[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

Fel i sv.po

From: Peter Karlsson <peter_at_softwolves.pp.se>
Date: 2007-05-07 16:25:16 CEST

Hej!

I versionen av subversion jag kör får jag en felöversatt sträng när jag
försöker göra "svn log *" i en katalog:

  $ svn log *
  svn: Endast ett mål kan anges då sökvägar till arbetskopiro anges

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Thu May 10 02:42:20 2007

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.