy so that its repository URLs point to the new location."
msgstr "Als het archief verplaatst wordt, bijvoorbeeld omdat het verplaatst is naar een andere map op de server of omdat het domein gewijzigd is, is het nodig om de werk kopie bij te werken, zodat de verwijzingen naar de juiste nieuwe archief URLs worden bijgewerkt."

#. (para)
msgid "Note: you should only use this command if your working copy is referring to the same location in the same repository, but the repository itself has moved. In any other circumstance you probably need the <quote>Switch</quote> command instead."
msgstr "Opmerking: dit command moet alleen gebruikt worden als de werk kopie wijst naar de zelfde locatie in het zelfde archief en dus alleen het gehele archief is verplaatst. In alle andere situaties moet waarschijnlijk het <quote>Switch</quote> commando gebruikt worden."

#. (glossterm)
msgid "Repository"
msgstr "Archief"

#. (para)
msgid "A repository is a central place where data is stored and maintained. A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network."
msgstr "Een archief (repository) is een centrale plaats waar data opgeslagen en beheerd wordt. Een archief kan zich bevinden op een plaats met meerdere databases of bestanden voor verspreiding over een netwerk, of een archief kan zich bevinden op een plaats die direct toegankelijk is voor een gebruiker zonder dat er communicatie nodig is via een netwerk."

#. (glossterm)
msgid "Resolve"
msgstr "Los op"

#. (para)
msgid "When files in a working copy are left in a conflicted state following a merge, those conflicts must be sorted out by a human using an editor (or perhaps TortoiseMerge). This process is referred to as <quote>Resolving Conflicts</quote>. When this is complete you can mark the conflicted files as being resolved, which allows them to be committed."
msgstr "Als er na het samenvoegen conflicten overblijven met bestanden in een werk kopie, dan moeten deze conflicten opgelost worden door een mens en een tekstverwerker (of misschien TortoiseMerge). Dit proces staat bekend als <quote>Resolving Conflicts</quote>, conflicten oplossen. Als dit proces is afgerond, kunnen de bestanden gemarkeert worden als opgelost, waarna het mogelijk deze vast te leggen. "

#. (glossterm)
msgid "Revert"
msgstr "Maak ongedaan"

#. (para)
msgid "Subversion keeps a local <quote>pristine</quote> copy of each file as it was when you last updated your working copy. If you have made changes and decide you want to undo them, you can use the <quote>revert</quote> command to go back to the pristine copy."
msgstr "Subversion bewaard een lokale <quote>ongerepte</quote> kopie van elk bestand in de staat zoals deze was tijdens de laatste vastlegging van de werk kopie. Als je wijzigingen hebt doorgevoerd, welke je ongedaan wilt maken, dan kan met het Terugdraaien commando de ongerepte versie hersteld worden."

#. (glossterm)
msgid "Revision"
msgstr "Revisie"

#. (para)
msgid "Every time you commit a set of changes, you create one new <quote>revision</quote> in the repository. Each revision represents the state of the repository tree at a certain point in its history. If you want to go back in time you can examine the repository as it was at revision N."
msgstr "Elke keer als een samenstelling van wijzigingen wordt vastgelegd, wordt er een nieuwe <quote>revisie</quote> in het archief gecreëerd. Elke revisie vertegenwoordigd de status van de archief boom op een bepaald moment. Als je terug wilt gaan in de tijd, kun je het archief onderzoeken zoals het was bij revisie N."

#. (para)
msgid "In another sense, a revision can refer to the set of changes that were made when that revision was created."
msgstr "Vanuit een ander oogpunt, een revisie kan naar een verzameling van wijzigingen wijzen, die toegepast zijn toen die revisie gecreëerd werd."

#. (glossterm)
msgid "Revision Property (revprop)"
msgstr "Revisie Eigenschap (revprop)"

#. (para)
msgid "Just as files can have properties, so can each revision in the repository. Some special revprops are added automatically when the revision is created, namely: <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> which represent the commit date/time, the committer and the log message respectively. These properties can be edited, but they are not versioned, so any change is permanent and cannot be undone."
msgstr "Net zoals bestanden eigenschappen kunnen hebben, kan een revisie van het archief ook eigenschappen hebben. Enkele specifieke revprops (revisie eigenschappen) worden automatisch toegevoegd zodra een revisie wordt aangemaakt, namelijk <literal>svn:date svn:author svn:log</literal> welke respectievelijk de toepassingsdatum/tijd, de persoon die de wijzigingen toepast, en het log bericht bevatten. Deze eigenschappen kunnen gewijzigd worden, maar worden niet bijgehouden door versiebeheer. Elke wijziging is dus definitief en kan niet ongedaan gemaakt worden."

#. (glossterm)
msgid "SVN"
msgstr "SVN"

#. (para)
msgid "A frequently-used abbreviation for Subversion."
msgstr "Een vaak gebruikte afkorting voor Subversion."

#. (para)
msgid "The name of the Subversion custom protocol used by the <quote>svnserve</quote> repository server."
msgstr "De naam van het eigen Subversion protocol gebruikt door de <quote>svnserve</quote> archief server."

#. (glossterm)
msgid "Switch"
msgstr "Schakel"

#. (para)
msgid "Just as <quote>Update-to-revision</quote> changes the time window of a working copy to look at a different point in history, so <quote>Switch</quote> changes the space window of a working copy so that it points to a different part of the repository. It is particularly useful when working on trunk and branches where only a few files differ. You can switch your working copy between the two and only the changed files will be transferred."
msgstr "Net zoals <quote>Bijwerken-naar-revisie</quote> het moment in tijd van een werk kopie veranderd om een status in het verleden weer geven, veranderd <quote>Switch</quote> het werkgebied van een werk kopie zodat het naar een ander deel van het archief wijst. Deze functie is vooral handig bij het werken aan de hoofdstroom en aftakkingen, waarbij maar enkele bestanden verschillen. Het is dan mogelijk om met de werk kopie tussen de twee kopieën te schakelen waarbij dan alleen de gewijzigde bestanden worden verzonden."

#. (glossterm)
msgid "Update"
msgstr "Bijwerken"

#. (para)
msgid "This Subversion command pulls down the latest changes from the repository into your working copy, merging any changes made by others with local changes in the working copy."
msgstr "Dit Subversion commando haalt de meest recente wijzigingen uit het archief naar uw werk kopie en voegt de lokale en door andere doorgevoerde wijzigingen samen in de werk kopie."

#. (glossterm)
msgid "Working Copy"
msgstr "Werk Kopie"

#. (para)
msgid "This is your local <quote>sandbox</quote>, the area where you work on the versioned files, and it normally resides on your local hard disk. You create a working copy by doing a <quote>Checkout</quote> from a repository, and you feed your changes back into the repository using <quote>Commit</quote>."
msgstr "Dit is de lokale <quote>zandbak</quote>, de omgeving waarin je kunt werken met door versie beheerde bestanden en welke normaalgesproken zich bevind op de lokale harde schijf. Je creëert een werk kopie door de bestanden <quote>Op te halen</quote> vanuit het archief, en slaat deze weer op in het archief door de bestanden <quote>Vast te leggen</quote>."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>.
#. (None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Bob Hulst\n"
"Michel Valstar\n"
"Jeroen van Amstel"

#. Place the translation of 'translation' here.
#. (None)
msgid "translator-translation"
msgstr "Vertaling"
Received on 2009-08-15 09:00:25 CEST

This is an archived mail posted to the TortoiseSVN Dev mailing list.