[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Danish translation for beta4

From: Jan Normann Nielsen <lists_at_dubbekarl.dk>
Date: 2005-10-25 20:59:27 CEST

Updated with HTML entities and missing translations.

// The language name is displayed in the drop down box. It MUST be encoded as Unicode (no HTML entities). $lang["LANGUAGENAME"] = "Dansk"; $lang["LOG"] = "Log"; $lang["DIFF"] = "Sammenlign"; $lang["NOREP"] = "Der er ikke angivet noget versionarkiv"; $lang["NOPATH"] = "Stien blev ikke fundet"; $lang["NOACCESS"] = "Du har ikke de nødvendige rettigheder til at læse denne mappe"; $lang["RESTRICTED"] = "Begrænset adgang"; $lang["SUPPLYREP"] = "Konfigurer venligst stier til versionsarkiver i include/config.inc ved at bruge \$config->parentPath eller \$config->addRepository

. Se installationsguiden for nærmere detaljer."; $lang["DIFFREVS"] = "Sammenlign revisionerne"; $lang["AND"] = "og"; $lang["REV"] = "Rev"; $lang["LINE"] = "Linje"; $lang["SHOWENTIREFILE"] = "Vis hele filen"; $lang["SHOWCOMPACT"] = "Vis kun områder med forskelle"; $lang["DIFFPREV"] = "Sammenlign med forrige"; $lang["BLAME"] = "ændringsfordeling"; $lang["REVINFO"] = "Informationer om revision"; $lang["GOYOUNGEST"] = "Gå til nyeste revision"; $lang["LASTMOD"] = "Sidste ændring"; $lang["LOGMSG"] = "Logbesked"; $lang["CHANGES"] = "ændringer"; $lang["SHOWCHANGED"] = "Vis ændrede filer"; $lang["HIDECHANGED"] = "Skjul ændrede filer"; $lang["NEWFILES"] = "Nye filer"; $lang["CHANGEDFILES"] = "ændrede filer"; $lang["DELETEDFILES"] = "Slettede filer"; $lang["VIEWLOG"] = "Vis log"; $lang["PATH"] = "Sti"; $lang["AUTHOR"] = "Forfatter"; $lang["AGE"] = "Alder"; $lang["LOG"] = "Log"; $lang["CURDIR"] = "Nuværende mappe"; $lang["TARBALL"] = "Tar-pakke"; $lang["PREV"] = "Forrige"; $lang["NEXT"] = "Næste"; $lang["SHOWALL"] = "Vis alle"; $lang["BADCMD"] = "Fejl ved udførelse af kommandoen"; $lang["UNKNOWNREVISION"] = "Revisionen findes ikke"; $lang["POWERED"] = "Leveret af WebSVN"; $lang["PROJECTS"] = "Subversion-versionsarkiver"; $lang["SERVER"] = "Subversion-server"; $lang["FILTER"] = "Filter-indstillinger"; $lang["STARTLOG"] = "Fra rev"; $lang["ENDLOG"] = "Til rev"; $lang["SEARCHLOG"] = "Søg efter"; $lang["CLEARLOG"] = "Ryd aktuelle filter"; $lang["MORERESULTS"] = "Vis flere resultater..."; $lang["NORESULTS"] = "Der er ingen logbeskeder, der passer på søgningen"; $lang["NOMORERESULTS"] = "Der er ikke flere logbeskeder, som svarer til søgningen"; $lang["RSSFEEDTITLE"] = "WebSVN RSS-feed"; $lang["FILESMODIFIED"] = "fil(er) ændret"; $lang["RSSFEED"] = "RSS-feed"; $lang["LINENO"] = "Linjenr."; $lang["BLAMEFOR"] = "ændringsfordeling for revision"; $lang["DAYLETTER"] = "d"; $lang["HOURLETTER"] = "t"; $lang["MINUTELETTER"] = "m"; $lang["SECONDLETTER"] = "s"; $lang["GO"] = "Gå til"; $lang["PATHCOMPARISON"] = "Sammenligning af stier"; $lang["COMPAREPATHS"] = "Sammenlign stier"; $lang["COMPAREREVS"] = "Sammenlign revisioner"; $lang["PROPCHANGES"] = "ændringer i egenskaber:"; $lang["CONVFROM"] = "Denne sammenligning viser de ændringer, der skal til for at konvertere stien "; $lang["TO"] = "til"; $lang["REVCOMP"] = "Omvendt sammenligning"; $lang["COMPPATH"] = "Sammenlign sti:"; $lang["WITHPATH"] = "med sti:"; $lang["FILEDELETED"] = "Fil slettet"; $lang["FILEADDED"] = "Ny fil"; // The following are defined by some languages to stop unwanted line splitting // in the template files. $lang["NOBR"] = ""; $lang["ENDNOBR"] = ""; // $lang["NOBR"] = ""; // $lang["ENDNOBR"] = "";

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@tortoisesvn.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@tortoisesvn.tigris.org
Received on Tue Oct 25 21:19:09 2005

This is an archived mail posted to the TortoiseSVN Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.